Miejski Zespół Szkół Nr 3 w Będzinie - informacje podstawowe

Miejski Zespół Szkół Nr 3 w Będzinie - Informacje podstawowe

 

Miejski Zespół Szkół Nr 3

 Siedziba

42 – 506 Będzin
ul. Hugona Kołłątaja 63

www.mzs3.bedzin.pl

 tel./fax +48 32 267 49 96
 e-mail

mzs3@um.bedzin.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP -

MZS03Bedzin/SkrytkaESP

 Dyrektor

Anna Rybicka

 Wicedyrektor ds. gimnazjum

Mariola Ciosk

 Wicedyrektor ds. szkoły podstawowej

Halina Zagórna

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego

 • liczba uczniów – 217
 • liczba oddziałów – 11

Gimnazjum nr 5

 • liczba uczniów – 164
 • liczba oddziałów – 8

Usytuowanie szkoły

Szkoła znajduje się w dzielnicy Grodziec. Położona jest w sąsiedztwie parku „Rozkówka” oraz góry „ Dorotka”. Usytuowanie szkoły zapewnia uczniom spokój i bezpieczeństwo.

Baza dydaktyczno – techniczna

Szkoła wyposażona jest w:

 • krainę radości – salka zabaw
 • dużą salę gimnastyczną
 • małą salę gimnastyczną
 • salę gimnastyczna korekcyjna
 • kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią
 • plac zabaw utworzony w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”
 • bibliotekę wyposażoną w centrum multimedialne
 • świetlicę
 • pracownie komputerowe
 • pracownię językową
 • pracownię biologiczną
 • pracownię fizyko – chemiczną
 • pracownię muzyczną
 • pracownię plastyczną
 • stołówkę szkolną
 • sklepik szkolny
 • gabinet pielęgniarki szkolnej
 • gabinet logopedyczny

 

Kadra Pedagogiczna

Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje zawodowe.

31 nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego
9 nauczycieli posiada stopień nauczyciela mianowanego
5 nauczycieli posiada stopień nauczyciela kontraktowego
1 nauczyciel stażysta

Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe i doskonalą swój warsztat pracy.

Uczniowie

 • mają duży wpływ na organizację życia szkolnego
 • rozwijają i rozbudzają własne zainteresowania poprzez udział w zajęciach kół zainteresowań oraz uczestnicząc  w koncertach, spektaklach teatralnych, filmowych oraz wycieczkach, warsztatach, zajęciach rekreacyjnych
 • biorą udział w różnych konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych odnosząc znaczące sukcesy,
 • aktywnie uczestniczą w różnorodnych przedsięwzięciach organizowanych w mieście, regionie, kraju (wchodzą w skład Młodzieżowej Rady Miasta, uczestniczyli w tworzeniu strategii rozwoju miasta na lata 2013- 2020, prężnie działają w szkolnym wolontariacie itp.)
 • dostają się do wybranych szkół ponadgimnazjalnych i osiągają tam sukcesy
 • mogą korzystać z dwudaniowych obiadów w stołówce szkolnej.

Integracja w szkole

Od 1 września 2008 roku w Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Będzinie – Gimnazjum nr 5 istnieją oddziały integracyjne. Rodzice dzieci niepełnosprawnych w takich klasach widzą szansę na rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka.

Klasa integracyjna to:
• oddział liczący od 15 do 20 dzieci, w tym 3 – 5 niepełnosprawnych
• dwóch pedagogów w klasie: nauczyciel prowadzący i pedagog wspierający
• identyczne jak w klasie typowej programy, świadectwa, system oceniania itd.
• grupa rówieśnicza bardzo zróżnicowana pod względem możliwości psychofizycznych
• wymagania dydaktyczne dostosowywane są do indywidualnych możliwości
   każdego ucznia

Szkoła zapewnia

 • opiekę psychologa i pedagoga szkolnego
 • opiekę pielęgniarki szkolnej
 • naukę dwóch języków obcych : angielskiego i niemieckiego
 • zajęcia dla uczniów uzdolnionych – przygotowanie do konkursów
 • zajęcia dla uczniów z trudnościami – grupa socjoterapeutyczna
 • naukę w oddziałach integracyjnych
 • opiekę specjalistów (oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, logopeda)

Zajęcia pozalekcyjne

 • koło informatyczne
 • koło plastyczne
 • koło matematyczne
 • koło ekologiczne
 • koło muzyczne
 • koło taneczne
 • koło teatralne
 • koło biblijne
 • gimnastyka korekcyjna
 • SKS
 • koło motoryzacyjne

Konkursy organizowane przez szkołę

 • powiatowy konkurs matematyczno – przyrodniczy „Jesteśmy cząstką przyrody”
 • międzyszkolny konkurs czytelniczy „Czytanie na medal”
 • międzyszkolny konkurs czytelniczo - literacki „Potyczki językowe”

Projekty i programy edukacyjne realizowane przez szkołę

Na przestrzeni ostatnich lat nasi uczniowie i nauczyciele aktywnie uczestniczyli w następujących projektach i programach:

 • Będzińska Szkoła Równych Szans
 • Wygraj swoją przyszłość
 • Comenius
 • Szkoła Promująca Zdrowie
 • Szkoła promująca „Europejski Kodeks Walki z Rakiem”
 • Ogólnopolska kampania „Cała Polska czyta dzieciom”
 • CEO „Samorządy mają głos”
 • CEO „Młody Obywatel”
 • IPN „Świat po drugiej stronie muru”
 • Lepsza Szkoła
 • Ortograffiti
 • Akademia Młodszego Asystenta Muzealnego
 • Akcja ARR „Owoce w szkole ”
 • Akcja ARR „ Szklanka mleka ”

Imprezy organizowane w szkole

 • Sprzątanie Świata
 • Europejski Dzień Języków Obcych
 • Tydzień Promocji Zdrowia
 • Europejski Tydzień Walki z Rakiem
 • Europejski Dzień Sportu
 • Mikołajki
 • Wigilie klasowe
 • Dzień Patrona Szkoły
 • Dzień Otwarty dla przyszłych uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjalistów
 • Dzień Ziemi
 • Apele tematyczne
 • Dyskoteki szkolne
 • Akcje charytatywne
 • wycieczki turystyczno – krajoznawcze
 • wycieczki tematyczne
 • warsztaty: muzyczne, plastyczne, ekologiczne, historyczne

Szkoła współpracuje z instytucjami wspierającymi działania dydaktyczno – wychowawcze

 • Wydział Oświaty Urzędu Miasta w Będzinie
 • Ośrodek Kultury w Będzinie
 • Miejska  i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • PTTK oddział w Będzinie
 • Powiatowa Komenda Policji oraz Straż Miejska
 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
 • Muzeum Zagłębia w Będzinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Miejski Zespół Szkół Nr 3 w Będzinie - informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.06.2003 16:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż