Komisja Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej Będzina

 

Komisja Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej Będzina

w składzie:

 1. Jadwiga Gubała – Przewodnicząca Komisji
 2. Łukasz Frańczak – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Sławomir Brodziński
 4. Jarosław Burzawa
 5. Halina Czapla
 6. Andrzej Czerwiński
 7. Tadeusz Kowal
 8. Grzegorz Pawlak
 9. Piotr Krzyżkiewicz
 10. Marcin Lazar
 11. Jerzy Małkowski
 12. Joanna Podgórska-Rykała

Zakres działania Komisji, obejmujący w szczególności sprawy z zakresu:

 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • edukacji publicznej,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
 • promocji gminy,
 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komisja Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.12.2014 09:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
15.12.2017 12:00 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
15.12.2017 12:00 Dodano załącznik "Plan pracy Komisji Polityki Społecznej
Miasta na I półrocze 2018 roku"

(Michał Karoń)
21.06.2017 15:31 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.06.2017 13:46 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.06.2017 13:45 Dodano załącznik "Plan pracy Komisji Polityki Społecznej
Miasta na II półrocze 2017 roku"

(Michał Karoń)
05.06.2017 12:30 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
29.12.2016 10:22 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
29.12.2016 10:22 Dodano załącznik "Plan pracy Komisji Polityki Społecznej
Miasta na I półrocze 2017 roku"

(Michał Karoń)
22.06.2016 12:44 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
22.06.2016 12:44 Dodano załącznik " Plan pracy Komisji Polityki Społecznej
Miasta na II półrocze 2016 roku"

(Michał Karoń)
23.02.2016 09:22 Dodano załącznik "Plan pracy Komisji Polityki Społecznej
Miasta na I półrocze 2016 roku"

(Michał Karoń)
23.02.2016 09:21 Usunięto załącznik Plan pracy Komisji Polityki
Społecznej Miasta na I półrocze 2016 roku

(Michał Karoń)
23.12.2015 08:51 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
23.12.2015 08:51 Dodano załącznik "Plan pracy Komisji Polityki Społecznej
Miasta na I półrocze 2016 roku"

(Michał Karoń)
02.07.2015 22:22 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.07.2015 22:21 Dodano załącznik "Plan pracy Komisji Polityki Społecznej
Miasta na II półrocze 2015 roku "

(Michał Karoń)
02.03.2015 11:55 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
18.02.2015 15:08 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
12.01.2015 10:46 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
24.12.2014 09:53 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
24.12.2014 09:51 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
24.12.2014 09:51 Zmieniono tytuł załącznika z "n pracy Komisji Polityki
Społecznej Miasta na I półrocze 2015 roku " na "Plan
pracy Komisji Polityki Społecznej Miasta na I półrocze
2015 roku "

(Michał Karoń)