INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa wyposażenia pracowni, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej nr 11 oraz Miejskiego nr 3 w Będzinie w ramach konkursu: „Zielona Pracownia 2017”

  Będzin, dnia 28.07.2017 r.

WO.271.2.33.2017                                                                          

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Dostawa wyposażenia pracowni, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej nr 11 oraz Miejskiego nr 3 w Będzinie w ramach konkursu: „Zielona Pracownia 2017” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z DATĄ WPŁYWU OFERTY I CENĄ:

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Data wpływu oferty

Cena brutto

1.

BIURO KOSZTORYSOWO-HANDLOWE „MATEO”

Mateusz Słomiński

ul. Sławieńska 9

76-010 POLANÓW

20.07.2017 r.

Część I: 20.890,00 zł

Część IV: 16.390,00 zł

Część VI: 18.050,00 zł

2.

DecoMart

Jan Nowacki

ul. B. Chrobrego 32/167

40-871 Katowice

24.07.2017 r.

Część I: 10.101,12 zł

Część II: 11.007,27 zł

Część III: 19.680,00 zł

Część IV: 14.686,20 zł

Część V: 11.868,27 zł

Część VI: 16.088,40 zł

3.

CHEC – SPORT

Anna Chęć

ul. Smołki 4

41-700 Ruda Śląska

25.07.2017 r.

Część II: 9.829,00 zł

Część V: 9.795,00 zł

4.

UNITRON

Tadeusz Robaszewski

ul. Jana Matejki 15

47-220 Kędzierzyn - Koźle

25.07.2017 r.

Część II: 8.220,00 zł

Część V: 9.956,00 zł

5.

Instal – MAR

ul. Findera 13

41-600 Świętochłowice

25.07.2017 r.

Część I: 12.026,30 zł

Część II: 11.118,90 zł

Część III: 17.532,00 zł

Część IV: 16.856,00 zł

Część V: 12.818,00 zł

Część VI: 16.315,00 zł

6.

Tijo Martyna Biernat-Peczk,

Jonasz Peczka s.c.

Wągłczew 27

98-285 Wróblew

25.07.2017 r.

Część I: 12.330,00 zł

Część IV: 17.010,00 zł

7.

MERAZET S.A.

ul. J. Krauthofera 36

60-203 Poznań

25.07.2017 r.

Część I: 14.670,21 zł

Część II: 11.811,69 zł

Część IV: 20.898,19 zł

Część V: 13.095,87 zł

8.

ELDOR Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 21

43-300 Bielsko-Biała

25.07.2017 r.

oferta wpłynęła po terminie tj. 25.07.2017 r.

o godz. 9:51

– nie podlega rozpatrzeniu

         
 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE WYBORU:

 

Dla Części I zamówienia:

DecoMart Jan Nowacki

ul. B.Chrobrego 32/167, 40-871 Katowice

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.

Dla II Części zamówienia:

UNITRON Tadeusz Robaszewski

ul. Jana Matejki 15, 47-220 Kędzierzyn - Koźle

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.

Dla Części V zamówienia:

CHEC – SPORT Anna Chęć

ul. Smołki 4, 41-700 Ruda Śląska

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.

Dla Części III, IV, VI zamówienia:

Unieważnienie.

Uzasadnienie unieważnienia: ceny ofert najkorzystniejszych znacznie przewyższały kwoty jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

WICEPREZYDENT MIASTA

Daria Paterek

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa wyposażenia pracowni, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej nr 11 oraz Miejskiego nr 3 w Będzinie w ramach konkursu: „Zielona Pracownia 2017”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:28.07.2017
Data publikacji:28.07.2017 12:22