MOPS - Dział Dziennego Domu Pomocy Społecznej

 

MOPS - Dział Dziennego Domu Pomocy Społecznej

 

 Siedziba

 42-500 Będzin
ul. Jana III Sobieskiego 1

 tel.  +48 32 267 46 07
 p.o. Kierownika  Małgorzata Łozińska

Filia

 

 Siedziba

42-500 Będzin
ul. rtm. Witolda Pileckiego 7

 tel.  +48 32 267 40 83
 Kierownik filii    Małgorzata Łozińska


Dział Dziennego Dom Pomocy Społecznej (DDPS) w Będzinie został otwarty dnia 06.11.1989 roku. Do lipca 1990 roku działał w strukturach ZOZ-u, a do 31.12.1999 roku w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie. Jako samodzielna jednostka istnieje od 01.01.2000 roku. W styczniu 2001 roku do Dziennego Domu Pomocy Społecznej przyłączona została Filia, znajdująca się w Będzinie przy ulicy 35-lecia PRL 7 na osiedlu Warpie . DDPS usytuowany jest przy ulicy Armii Ludowej 1, w pobliżu centrum miasta niedaleko  Zamku Będzińskiego oraz Pałacu Mieroszewskich. Do dyspozycji Dziennego Domu pozostają dwa budynki. W pierwszym znajdują się dwie sale jadalne, pokój wypoczynkowy, kuchnia, łazienka z wanną, toalety oraz kotłownia i magazyn gospodarczy. W drugim budynku znajduje się pokój administracyjny, kuchnia, pokój kierownika oraz księgowej oraz pomieszczenia gospodarcze. DDPS dysponuje również otaczającym budynek ogrodem. Filia Dziennego Domu Pomocy Społecznej znajduje się w Będzinie na osiedlu Warpie, na parterze bloku mieszkalnego. Do dyspozycji pensjonariuszy pozostają dwie sale jadalne, pokój wypoczynkowy, pralnia, szwalnia, łazienka, dwie toalety i szatnia. Zaplecze gospodarcze to: kuchnia, szatnia dla personelu oraz pokój kierownika.
Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz Filia, jako jedna placówka, ściśle ze sobą współpracują. Swoją działalnością obejmuje obszar gminy Będzin, dysponują 76 miejscami. Czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.  Dzienne Domy Pomocy Społecznej  stanowią bardzo ważne ogniwo lokalnego systemu wsparcia. Są one placówką wielofunkcyjną, otwartą, i  ukierunkowaną na potrzeby osób starszych, bezrobotnych, niepełnosprawnych ze środowiska lokalnego dlatego ważnym aspektem jest współuczestniczenie  w budowaniu lokalnego partnerstwa wokół problemów tej grupy. Miejsce w  Dziennym Domu Pomocy Społecznej przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w drodze decyzji administracyjnej określającej czas pobytu, zakres usług oraz odpłatność za pobyt. Decyzje tę podejmuje się po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Pomoc polega przede wszystkim na organizacji wyżywienia, poprzez zapewnienie dwóch posiłków dziennie to jest śniadania, obiadu oraz suchego prowiantu na wszystkie wolne dni  w tygodniu i weekendy. Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową.  Udzielana  pomoc jawi się jako wielopłaszczyznowy, dynamiczny proces, dzięki któremu osoba  odczuwa zadowolenie, cieszy się dobrym samopoczuciem i jest szczęśliwa. Tylko zadowolony odbiorca usług opiekuńczych, zdrowotnych i socjalnych jest świadectwem prawdziwej skuteczności działań. Organizm człowieka jest przeznaczony do aktywności fizycznej i psychicznej. Jest ona warunkiem zachowania zadawalającego stanu zdrowia a także właściwej adaptacji. Człowiek źle przystosowany do egzystencji w fazie życia bywa wyczerpany fizycznie lub umysłowo, jest niespokojny, przejawia napięcia nerwowe, apatię, doznaje frustracji. Ważnym aspektem z życiu placówki jest nauka współżycia w grupie i w środowisku, kształtowanie pozytywnych cech osobowości, kultury życia codziennego, umiejętności nawiązywania kontaktów pensjonariuszami, wiary w sens życia. Pensjonariusze mają poczucie niezależności, samodzielności, nie popadają w bierność, dzięki czemu wzrasta ich poczucie własnej wartości.  Wzrost aktywności przyczynia się do poprawy ich samopoczucia i samooceny, obniżenia lęku, zwiększenia częstotliwości kontaktów z innymi ludźmi oraz wzrostu  niezależności. Należy jednak zaznaczyć, że zakres aktywności jednostki jest relatywny, zależny od wieku i stanu   zdrowia konkretnej osoby. Są to często ludzie samotni, którzy nade wszystko potrzebują ciepła i akceptacji. W DDPS-ie spotkają się na równych prawach i w taki tez sposób tworzą jego społeczność. Są tu partnerami w kontaktach z pracownikami, nie zagraża im sytuacja ubezwłasnowolnienia, decydują o formach pomocy socjalnej, wszyscy są współgospodarzami domu. Poprzez codzienny pobyt w Dzienny Domu Pomocy Społecznej osiągają oni poczucie bezpieczeństwa w szerokim znaczeniu tego słowa. Szczególna atmosfera jaka panuje w placówce sprzyja nawiązywaniu kontaktów emocjonalnych, powoduje uwrażliwienie oraz zwiększenie empatii. Osoby, które wcześniej czuły się niepotrzebne odnajdują na nowo sens życia i poczucie własnej godności. W Dziennym Domu Pomocy Społecznej obchodzonych jest wiele świąt i uroczystości. Do najważniejszych należą: Wigilia Świąt Bożego Narodzenia, pożegnanie ”Starego” oraz powitanie “Nowego Roku”, Wielkanoc oraz różne tzw. ”dni” tj. Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Kobiet, Walentynki ,Dzień Matki, Dzień Seniora, wspólne świętowanie imienin pensjonariuszy. Raz w miesiącu organizowane są „ Podróże marzeń”, polegające na zapoznaniu się z kulturą i kuchnią innych krajów. W tego typu imprezach zawsze czynnie uczestniczą sami pensjonariusze, ponieważ wszystkie działania DDPS-u są ukierunkowane na pobudzanie ich inicjatywy. Osiągane to jest między innym poprzez delikatne podsuwanie różnych pomysłów i proponowanie w sposób ogólny działań do ich realizacji. Do dyspozycji pensjonariuszy pozostaje sprzęt telewizyjny , dvd, gry planszowe i towarzyskie. Organizowane są konkursy szachowe, warcabowe i sprawdzające wiedzę, często rozwiązywane są wspólnie krzyżówki. Pensjonariusze  podejmują również decyzje zagospodarowania ogrodu znajdującego  się przy placówce. Praca w ogródku jest elementem aktywnej rekreacji. Organizowany jest również aktywny wypoczynek w formie wspólnych spacerów i pieszych wycieczek. Kontakt z przyrodą dostarcza uczestnikom wiele przyjemności i napełnia ich pozytywną energią.  Zwraca się szczególną uwagę na trening czynności życia codziennego i podtrzymywanie umiejętności samoobsługi.
Personel dba o stan zdrowia pensjonariuszy, przypominając o wizytach lekarskich, o zażywaniu leków. Kontrolowany jest również poziom ciśnienia tętniczego krwi i masa ciała. W czasie nieobecności spowodowanej chorobą któregoś z pensjonariuszy, pozostali utrzymują z chorym kontakt osobisty lub listowny, a w razie potrzeby organizują pomoc rzeczową. Wzajemna pomoc pensjonariuszy przejawia się również podczas załatwiania różnych spraw urzędowych. Corocznie  spośród pensjonariuszy wybierana jest Rada Domu. Celem Rady Domu w konsultacji z kierownikiem jest rozwiązywanie występujących problemów społecznych  wśród pensjonariuszy. Ponadto pomoc Rady Domu  polega na: dostarczaniu posiłków do domu w razie nieobecności z powodu choroby pensjonariuszy, odwiedzaniu osób przebywających w szpitalu, robieniu zakupów, załatwianiu spraw urzędowych.
W ramach profilaktyki uzależnień placówka współpracuje z Klubem Abstynenta. Do placówek przychodzą członkowie klubu prowadząc spotkania z grupą  oraz spotkania indywidualne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz chętnych do uzyskania informacji. Pensjonariusze dobrowolnie biorą udział w spotkaniach, wystawach, konkursach i terapii zajęciowej. Atmosfera panująca w czasie prowadzonych zajęć i spotkań  sprawia, że wielu z pensjonariuszy bardzo chętnie w tych zajęciach uczestniczy.

Do podstawowych form  terapii zajęciowej prowadzonych w DDPS należą:

 1. Arteterapia-terapia wykorzystująca szeroko pojętą sztukę
  Jest to technika psychoterapeutyczna, rozwijająca proces emocjonalny w człowieku. Wyzwala od szkodliwych stanów bezczynności, odwraca uwagę od doznań chorobowych, mobilizuje i organizuje osłabioną w chorobie aktywność. Usprawnia czynności manualne. Efektem własnej twórczości Pensjonariusze mogą się podzielić podczas organizowanych wystaw prac.
 2. Biblioterapia- terapia przez czytanie
  Czytanie mobilizuje czynności psychiczne, organizuje procesy poznawcze. Odpowiednio dobrana lektura książki dodaje wiary i motywuje do działania. Skłania również do znalezienia odpowiednich możliwości rozwiązania własnych problemów. Czytanie codziennej prasy daje możliwość Pensjonariuszom na zorientowanie się w sprawach aktualnych społeczności lokalnej oraz kraju oraz aktywizuje w zakresie włączania się w działalność  społeczno  - obywatelską.
 3. Muzykoterapia-terapia wykorzystująca muzykę – słuchanie, tworzenie, śpiewanie, granie
  W  DDPS -ie  stosowana jest zarówno muzykoterapia czynna jak i bierna.
  Muzyka również uwrażliwia i dostarcza doznania estetyczne pensjonariuszom.
 4. Ergoterapia-terapia przez pracę
  Poprzez wykonywanie prostych, nieobciążających czynności, osoby starsze zaczynają wierzyć we własne możliwości i uzyskują satysfakcję z wykonywanej przez siebie pracy. Ponadto celem ergoterapii jest usprawnianie fizyczne poprzez zwiększenie siły mięśniowej oraz zakresu ruchomości w stawach oraz poprawienie wydolności oddechowo-krążeniowej organizmu.
 5. Kinezyterapia- terapia ruchem
  Zaliczana do form rehabilitacji, jednakże szeroko wykorzystywana w pracy terapeutycznej w postaci np. gimnastyki porannej w placówkach, spacerów i tańca.
 6. Ludoterapia - terapia wykorzystująca gry i zabawy, w których uczestniczą podopieczni. Wyzwala wiele emocji i uczuć. 
 7. Zajęcia kulturalno - rozrywkowe
  Celem tego typu zajęć jest głównie zaspokajanie potrzeb kulturalnych i estetycznych pensjonariuszy.
 8. Poezjoterapia - terapia wykorzystująca poezję, polega na czytaniu, recytowaniu, pisaniu wierszy. Pensjonariusze mogą także uczestniczyć i organizować wieczorki poetyckie.
 9. Estetoterapia - terapia wykorzystująca kontakt z pięknym otoczeniem i z przyrodą, bądź wyjście do muzeum, galerii.
 10. Inne formy terapii zajęciowej  np. psychoterapia przez rozmowę, pogadanki i dyskusje na wybrane wspólnie tematy itp.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:MOPS - Dział Dziennego Domu Pomocy Społecznej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:Małgorzata Łozińska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.06.2003 15:18