O B W I E S Z C Z E N I E podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 03.08.2017 r. decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie asortymentu produktów”, w Będzinie przy ul. Zagórskiej 51- dz. nr 57 k.m. 56”

Będzin, dnia 07.08.2017 r.

Prezydent Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20

42-500 Będzin

WKŚ.6220.1.13.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity D.U. z 2017 r. poz. 1405)

 

podaję do publicznej wiadomości

 

informację o wydanej w dniu 03.08.2017 r. decyzji umarzającej postępowanie administracyjne Nr WKŚ.6220.1.13.2015 prowadzone na wniosek Pani Magdaleny Kozik ERMAX Magdalena Kozik ul. Cedlera 26/21, 41-303 Dąbrowa Górnicza w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie asortymentu produktów”, w Będzinie przy ul. Zagórskiej 51- dz. nr 57 k.m. 56”.

Z treścią ww. decyzji, uzgodnieniem i opiniami zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie, ul. 11 Listopada 20 w Wydziale Ochrony Środowiska, pok. 124 w godzinach pracy Urzędu.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie informacji w Biuletynie Informaji Publicznej

- zamieszczenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie

- w pobliżu miejsca planowanej inwestrycji

Data podania do publicznej wiadomości: 07.08.2017 r.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina

Naczelnik

Wydziału Kształtowania Środowiska

Kamil Curyło

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:O B W I E S Z C Z E N I E podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 03.08.2017 r. decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie asortymentu produktów”, w Będzinie przy ul. Zagórskiej 51- dz. nr 57 k.m. 56”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Kamil Curyło
Data na dokumencie:07.08.2017
Data publikacji:07.08.2017 16:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż