INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie oraz wyposażenia pracowni i sprzętu multimedialnego do Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Będzinie w ramach konkursu: „Zielona Pracownia 2017” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

WO.271.2.35.2017                                                                             Będzin, dnia 10.08.2017 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Dostawa sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie oraz wyposażenia pracowni i sprzętu multimedialnego do Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Będzinie w ramach konkursu: „Zielona Pracownia 2017” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z DATĄ WPŁYWU OFERTY I CENĄ:

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Data wpływu oferty

Cena brutto

1.

PROMYK S.C.

Wanda Kurczyna, Jolanta Zimna

ul. Dęblińska 11

41-200 Sosnowiec

04.08.2017 r.

Część II: 23.152,00 zł

2.

INFOSYSTEM Firma

Handlowo-Usługowa „RESET” S.C.

T. Jelonek, E. Jelonek

ul. Krzywa 1

41-200 Sosnowiec

07.08.2017 r.

Część I: 16.412,00 zł

Część III: 14.292,00 zł

3.

Ergotop Sp. z o.o.

ul. Wałowa 46

57-220 Ziębice

09.08.2017 r.

Część I: 17.629,00 zł

Część III: 10.039,00 zł

4.

DecoMart

Jan Nowacki

ul. B. Chrobrego 32/167

40-871 Katowice

09.08.2017 r.

Część II: 13.456,20 zł

Część III: 15.190,50 zł

5.

Instal-MAR

Mariusz Szczes

ul. Findera 13

41-600 Świętochłowice

09.08.2017 r.

Część I: 15.479,00 zł

Część II: 13.011,00 zł

Część III: 13.773,00 zł

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE WYBORU:

 

Dla Części I zamówienia:

Instal-MAR Mariusz Szczes

ul. Findera 13, 41-600 Świętochłowice

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.

 

Dla II Części zamówienia:

Instal-MAR Mariusz Szczes

ul. Findera 13, 41-600 Świętochłowice

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.

 

Dla Części III zamówienia:

Ergotop Sp. z o.o.

ul. Wałowa 46, 57-220 Ziębice

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.

 

                                                                                 

PREZYDENT MIASTA

/-/ Łukasz Komoniewski

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie oraz wyposażenia pracowni i sprzętu multimedialnego do Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Będzinie w ramach konkursu: „Zielona Pracownia 2017” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:10.08.2017
Data publikacji:11.08.2017 13:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż