Przedszkole Miejskie Nr 9 w Będzinie - informacje podstawowe

 

Przedszkole Miejskie Nr 9

im. Wandy Chotomskiej

 

 

 

 Siedziba

 42-500 Będzin

ul. Ignacego Krasickiego 6

 tel.

e-mailstrona internetowa

32 267-47-45; 267-21-78

pm9@um.bedzin.pl 
pm9@bedzin.eu

www.pm9bedzin.edupage.org

 Dyrektor  Bożena Rajewska


Liczba oddziałów: 5
Liczba dzieci: 125
Przedszkole czynne w godz. od 6.00 do 17.00

 

 

   Przedszkole znajduje się w centrum miasta w dzielnicy Śródmieście. Mieści się w dwupiętrowej willi i otacza go duży, bezpieczny ogród, w którym znajdują się urządzenia terenowe dla dzieci, piaskownica, iglaki i krzewy.
Placówka posiada  nowoczesną, zmodernizowaną kuchnię i łazienki dla dzieci, 5 sal zajęć, salę gimnastyczno rekreacyjną wyposażoną w odpowiedni sprzęt gimnastyczny, ławki i drabinki do ćwiczeń. W poszczególnych salach znajdują się różnorodne kąciki zainteresowań, pomoce dydaktyczne i bogata literatura dziecięca i pedagogiczna.

 

 

 

Przedszkole realizuje zajęcia dydaktyczno- wychowawcze i opiekuńcze w oparciu o program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
Ponadto wdrażany jest program międzynarodowy pn. „Przyjaciele Zippiego”, program prozdrowotny pn. „Jestem sprawny, silny, zdrowy”, program wychowawczy, projekty edukacyjne i innowacje pedagogiczne.
Przedszkole posiada certyfikat  „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, "Przedszkole promujące zdrowie".

Przedszkole realizuje projekt "Klucz do uczenia się"

 

 

 

 

Nasze przedszkole spełnia oczekiwania klientów, zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój swoim wychowankom, przygotowuje do przeżycia sukcesu, daje dzieciom możliwość samorealizacji, w pracy z innymi, twórczego działania, kreatywnego myślenia, uczestnictwa w ciekawych zajęciach, przestrzega praw dziecka.


Przedszkole organizuje różne imprezy i uroczystości środowiskowe i rodzinne:

Akcje społeczne: „Góra grosza”, „Sprzątanie świata”,
Uroczystości dla środowiska rodzinnego: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, spotkania jesienne, wiosenne, Jasełka,
Mikołajki, zabawę karnawałową dla dzieci,
Warsztaty plastyczno- teatralne dla rodziców,
Zajęcia otwarte dla rodziców,
Wycieczki badawcze, krajoznawcze dla dzieci,
Wycieczki integracyjne dla dzieci i rodziców,
Konkursy plastyczne, recytatorskie dla dzieci z będzińskich przedszkoli i innych miast,
Comiesięczne spotkania ze sztuką żywego słowa poprzez teatrzyki przedszkolne, wyjścia do teatru, spotkania z artystami, pisarzami,
Redaguje gazetkę przedszkolną „Promyczek”,
Prowadzi bezpłatną terapię logopedyczną dla dzieci z wadami mowy.

Przedszkole współpracuje z różnymi instytucjami użyteczności publicznej:

Ośrodkiem Kultury,
Teatrem Dzieci Zagłębia,
Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną,
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Szkołą Podstawową,
Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną,
Komendą Policji, Strażą Miejską i Strażą Pożarną,

Wizja naszego przedszkola:

 1. Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
 2. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości.
 3. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią  twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.
 4. Pragniemy stworzyć przedszkole promujące zdrowie.
   

Misja przedszkola:

Przedszkole:

 1. Stwarza atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności rozwijając swoją osobowość i aktywność wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata.
 2. Zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dziecka, zaspakaja potrzeby dzieci, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.
 3. Wykorzystuje naturalną potrzebę działania stwarzając takie sytuacje, które wyzwolą u niego przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania.
 4. Uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.
 5. Kształtuje czynne postawy wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych oraz rozwija ogólną sprawność ruchową.
 6. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska.
 7. Wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami.
 8. Otwarte jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola- partnerska współpraca z rodziną dziecka.
 9. Stwarza możliwości, aby każde dziecko kończące edukację przedszkolną było szczęśliwe, bogate w doświadczenia, gotowe do ekspansji w nowym środowisku szkolnym.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedszkole Miejskie Nr 9 w Będzinie - informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.06.2003 13:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
30.11.2017 10:15 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
30.11.2017 10:15 Dodano załącznik "Statut przedszkola Miejskiego Nr 9 w
Będzinie"

(Michał Karoń)
30.11.2017 10:15 Usunięto załącznik Statut przedszkola Miejskiego Nr 9 w
Będzinie

(Michał Karoń)
10.08.2017 12:13 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
08.02.2017 14:31 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
08.02.2017 14:31 Usunięto załącznik Statut przedszkola Miejskiego Nr 9 w
Będzinie

(Michał Karoń)
08.02.2017 14:31 Dodano załącznik " Statut przedszkola Miejskiego Nr 9 w
Będzinie"

(Michał Karoń)
20.08.2014 13:40 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
21.12.2012 08:22 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
21.12.2012 08:22 Dodano załącznik "Statut przedszkola Miejskiego Nr 9 w
Będzinie "

(Michał Karoń)
21.12.2012 08:21 Usunięto załącznik STATUT (Michał Karoń)
26.10.2012 10:02 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.10.2012 10:01 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.10.2012 09:52 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.10.2012 09:49 Dodano załącznik "STATUT" (Michał Karoń)
26.10.2012 09:49 Usunięto załącznik STATUT (Michał Karoń)
26.10.2012 09:48 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.09.2010 09:29 Dodano załącznik "STATUT" (Michał Wiśniewski)
20.09.2010 09:28 Usunięto załącznik Statut PM nr 9
(Michał Wiśniewski)
20.09.2010 09:28 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
08.07.2010 12:38 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
08.07.2010 12:38 Dodano załącznik "Statut PM nr 9"
(Michał Wiśniewski)
08.07.2010 12:37 Usunięto załącznik Statut Przedszkola Miejskiego Nr 9 w
Będzinie

(Michał Wiśniewski)
08.07.2010 12:33 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
20.09.2007 13:41 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.09.2007 13:39 Usunięto załącznik Statut Przedszkola Miejskiego Nr 9 w
Będzinie

(Aleksandra Bartosz)
20.09.2007 13:38 Dodano załącznik "Statut Przedszkola Miejskiego Nr 9 w
Będzinie"

(Aleksandra Bartosz)
04.04.2006 09:33 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.06.2003 13:06 Utworzenie dokumentu. (Jacek Trześniewski)