PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Potockiego 13, oznaczonej numerem geod. działki 30/2 karta mapy 36 obręb Będzin o powierzchni 443 m².

PREZYDENT MIASTA BĘDZINA

OGŁASZA

 

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Potockiego 13, oznaczonej numerem geod. działki 30/2 karta mapy 36 obręb Będzin o powierzchni 443 m².

 

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KA1B/00051077/5. .

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem dwukondygnacyjnym z częściowo użytkowym poddaszem. Budynek jest całkowicie podpiwniczony.

Powierzchnia użytkowa lokali - 224,40 m²

Powierzchnia zabudowy - 174 m²

 

Budynek znajduje się w złym stanie technicznym wymagającym generalnego remontu.

W części parterowej budynku znajduje się sklep stanowiący przedmiot umowy najmu.

Na nieruchomości znajdują się również obiekty gospodarcze o kubaturze 260 m³, których stan techniczny kwalifikuje je do rozbiórki.

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

 

Wielofunkcyjna zabudowa śródmiejska – symbol planu 29 MWU

 

Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje Strefa B – pośredniej ochrony konserwatorskiej.

 

Budynek przy ul. Potockiego 13 przeznaczony jest do ochrony w ramach zapisu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 172.000,00 zł zw. z VAT

W tym:

cena gruntu – 89.000,00 zł

cena budynku – 83.000,00 zł

 

Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu wnoszone w pieniądzu wynosi 17.000 PLN.


 

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 20 listopada 2017 roku o godzinie 10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, sala nr 101, I piętro.

 

PODMIOTY ZAINTERESOWANE UCZESTNICTWEM W POWYŻSZYM PRZETARGU WINNY :

 

  • zapoznać się z regulaminem przetargowym zawierającymi m.in. szczegóły dotyczące warunków przetargu i wymaganej zawartości oferty dostępnym w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Będzinie ul.11 Listopada 20, pokój 107 I piętro, oraz na stronie www.bedzin.bip.info.pl

 

  • najpóźniej do dnia 15 listopada 2017 roku wpłacić wadium w podanej wysokości na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Będzinie - Wydziału Księgowo - Budżetowego w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Będzinie Nr 44 1050 1142 1000 0023 0074 0087.

    Wymagane jest aby w podanym terminie wadium znajdowało się na koncie organizatora przetargu.

  • najpóźniej do dnia 15 listopada 2017 roku do godz. 15.00 złożyć ofertę przetargową. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w zamkniętej kopercie, opisanej „ I przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Potockiego 13” należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 20 w sekretariacie Prezydenta Miasta.

 

Uwaga ! Oferty , których zawartość nie będzie zgodna z wymogami

organizatora przetargu, a także te które złożone zostaną po

terminie nie zostaną zakwalifikowane do niejawnej części przetargu.

 

W przypadku nie przystąpienia przez osoby wygrywające przetarg do notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w terminie ustalonym przez zbywającego, Prezydent Miasta Będzina może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 

Wszelkich informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Będzinie telefon 32 267 92 35

 

Prezydent Miasta Będzina zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Potockiego 13, oznaczonej numerem geod. działki 30/2 karta mapy 36 obręb Będzin o powierzchni 443 m².
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:12.10.2017
Data publikacji:13.10.2017 08:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż