Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

 

Przedmiotem konsultacji był projekt „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Podmiotami uprawnionymi do konsultacji były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie od 22 września do 5 października 2017 roku poprzez umieszczenie projektu Programu na stronie internetowej miasta www.bedzin.pl w zakładce NGO/Ogłoszenia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Projekt Programu był dostępny również w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Będzinie (pokój 117).

Propozycje zmian do Programu mogły być zgłaszane przez organizacje pozarządowe za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej w zakładce NGO lub w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej.

W okresie trwania konsultacji została złożona 1 uwaga do programu przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach.

Uwaga została uwzględniona. Uwaga dotyczyła bezpośrednio realizacji zadania publicznego pn. „Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców Będzina” i wysokości środków na to zadanie, przekazana została więc do wydziału merytorycznie odpowiedzialnego za realizację tego zadania (Wydział Polityki Społecznej i Działalności Gospodarczej) oraz do Wydziału Księgowo-Budżetowego. Nie ma natomiast potrzeby zmian zapisu w Programie dot. zwiększania kwoty dofinansowania tego zadania, ponieważ w programie współpracy zawarta jest kwota prognozowana, która w uzasadnionych przypadkach może ulec zmianie (zgodnie z zapisem Rozdz. XII pkt 4 Programu: „Dopuszcza się możliwość zmiany powyższych kwot uzależnionych od bieżących możliwości finansowych gminy”).

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Będzina ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:Wioletta Bagnicka
Data na dokumencie:06.10.2017
Data publikacji:06.10.2017 12:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż