ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZADANIE PEŁNIENIE FUNKCJI ANIMATORA PODCZAS MIKROFESTYNU EDUKACYJNEGO ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁA ŚWIADOMEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO – PARTNERSKA WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU, PROJEKTANTÓW I ŚRODOWISK SPOŁECZNYCH W PROCESACH PLANISTYCZNYCH” REALIZOWANEGO W RAMACH II OSI PRIORYTETOWEJ, DZIAŁANIA 2.19 PO WER 2014-2020

Będzin, dnia 19.05.2017 r.

WRM.RSiR.271.14.2017

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZADANIE

 

PEŁNIENIE FUNKCJI ANIMATORA PODCZAS MIKROFESTYNU EDUKACYJNEGO ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁA ŚWIADOMEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO – PARTNERSKA WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU, PROJEKTANTÓW I ŚRODOWISK SPOŁECZNYCH W PROCESACH PLANISTYCZNYCH” REALIZOWANEGO W RAMACH II OSI PRIORYTETOWEJ, DZIAŁANIA 2.19 PO WER 2014-2020

 

 

ZAMAWIAJĄCY

Miasto Będzin,ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

Osoba do kontaktu: Magdalena Rogowicz, tel. 32 267 91 41

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie funkcji animatora podczas mikrofestynu edukacyjnego otwierającego działalność terenowego punktu konsultacyjnego w ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk lokalnych w procesach planistycznych”. Projekt ma na celu wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w ramach opracowania planu miejscowego miasta Będzina dla dzielnicy Śródmieście.

W ramach działań animacyjnych przewiduje się organizację i przeprowadzenie warsztatu z zakresu tematyki zagospodarowania przestrzennego dla grupy minimum 15 dzieci w wieku od 10 do 13 lat z użyciem metod i technik mających na celu wyzwalanie twórczych potencjałów, pobudzających i motywujących do kreatywnych działań.

Elementem warsztatu winno być stworzenie makiety przedstawiającej pomysł na zagospodarowanie wybranego kawałka przestrzeni publicznej objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zamawiający wskaże Wykonawcy jaki fragment przestrzeni publicznej miasta będzie przedmiotem animacji najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem realizacji działań animacyjnych.

Efektem przeprowadzonych konsultacji będą wnioski, pomysły oraz przydatne wskazówki co do przyszłego zagospodarowania wybranej przestrzeni publicznej.

Wykonawca zapewni niezbędne materiały do przeprowadzenia animacji.

 

Pełna treść zaproszenia dostępna w załączniku.

 

ZAMIESZCZONO DNIA 26.05.2017r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZADANIE PEŁNIENIE FUNKCJI ANIMATORA PODCZAS MIKROFESTYNU EDUKACYJNEGO ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁA ŚWIADOMEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO – PARTNERSKA WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU, PROJEKTANTÓW I ŚRODOWISK SPOŁECZNYCH W PROCESACH PLANISTYCZNYCH” REALIZOWANEGO W RAMACH II OSI PRIORYTETOWEJ, DZIAŁANIA 2.19 PO WER 2014-2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:19.05.2017
Data publikacji:19.05.2017 13:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż