ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Joselewicza w Będzinie”

Będzin, dnia 09.08.2017r.

WRM-RI.7013.22.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

I. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20
REGON:276257446 NIP: 625 24 30 128

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Joselewicza w Będzinie”.

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Joselewicza wraz z remontem chodnika w Będzinie, poprzez wykonanie wszystkich robót niezbędnych do oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres robót określa: dokumentacja projektowa załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego.

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

 

Pełna treść zapytania ofertowego dostępna w załączniku

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Joselewicza w Będzinie”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:09.08.2017
Data publikacji:10.08.2017 12:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż