ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: usługa pn. Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Będzinie”

Będzin, dnia 20 września 2017 r.

WPFZ.271.27.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

I. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Będzin

reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

z siedzibą ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

 

Osoba do kontaktu: Aleksandra Lipa, tel./fax: 32 267 92 45,
e-mail: fundusze.zewnetrzne@um.bedzin.pl

 

II. Przedmiot zamówienia: usługa pn. Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej
w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Będzinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, dostawę i montaż 1 tablicy informacyjnej wg poniższej specyfikacji:

  • wysokość 80 cm,

  • szerokość 120 cm,

  • materiał: tworzywo sztuczne lub inny odpowiedni materiał o minimalnej żywotności 5 lat, odporny na działanie czynników atmosferycznych – trwały i zapewniający czytelność informacji,

  • kolor: jednostronny 4+0 (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),

  • tablica mocowana na konstrukcji wsporczej umieszczonej w gruncie (Zamawiający nie posiada konstrukcji wsporczej, stanowi ona element zapytania ofertowego),

  • dolna krawędź tablicy ma znajdować się na wysokości 180 cm,

  • tablica montowana na dwóch słupkach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

 

Wykonawca zobowiązuje się udzielić 60-miesięcznej gwarancji na tablice informacyjną.

 

Pełna treść ogłoszenia dostępna w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: usługa pn. Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Będzinie”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:20.09.2017
Data publikacji:21.09.2017 10:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż