Przedszkole Miejskie Nr 8 w Będzinie - informacje ogólne

 

Przedszkole Miejskie Nr 8

 

 Siedziba

 42-500 Będzin

ul. Ignacego Krasickiego 16

 tel.

 tel.   + 48 32-267-47-04
email: pm8@bedzin.eu
         pm8@um.bedzin.pl

Dyrektor  Dorota Haczyk

Liczba oddziałów: 3

Grupy wiekowe:

3-4-latki,
5-latki,
6-latki

Liczba dzieci: 75

Usytuowanie placówki w niewielkiej odległości od obiektów aglomeracji miejskiej (komisariat policji, dworzec autobusowy, kolejowy, sieć  placówek handlowych, teatr "Dzieci Zagłębia", komenda straży pożarnej, starostwo powiatowe, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, stadion sportowy, szkoły, urząd pocztowy  itp.) pozwala na stworzenie dzieciom możliwości poznania różnych środowisk w ich naturalnych warunkach.
W  budynku przedszkola mieszczą się trzy sale zabaw oraz sala do zajęć dodatkowych

Sale dla dzieci są duże i przestronne co stwarza odpowiednie warunki rozwoju fizycznego. Wokół budynku znajduje się duży ogród wyposażony w urządzenia do zabaw. W naszej placówce kadrę tworzy zespół nauczycieli nastawionych pozytywnie do wszelkich działań innowacyjnych, twórczych i chętnych do podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Nauczycielki w swej pracy wykorzystują metody  rozwijające twórcze zdolności dzieci, pogłębiające wrażliwość uczuciową i pozwalające nabyć nowe doświadczenia(metody: R. Labana, K. Orfa,   W. Sherbone). Od dwóch lat wdrażana jest przez dyrektora D.Haczyk innowacja pedagogiczna w oparciu o program profesora B.Rocławskiego z zakresu glottodydaktyki - nauki pisania i czytania  od 3-latków metodą zabawową przy pomocy klocków "LOGO".
Wzbogacaniu wyobraźni i przeżyć dziecka służy także obcowanie ze z sztuką. Teatr kukiełkowy, pacynki, marionetki, teatr cieni, żywego aktora i pantomimiczny to formy ułatwiające dziecku przybliżenie różnych zjawisk i różnej tematyki realizowanej w naszej placówce pod kierownictwem J. Musiał już od dawna jako jeden ze sposobów zabaw i zajęć z dziećmi. W przedszkolu odbywają się od dwóch lat kiermasze świąteczne, które organizuje i przygotowuje we współpracy z pedagogami i rodzicami nauczycielka I. Meus.
Jesteśmy przedszkolem, które włącza się aktywnie do działań środowiska lokalnego będąc gospodarzem i współorganizatorem finału konkursu ,,Bezpieczne przedszkole'' wraz z Wydziałem Edukacji w ramach programu realizowanego przez Komendę Powiatową Policji i Powiatową Straż Pożarną w Będzinie. Program wychowawczo-dydaktyczny realizujemy we współpracy z rodzicami dzieci, co sprawia, że oddziaływania przedszkola i domu  są skoordynowane, a rodzice są naszymi sojusznikami w działaniach i podejmowanych inicjatywach. Przedszkole zapewnia nie tylko wychowanie i nauczanie ale dodatkowo oferuje zajęcia artystyczne językowe i stymulujące rozwój fizyczny. Dzięki współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną dzieci są objęte stałą opieką   specjalistyczną. Pracownicy przedszkola dokonują okresowo wewnętrznego mierzenia jakości  pracy, a uzyskane wyniki służą do stałego jej doskonalenia.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedszkole Miejskie Nr 8 w Będzinie - informacje ogólne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:Dorota Haczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.06.2003 12:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż