ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: „Zaprojektowanie ścieżki przyrodniczej wraz z altaną edukacyjną na terenie zlokalizowanym w rejonie ulicy Brzozowickiej w Będzinie”

Będzin, dnia 26.09.2017r.

RI.7013.4.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

I. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20
REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: „Zaprojektowanie ścieżki przyrodniczej wraz z altaną edukacyjną na terenie zlokalizowanym w rejonie ulicy Brzozowickiej w Będzinie”.

Miasto Będzin realizuje obecnie zadanie inwestycyjne pn. „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy” - Brzozowica. Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu wraz z budową drogi dojazdowej, parkingu oraz budową infrastruktury towarzyszącej nad Czarną Przemszą w rejonie terenu Brzozowica w tym realizację terenu do plażowania, boiska do piłki siatkowej, mini siłowni. Przedmiotem inwestycji, zgodnie z opracowaniem projektem budowlano – wykonawczym, jest również realizacja ścieżek
pieszych o szer. 1,2 m – dł. 78,2m i szer. 2 m – dł. 315 m.
Zamawiający planuje uzupełnienie zagospodarowania terenu o elementy sprzyjające edukacji ekologicznej dla przyszłych użytkowników.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:
1. Zaprojektowanie altany edukacyjnej o powierzchni nie większej niż 30 m², pełniącej rolę sezonowego centrum edukacji ekologicznej. Altana winna stanowić element uzupełniający w zagospodarowaniu terenu w rejonie ulicy Brzozowickiej.
2. Zaprojektowanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej składającej się z zestawu urządzeń łączących elementy sprawnościowe z edukacyjnymi. Liczba urządzeń – 10szt. Wszystkie urządzenia powinny być wykonane z drewna montowanego na kotwach stalowych i zabetonowanych w gruncie i zlokalizowane w ciągu wybudowanych ścieżek pieszych.
Projekt ścieżki winien obejmować jedynie lokalizację urządzeń zabawowych o charakterze edukacyjnym zgodnie z opracowanym już projektem zagospodarowania terenu, który Zamawiający udostępni Wykonawcy. Mapę zagospodarowania terenu przedstawiono w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego.

 

Pełna treść zapytania dostępna w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: „Zaprojektowanie ścieżki przyrodniczej wraz z altaną edukacyjną na terenie zlokalizowanym w rejonie ulicy Brzozowickiej w Będzinie”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:26.09.2017
Data publikacji:29.09.2017 09:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż