Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.09.2017.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.09.2017 r.

w sprawie:

 • zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0050.389.2017 pdf
  Zarządzenie Nr 0050.389.2017 tekst
 • zarządzenia konsultacji z Będzińską Radą Działalnosci Pożytku Publicznego projektu uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi Dziaeci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie
  Zarządzenie Nr 0050.390.2017 pdf
  Zarządzenie Nr 0050.390.2017 tekst
 • sprzedaży w formie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Potockiego 13 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0050.391.2017 pdf
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Partyzantów oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0050.392.2017 pdf
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bedzin, położonej w Będzinie przy ul. Partyzantów oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0050.393.2017 pdf
 • ogłoszenia i organizacji i przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości, położonej w Będzinie w rejonie ul. Krakowskiej
  Zarządzenie Nr 0050.394.2017 pdf
 • powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, ustalenia wysokości wadium oraz wywoławczej stawki czynszu
  Zarządzenie Nr 0050.395.2017 pdf
 • powołania Komisji Przetargowej do przeprowqadzenia przetargów na najem lokali użytkowych, ustalenia wysokości wadium oraz wywoławczych stawek czynszu
  Zarządzenie Nr 0050.396.2017 pdf
 • przeprowadzenia do oddania w najem lokali użytkowych i garażu w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu
  Zarządzenie Nr 0050.397.2017 pdf
  Zarządzenie Nr 0050.397.2017 tekst
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości niezabudowanych  stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Będzin, położonych w Będzinie w pobliżu ul. Siemońskiej, przeznaczonych pod zabudowę garażową wraz z wewnętrzną grogą dojazdową i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0050.398.2017 pdf
  Zarządzenie Nr 0050.398.2017 tekst, załącznik

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.09.2017.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:05.09.2017
Data publikacji:11.09.2017 13:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.10.2017 13:34 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
10.10.2017 13:33 Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.398.2017 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 5 września 2017"

(Michał Karoń)
10.10.2017 13:33 Dodano załącznik "Załącznik do Zarzadzenia 0050.398.2017
Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5 września 2017"

(Michał Karoń)
10.10.2017 09:06 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
10.10.2017 09:06 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
10.10.2017 09:02 Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.398.2017 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 5 września 2017"

(Michał Karoń)
18.09.2017 15:36 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
18.09.2017 15:35 Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.390.2017 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 5 września 2017"

(Michał Karoń)
11.09.2017 15:09 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.09.2017 15:08 Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.397.2017 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 5 września 2017"

(Michał Karoń)
11.09.2017 14:20 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.09.2017 14:18 Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.389.2017 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 5 września 2017"

(Michał Karoń)
11.09.2017 14:18 Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.389.2017 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 5 września 2017"

(Michał Karoń)
11.09.2017 14:18 Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.390.2017 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 5 września 2017"

(Michał Karoń)
11.09.2017 14:18 Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.391.2017 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 5 września 2017"

(Michał Karoń)
11.09.2017 14:18 Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.392.2017 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 5 września 2017"

(Michał Karoń)
11.09.2017 14:18 Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.393.2017 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 5 września 2017"

(Michał Karoń)
11.09.2017 14:18 Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.394.2017 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 5 września 2017"

(Michał Karoń)
11.09.2017 14:18 Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.395.2017 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 5 września 2017"

(Michał Karoń)
11.09.2017 14:18 Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.396.2017 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 5 września 2017"

(Michał Karoń)
11.09.2017 14:18 Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.397.2017 Prezydenta
Miasta Będzina z dnia 5 września 2017"

(Michał Karoń)
11.09.2017 14:06 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.09.2017 13:30 Utworzenie dokumentu. (Michał Karoń)