ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Budowa odcinka nr 1 drogi w sąsiedztwie krytej pływalni na os. Ksawera w Będzinie”

Będzin, dnia 11.10.2017r.

WRM-RI.7013.30.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

I. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20
REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Budowa odcinka nr 1 drogi w sąsiedztwie krytej pływalni na os. Ksawera w Będzinie”.

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka nr 1 drogi wewnętrznej o długości ok. 87m stanowiącej dojazd do zespołu parkingów, który usytuowany jest na osiedlu Ksawera w Będzinie, poprzez wykonanie wszystkich robót niezbędnych do oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres robót określa: przedmiar robót załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, dokumentacja projektowa załącznik nr 4 do zapytania ofertowego, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego.

 

Pełna treść zapytania ofertowego dostępna w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Budowa odcinka nr 1 drogi w sąsiedztwie krytej pływalni na os. Ksawera w Będzinie”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:11.10.2017
Data publikacji:12.10.2017 11:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż