Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie - Informacje podstawowe

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego

w Będzinie - Informacje podstawowe

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie

 Siedziba

42 – 506 Będzin
ul. Hugona Kołłątaja 63

www.sp3.bedzin.pl

 tel./fax +48 32 267 49 96
 e-mail

mzs3@um.bedzin.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP -

/MZSnr3/SkrytkaESP

 Dyrektor

Anna Rybicka

 Wicedyrektor ds. gimnazjum

Mariola Ciosk

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie powstała w wyniku reformy oświatowej i wyodrębniła się z Miejskiego Zespołu Szkół nr 3.

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego

 • liczba uczniów – 236
 • liczba oddziałów – 12

oddziały Gimnazjum nr 5

 • liczba uczniów – 93
 • liczba oddziałów – 4

Usytuowanie szkoły

Szkoła znajduje się w dzielnicy Grodziec. Położona jest w sąsiedztwie parku „Rozkówka” oraz góry „ Dorotka”. Usytuowanie szkoły zapewnia uczniom spokój i bezpieczeństwo.

Baza dydaktyczno – techniczna

Szkoła wyposażona jest w:

 • krainę radości – salkę zabaw
 • dużą salę gimnastyczną
 • małą salę gimnastyczną
 • salę gimnastyczno -  korekcyjną
 • kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią
 • plac zabaw utworzony w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”
 • bibliotekę wyposażoną w centrum multimedialne
 • świetlicę
 • 2 pracownie komputerowe
 • pracownię językową
 • pracownię biologiczną
 • pracownię fizyko – chemiczną
 • pracownię muzyczną
 • pracownię plastyczną
 • stołówkę szkolną
 • sklepik szkolny
 • gabinet pielęgniarki szkolnej
 • gabinet logopedyczny.

Kadra Pedagogiczna

Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje zawodowe.

35 nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego
6 nauczycieli posiada stopień nauczyciela mianowanego
4 nauczycieli posiada stopień nauczyciela kontraktowego
 

Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe i doskonalą swój warsztat pracy.

Uczniowie

 • mają duży wpływ na organizację życia szkolnego
 • rozwijają i rozbudzają własne zainteresowania poprzez udział w zajęciach kół zainteresowań oraz uczestnicząc  w koncertach, spektaklach teatralnych, filmowych oraz wycieczkach, warsztatach, zajęciach rekreacyjnych
 • biorą udział w różnych konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych odnosząc znaczące sukcesy,
 • aktywnie uczestniczą w różnorodnych przedsięwzięciach organizowanych w mieście, regionie, kraju (wchodzą w skład Młodzieżowej Rady Miasta, uczestniczyli w tworzeniu strategii rozwoju miasta na lata 2013- 2020, prężnie działają w szkolnym wolontariacie itp.)
 • dostają się do wybranych szkół ponadgimnazjalnych i osiągają tam sukcesy
 • mogą korzystać z dwudaniowych obiadów w stołówce szkolnej
 • w nauczaniu większości przedmiotów wykorzystywane są komputery wraz z multimedialnym oprogramowaniem edukacyjnym i dostępem do Internetu oraz tablice interaktywne.

Integracja w szkole

Od 1 września 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Będzinie funkcjonują 3 oddziały integracyjne (1 – kl. I SP, 2 – oddziały gimnazjalne).  Rodzice dzieci niepełnosprawnych w takich klasach widzą szansę na rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka.

Klasa integracyjna to:
• oddział liczący od 15 do 20 dzieci, w tym 3 – 5 niepełnosprawnych
• dwóch pedagogów w klasie: nauczyciel prowadzący i pedagog wspierający
• identyczne jak w klasie typowej programy, świadectwa, system oceniania itd.
• grupa rówieśnicza bardzo zróżnicowana pod względem możliwości psychofizycznych
• wymagania dydaktyczne dostosowywane są do indywidualnych możliwości każdego ucznia

Szkoła zapewnia

 • opiekę psychologa i pedagoga szkolnego
 • opiekę pielęgniarki szkolnej
 • naukę dwóch języków obcych : angielskiego i niemieckiego
 • zajęcia dla uczniów uzdolnionych – przygotowanie do konkursów
 • zajęcia dla uczniów z trudnościami – grupa socjoterapeutyczna
 • naukę w oddziałach integracyjnych
 • opiekę specjalistów (oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, logopeda, rehabilitant)
 • zajęcia sportowe o charakterze profilaktycznym

Zajęcia pozalekcyjne

 • koło plastyczne
 • koło matematyczne
 • koło muzyczne
 • koło taneczne
 • koło teatralne
 • gimnastyka korekcyjna
 • SKS
 • koło motoryzacyjne

Konkursy organizowane przez szkołę

 • wojewódzki konkurs wiedzy technicznej „Sprawne ręce – mądra głowa”
 • powiatowy konkurs matematyczno – przyrodniczy „Jesteśmy cząstką przyrody”
 • międzyszkolny konkurs czytelniczy „Czytanie na medal”
 • międzyszkolny konkurs czytelniczo - literacki „Potyczki językowe”
 • międzyszkolny konkurs logiczny „Loguś”
 • międzyszkolny konkurs w zakresie języka niemieckiego

Projekty i programy edukacyjne realizowane przez szkołę

Na przestrzeni ostatnich lat nasi uczniowie i nauczyciele aktywnie uczestniczyli w następujących projektach i programach:

 • Będzińska Szkoła Równych Szans
 • Wygraj swoją przyszłość
 • Comenius
 • Szkoła Promująca Zdrowie
 • Szkoła promująca „Europejski Kodeks Walki z Rakiem”
 • Ogólnopolska kampania „Cała Polska czyta dzieciom”
 • CEO „Samorządy mają głos”
 • CEO „Młody Obywatel”
 • IPN „Świat po drugiej stronie muru”
 • Lepsza Szkoła
 • Ortograffiti
 • Akademia Młodszego Asystenta Muzealnego
 • Akcja ARR „Owoce w szkole”
 • Akcja ARR „Szklanka mleka”
 • UNICEF „Wszystkie kolory świata”
 • Lubella edukuje i inspiruje
 • Pomagamy pszczołom

Imprezy organizowane w szkole

 • Sprzątanie Świata
 • Festyn Rodzinny
 • Szkolny Rajd Rowerowy
 • Turnirj Zbijaka
 • Europejski Dzień Języków Obcych
 • Tydzień Promocji Zdrowia
 • Europejski Tydzień Walki z Rakiem
 • Dzień Tolerancji
 • Dzień Dziecka na sportowo
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Dzień Bezpieczeństwa
 • Dzień Liczby Pi
 • Dzień Patrona Szkoły
 • Dzień Otwarty dla przyszłych uczniów szkoły podstawowej
 • Dzień Ziemi
 • Apele tematyczne
 • Dyskoteki szkolne
 • Mikołajki
 • Wigilie klasowe
 • Akcje charytatywne
 • wyjazdy na zajęcia organizowane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • wycieczki turystyczno – krajoznawcze
 • wycieczki tematyczne
 • warsztaty: muzyczne, plastyczne, ekologiczne, historyczne
 • warsztaty i spektakle profilaktyczne

Szkoła współpracuje z instytucjami wspierającymi działania dydaktyczno – wychowawcze

 • Wydział Oświaty Urzędu Miasta w Będzinie
 • Ośrodek Kultury w Będzinie
 • Miejska  i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • PTTK oddział w Będzinie
 • Powiatowa Komenda Policji oraz Straż Miejska
 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
 • Muzeum Zagłębia w Będzinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Centrum Edukacji Obywatelskiej

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie - Informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.06.2003 16:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
22.02.2018 09:37 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.12.2017 11:09 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.12.2017 13:48 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.12.2017 13:47 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
07.12.2017 09:27 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
06.12.2017 12:51 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
06.12.2017 12:49 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
10.08.2017 11:44 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.06.2016 10:17 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.06.2016 10:16 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
08.05.2015 13:39 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.08.2014 14:00 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
03.07.2013 12:41 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
29.10.2012 08:39 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
29.10.2012 08:38 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
29.10.2012 08:35 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
29.10.2012 08:33 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
29.10.2012 08:30 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
29.10.2012 08:28 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
29.10.2012 08:06 Dodano załącznik "Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3
w Będzinie "

(Michał Karoń)
29.10.2012 08:05 Usunięto załącznik Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr
3 w Będzinie

(Michał Karoń)
20.10.2011 12:27 Usunięto załącznik Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr
3 w Będzinie

(Aleksandra Bartosz)
20.10.2011 12:27 Dodano załącznik "Statut Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3
w Będzinie "

(Aleksandra Bartosz)
20.10.2011 12:24 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.10.2011 12:20 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.10.2011 12:17 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.10.2011 12:15 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
11.02.2008 08:14 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
11.02.2008 08:09 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
18.09.2007 10:10 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.06.2003 16:53 Utworzenie dokumentu. (Jacek Trześniewski)