Szkoła Podstawowa Nr 11 w Będzinie - informacje podstawowe

 

Szkoła Podstawowa Nr 11 im. W. Broniewskiego

 

 Siedziba

42-500 Będzin
ul. Broniewskiego 12
Regon 000726369

www.sp11bedzin.edu.pl

 tel./fax 48 32 267 35 37
 e-mail

sp11@bedzin.eu

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP -

SP11BEDZIN/SkrytkaESP

 Dyrektor  Jadwiga Janusz - Sender
 Wicedyretor  Agnieszka Szaran

 

 • Liczba uczniów: 316, w tym SP 279
 • Liczba nauczycieli ogółem: 61
 • Liczba oddziałów ogółem: 17 (w tym 7 integracyjnych i 1 integracyjny oddział przedszkolny

Czas trwania zajęć edukacyjnych: 8.00 – 16.00

Czas trwania zajęć świetlicy szkolnej: 7.00 - 17.00

Czas pracy integracyjnego oddziału przedszkolnego :7.00 – 16.00

Czym dysponujemy:

 • pracownia komputerowa z dostępem do Internetu
 • biblioteka i centrum informacji multimedialnej
 • gabinet terapeutyczny i gabinet do zajęć rewalidacyjnych „Cichy kącik”
 • świetlica i stołówka
 • wyremontowana sala gimnastyczna
 • sala do zabaw „Na deszcz”( dla klas 0 – III)
 • kompleks boisk wielofunkcyjnych wraz z bieżnią sprinterską
 • plac zabaw zbudowany  w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”

W szkole funkcjonują od 2002 roku oddziały integracyjne. Obecnie jest ich 8.Od 1 września 2011r.funkcjonuje integracyjny oddział przedszkolny, czynny  od 7.00 do 16.00 Zajęcia edukacyjne realizujące podstawę programową odbywają się od 8.00 do 13.00. Zajęcia dodatkowe dla dzieci w oddziałach przedszkolnych

 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia logopedyczne,
 • język angielski

W szkole działają dwie grupy socjoterapeutyczne , które skupiają dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym i z rodzin niewydolnych wychowawczo. Zajęcia te mają charakter terapeutyczno – relaksacyjny, pomagają uczniom pokonać wszelkie trudności z tym związane. W ramach wyrównywania szans edukacyjnych są organizowane zajęcia rewalidacyjne  i terapeutyczne. Dla uczniów z niepełnosprawnością ruchowa organizowane są zajęcia z rehabilitacji ruchowej. Uczniowie objęci są opieką pedagoga, psychologa i logopedy. Pedagog szkolny  i psycholog prowadzą popołudniową szkołę dla rodziców, w ramach której odbywają się warsztaty, prelekcje i porady wychowawcze i wykłady.

 

    Zajęcia pozalekcyjne:

 • koła zainteresowań : koło przyrodnicze „Ekoogród”, zajęcia plastyczne, wyrażanie emocji przez ruch, koło „Ortografia na wesoło” kl.3 , zajęcia dla dzieci z autyzmem, zajęcia dla dzieci z niedosłuchem,, zajęcia dla dzieci niedowidzących, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia czytelnicze, zajęcia terapeutyczne z psychologiem, korygowanie trudności z języka polskiego, rozwijanie zainteresowań muzyczno – teatralnych dla klas 4-6 i kl. 1-3 i oddziału przedszkolnego, zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce z zakresu j.polskiego, matematyki, przyrody i języka angielskiego, szkolne koło wolontariatu,
 • zajęcia koła historycznego dla klas IV – VII,
 • zajęcia koła informatycznego dla klas I - III
 • zajęcia sportowe ( SKS),
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia muzyczne (chór)
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w liczeniu

Konkursy organizowane przez szkołę:

 1. Międzyszkolny Konkurs Interdyscyplinarny „Jeden z najlepszych”
 2. Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jesienne krajobrazy”
 3. Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowym dla klas III„ Bądź bezpieczny”
 4. Ogólnopolski Konkurs Plastyczno – Literacki – Władysław Broniewski patronem mojej szkoły

        Programy edukacyjne i przedsięwzięcia edukacyjne:

 1. Udział w kampanii Fundacji ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom”
 2. Program ARR „Owoce w szkole”
 3. Ogólnopolskie Programy profilaktyczne:Przemoc boli, Postaw na rodzinę, Zachowaj Trzeźwy umysł,
 4. Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu,
 5. Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
 6. Ogólnopolska Kampania „Śniadanie daje moc”
 7. Święto Matematyki,
 8. Dzień Zdrowia

W roku szkolnym 2016/2017 oddziały przedszkolne realizowały projekt EFS „Będzińskie przedszkola miejscem do wszechstronnego rozwoju młodych mieszkańców miasta”     

Współpraca z innymi szkołami  i placówkami oświatowymi:

 • Przedszkole Miejskie nr5 i nr6 w Będzinie,
 • Muzeum Zagłębia
 • Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie
 • Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie

    Współpraca z innymi instytucjami :

 • Fundacja Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek,
 • Fundacja WOŚP Jurka Owsiaka,
 • Centrum Edukacji Obywatelskiej,
 • Straż Miejska w Będzinie,
 • Fundacja Pro Salute,
 • Fundacja Akogo w Warszawie i klinika Budzik
 • Schronisko dla Zwierząt,
 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

     Kadra pedagogiczna:

 1.  nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne,
 2. wszyscy pracują w zespołach przedmiotowych i wychowawczych
 3. organizują na wysokim poziomie pomoc psychologiczno – pedagogiczną
 4. większość  nauczycieli posiada tytuł nauczyciela dyplomowanego
 5. zatrudnionych jest wielu specjalistów ,m.in.: oligofrenopedagodzy, surdopedagog, tyflopedagog, logopeda, psycholog, rehabilitant

W roku szkolnym 2016/2017 szkoła otrzymała certyfikaty:

 • Certyfikat Ogólnopolskiego Konkursu Szkoła Zdrowego Żywienia,
 • Certyfikat Ogólnopolskiego Konkursu „Uczeń Bezpieczny w Sieci”
 • Certyfikat Ogólnopolskiego Konkursu Szkoła Dobrego Wychowania
 • Certyfikat Ogólnopolskiego Konkursu Szkolny Klub Wolontariatu
 • Certyfikat IV edycji ogólnopolskiej kampanii „Wszystkie kolory świata”
 • Certyfikat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 • Certyfikat udziału w Ogólnopolskim programie „Śniadanie daje moc”

  Ważniejsze osiągnięcia uczniów naszej szkoły:          

 •  Międzynarodowy Konkurs  Grafiki Komputerowej „Malowanie na Ekranie” – I miejsce
 • I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Wianek Wielkanocny”
 • I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym na wykonanie Kartki Wielkanocnej pod patronatem Prezydenta Miasta Będzina
 • I miejsce w Miejskim Konkursie Plastycznym „ Zaprojektuj strój piłkarski na 100- lecie Będzińskiego Klubu Sportowego Sarmacja” pod patronatem Prezydenta miasta Będzina
 • Szkoła została członkiem Klubu Szkół UNICEF

     W  roku szkolnym  2017/2018 zaplanowano m. in.:

 • liczne międzyszkolne konkursy rozwijające zainteresowania uczniów,

 

 • organizowanie i udział w akcjach mających na celu pomoc dla drugiego człowieka,
 • comiesięczne mitingi wychowawcze dla uczniów,
 • rozwijanie samorządności uczniów poprzez pracę w samorządzie szkolnym i Szkolnym Kole Wolontariatu,
 • organizowanie ciekawych zajęć sportowych rozwijających różne sprawności uczniów,
 • prowadzenie spotkań prezentujących ciekawe zawody i pomagających wybrać właściwą drogę zawodową.

 

Lokalizacja szkoły (położenie wśród zieleni, daleko od ruchliwych ulic) zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa, a panujący w niej klimat sprzyja harmonijnemu  i wszechstronnemu rozwojowi ucznia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Szkoła Podstawowa Nr 11 w Będzinie - informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2003 11:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
13.03.2018 13:05 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
15.12.2017 11:50 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
15.12.2017 11:50 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie

(Michał Karoń)
15.12.2017 11:50 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie"

(Michał Karoń)
22.09.2017 13:47 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
19.01.2017 12:05 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
19.01.2017 12:05 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie

(Michał Karoń)
19.01.2017 12:05 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie"

(Michał Karoń)
18.11.2015 09:56 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
18.11.2015 09:56 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie

(Michał Karoń)
18.11.2015 09:56 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie "

(Michał Karoń)
29.09.2015 12:49 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
09.04.2015 09:14 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
24.03.2015 14:46 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
24.03.2015 13:52 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie "

(Michał Karoń)
24.03.2015 13:51 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie

(Michał Karoń)
02.10.2014 11:52 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.10.2014 11:51 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie "

(Michał Karoń)
02.10.2014 11:50 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie

(Michał Karoń)
05.09.2014 12:32 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
05.09.2014 12:27 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.03.2014 11:59 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
13.03.2014 11:58 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie "

(Michał Karoń)
13.03.2014 11:58 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie

(Michał Karoń)
19.09.2013 09:59 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
19.09.2013 09:57 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
19.09.2013 09:49 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie "

(Michał Karoń)
19.09.2013 09:48 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie

(Michał Karoń)
19.09.2013 09:47 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
10.12.2012 13:59 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
10.12.2012 13:59 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie "

(Michał Karoń)
10.12.2012 13:57 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie

(Michał Karoń)
14.11.2012 09:08 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
14.11.2012 09:07 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
14.11.2012 09:04 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
14.11.2012 09:01 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
14.11.2012 09:00 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
14.11.2012 08:59 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie"

(Michał Karoń)
14.11.2012 08:58 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie

(Michał Karoń)
03.10.2012 13:26 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
03.10.2012 13:26 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie

(Michał Karoń)
03.10.2012 13:25 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie"

(Michał Karoń)
17.09.2012 13:44 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.09.2012 13:42 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.09.2012 13:41 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.09.2012 13:35 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.09.2012 13:30 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.09.2012 13:28 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
17.09.2012 13:17 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie"

(Michał Karoń)
17.09.2012 13:15 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie

(Michał Karoń)
08.09.2011 12:47 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
08.09.2011 12:46 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
08.09.2011 12:43 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
08.09.2011 12:35 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
18.01.2011 12:49 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie

(Aleksandra Bartosz)
18.01.2011 12:49 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie"

(Aleksandra Bartosz)
30.11.2010 08:12 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie

(Aleksandra Bartosz)
30.11.2010 08:12 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie"

(Aleksandra Bartosz)
22.09.2010 08:44 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
06.11.2009 13:46 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w
Będzinie"

(Michał Wiśniewski)
06.11.2009 13:45 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 11 w
Będzinie

(Michał Wiśniewski)
06.11.2009 13:43 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
21.10.2008 14:49 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 11 w
Będzinie

(Aleksandra Bartosz)
21.10.2008 14:48 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 11 w
Będzinie "

(Aleksandra Bartosz)
21.10.2008 13:11 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
16.01.2008 12:59 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
16.01.2008 12:52 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
16.01.2008 12:42 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
04.10.2007 15:10 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 11 w
Będzinie

(Aleksandra Bartosz)
04.10.2007 15:10 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 11 w
Będzinie"

(Aleksandra Bartosz)
20.09.2007 08:54 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 11 w
Będzinie po zmianach (2006 r.)

(Aleksandra Bartosz)
20.09.2007 08:53 Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej Nr 11 w
Będzinie

(Aleksandra Bartosz)
20.09.2007 08:52 Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 11 w
Będzinie "

(Aleksandra Bartosz)
20.09.2007 08:48 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.09.2007 08:43 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.09.2007 08:31 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.05.2006 11:01Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 11 w
Będzinie po zmianach (2006 r.)"
(Aleksandra Bartosz)
10.05.2006 11:00 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
25.04.2005 11:32Usunięto załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 11 w
Będzinie"
(Aleksandra Bartosz)
25.04.2005 11:31Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej Nr 11 w
Będzinie "
(Aleksandra Bartosz)
25.04.2005 11:28 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
02.07.2003 11:30 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
02.07.2003 11:26 Utworzenie dokumentu. (Jacek Trześniewski)