PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Wspólnej

PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Wspólnej

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana o pow. 1518 m², oznaczona numerem ewidencyjnym 188 karta mapy 33 obręb Będzin.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00004414/6
 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – symbol planu B 20 MN

 

Cena wywoławcza wynosi: 140.000,00 zł netto
 

Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej podczas przetargu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%

 

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 14.000,00 PLN
 

Przetarg odbędzie się w dniu 15.11.2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, sala nr 101, I piętro.

 

PODMIOTY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W PRZETARGU WINNY:

  • zapoznać się z regulaminem przetargowym zawierającym m.in. szczegóły dotyczące warunków przetargu, dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20, pok. 107 (I piętro) oraz na stronie internetowej www.bedzin.bip.info.pl

  • najpóźniej do dnia 10.11.2017 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na rachunek depozytowy Urzędu Miejskiego w Będzinie – Wydziału Księgowo-Budżetowego, prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. oddział w Będzinie numer 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087. Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

W przypadku nieprzystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie, tel. 32 267 92 35

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Wspólnej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:05.10.2017
Data publikacji:10.10.2017 11:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż