INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot: Wykonanie placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 przy ulicy Turniejowej 5 w Będzinie w ramach projektu „Aktywne maluchy = aktywni rodzice – utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim nr 1 w Będzinie”

 Będzin, dnia 08.05.2017 r.

WO.271.2.18.2017                                                                           

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Wykonanie placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 przy ulicy Turniejowej 5 w Będzinie w ramach projektu „Aktywne maluchy = aktywni rodzice – utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim nr 1 w Będzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie: 8.1 – Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego.

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z DATĄ WPŁYWU OFERTY I CENĄ:

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Data wpływu oferty

Cena brutto

1.

WERAN Sp. z o.o.

ul. Nowodworska 12/9

54-433 Wrocław

24.04.2017 r.

18.450,00 zł

2.

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

ul. POW 25

90-248 Łódź

25.04.2017 r.

35.852,90 zł

3.

Zakład Stolarski

Waldemar Nowak

Zębowo, ul. Lipowa 22

64-310 Lwówek

25.04.2017 r.

15.116,70 zł

4.

PRO-MB

Michał Bil

ul. Św. Kingi 15A/1

41-500 Chorzów

26.04.2017 r.

23.605,10 zł

5.

P.P.U. FIGLER

- Henryk Figler

ul. Witosa 78

42-603 Tarnowskie Góry

26.04.2017 r.

19.180,01 zł

6.

FIOR Sp. z o.o.

ul. Odkrywców 1-3/5

53-212 Wrocław

27.04.2017 r.

25.658,00 zł

7.

FreeKids s.c.

A. Gąsiorek, Z. Andruszewski

Trzęsowice 32

55-106 Zawonia

27.04.2017 r.

22.988,70 zł

8.

SIMBA s.c.

M. Ćwirzeń, W. Gęsicki

Zemborzyce Tereszyńskie 74

20-515 Lublin

27.04.2017 r.

19.748,30

 

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE WYBORU:

 

Zakład Stolarski Waldemar Nowak

Zębowo, ul. Lipowa 22

64-310 Lwówek

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

WICEPREZYDENT MIASTA

Daria Paterek

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot: Wykonanie placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 przy ulicy Turniejowej 5 w Będzinie w ramach projektu „Aktywne maluchy = aktywni rodzice – utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim nr 1 w Będzinie”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Daria Paterek
Data na dokumencie:08.05.2017
Data publikacji:08.05.2017 12:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż