Szkoła Podstawowa Nr 4 w Będzinie - informacje podstawowe

 

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. St. Staszica

 

 Siedziba

 42-503 Będzin
 ul. Wisławy Szymborskiej 1
 Regon 000726300
http://sp4bedzin.w.interia.pl

tel.

e-mail

+48 32 267 45 97 

sp4@um.bedzin.pl
sp4@bedzin.eu

 Dyrektor  Tomasz Sowa
 Wicedyrektor  Teresa Kozub

Zajęcia lekcyjne odbywają się w godz.800-1510

 • Liczba oddziałów 13
 • Liczba uczniów 280

Charakterystyka placówki:

Głównymi zadaniami szkoły w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej są:

 • wspieranie indywidualnej drogi rozwoju każdego ucznia,
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych oraz rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym światem.

Realizację tych priorytetów wspomaga działalność świetlicy szkolnej, grupy socjoterapeutycznej oraz kół zainteresowań.

W bieżącym roku szkolnym na terenie szkoły działają koła: informatyczne, teatralne, ekologiczne, plastyczne, regionalne, recytatorski, sks.

Sportowe umiejętności uczniowie rozwijają na zajęciach sks, oraz działającego przy szkole Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Ksawera"

W roku szkolnym 2007/2008 uczniowie korzystają z nowoczesnej hali sportowej wyposażonej w kompleks boisk, siłownię i zaplecze sanitarne.

W szkole działa klub europejski oraz wydawana jest gazetka szkolna "Kleks"

W naszej placówce prowadzone są zajęcia  grupy socjoterapeutycznej, którego zadaniem jest niwelowanie skutków traumatycznych doświadczeń wyniesionych z domu rodzinnego, wspomaganie pełnego rozwoju dzieci wywodzących się z rodzin dotkniętych alkoholizmem oraz ułatwienie im prawidłowego funkcjonowania w szkole i środowisku.
Łącznie w różnych formach zajęć pozalekcyjnych uczestniczy około 100 uczniów.

W szkole realizowane programy autorskie stworzone przez nauczycieli:

 • Program edukacji ekologicznej w klasach I-III "Zielono mi"
 • "Rozwój aktywności twórczej dzieci w nauczaniu zintegrowanym"
 • "Praktyczna nauka geometrii w klasie III"
 • Program wychowania fizycznego dla klas IV-VI z poszerzonym programem piłki siatkowej
 • Program edukacji regionalnej dla klas IV-VI "Zagłębie moja ojczyzna"
 • Program edukacji ekologicznej dla klas IV-VI "Zostań przyjacielem przyrody"
 • Program "Wychowanie patriotyczne i obywatelski"

Integracji społeczności szkolnej służą imprezy, które stanowią już tradycję naszej szkoły. Należy wymienić tutaj: wigilię środowiskową z udziałem władz miasta, kuratorium oświaty i ks. biskupa, przegląd jasełek,  Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, osiedlowy Dzień Sportu oraz Imieniny Miasta. Jesteśmy również organizatorami corocznych konkursów międzyszkolnych tj.: konkurs twórczości muzycznej i plastycznej dzieci i młodzieży "Kolęda i Kartka Bożonarodzeniowa", plastycznego oraz warsztatów ekologicznych.


Szkoła nasza odnosi znaczne sukcesy w różnorodnych konkursach i przeglądach na szczeblu miejskim i wojewódzkim.

Do największych osiągnięć zaliczyć należy:

 • I miejsce w IV Wojewódzkim Konkursie Piosenki "Kocham cię mamo",
 • I miejsce w rejonowym konkursie twórczości muzycznej i plastycznej
  "Kolęda i kartka bożonarodzeniowa",
 • II miejsce w konkursie wiedzy ekologicznej,
 • I miejsce w międzyszkolnym konkursie czytelniczym,
 • I miejsce w międzyszkolnym konkursie jasełek,
 • I miejsce w konkursie matematyczno - przyrodniczym,
 • I miejsce w finale wojewódzkim piłki plażowej dziewcząt,
 • II miejsce w finale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w mini siatkówce dziewcząt,
 • I miejsce w powiatowych igrzyskach młodzieży szkolnej w mini siatkówce dziewcząt,
 • I miejsce w mistrzostwach Będzina w tenisie stołowym

Więcej informacji na stronie domowej szkoły"  www.sp4bedzin.prv.pl

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Szkoła Podstawowa Nr 4 w Będzinie - informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2003 07:21