ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Wycinka drzew oraz uporządkowaniem terenu po wycince”

Będzin, dnia 13.10.2017r.

WRM-RI.7013.14.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

I. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20
REGON:276257446 NIP: 625 24 30 128

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Wycinka drzew oraz uporządkowaniem terenu po wycince”.

Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew wraz z uporządkowaniem terenu po wycince przy ulicy Małobądzkiej w południowo-zachodniej części miasta Będzina przy granicy z Sosnowcem, rozbiórką pozostałości starego ogrodzenia, budową nowego ogrodzenia oraz usunięciem nasypu polegającym na przemieszczeniu mas ziemnych na odległość ok. 50mb wraz z niwelacją terenu , poprzez wykonanie wszystkich robót niezbędnych do oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego, a obszar objęty planowaną inwestycją przedstawia mapa sytuacyjna załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

 

Pełna treść zapytania ofertowego dostępna w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Wycinka drzew oraz uporządkowaniem terenu po wycince”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Rafał Adamczyk
Data na dokumencie:13.10.2017
Data publikacji:13.10.2017 12:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż