Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.05.2017 09:41 WOŚ.7021.3.3.2017 Ogłoszenie przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna
19.05.2017 13:17 0050.232.2017 Zarządzenie Nr 0050.232.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Będzińskiej Rady Seniora oraz określenia wzoru formularza zgłoszeniowego kandydatów na członków Będzińskiej Rady Seniora.
19.05.2017 13:07 WRM.RSiR.271.14.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZADANIE PEŁNIENIE FUNKCJI ANIMATORA PODCZAS MIKROFESTYNU EDUKACYJNEGO ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁA ŚWIADOMEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO – PARTNERSKA WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU, PROJEKTANTÓW I ŚRODOWISK SPOŁECZNYCH W PROCESACH PLANISTYCZNYCH” REALIZOWANEGO W RAMACH II OSI PRIORYTETOWEJ, DZIAŁANIA 2.19 PO WER 2014-2020
16.05.2017 08:55 BK-RM.6220.3.2017 ZAWIADOMIENIE w sprawie wyznaczenia terminu do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego
11.05.2017 14:06 OS.6220/98/D/inf/2016/LH OBWIESZCZENIE OBWIESZCZENIE Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Będzinie
10.05.2017 14:55 WRM.RSiR.271.16.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NAZWA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: WYKONANIE WIZUALIZACJI PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH DLA DWÓCH ZADAŃ REWITALIZACYJNYCH WRAZ Z WYDRUKIEM W FORMIE MAKIET I ICH DOSTAWĄ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU: „PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA BĘDZINA” WYŁONIONEGO W KONKURSIE PN. ŚLĄSKIE PROGRAMY REWITALIZACJI – WSPARCIE DLA GMIN, FINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 3 POTENCJAŁ BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH, DZIAŁANIE 3.1 SKUTECZNI BENEFICJENCI
09.05.2017 09:46 Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Będzina w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Będzinie
05.05.2017 11:17 PROTOKÓŁ Komisji Konsultacyjnej z dnia 4 maja 2017 roku z przebiegu konsultacji z mieszkańcami Miasta Będzina w sprawie wejścia Miasta Będzina w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego
02.05.2017 10:26 WRM-RI.7013.11.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Zaprojektowanie i budowa placu do kalisteniki wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powstańców Śląskich w Będzinie”
28.04.2017 12:18 Prezydent Miasta Będzina przypomina, że do 31 maja 2017 roku należy dokonać wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
21.04.2017 08:29 WO.271.2.16.2017 UNIEWAŻNIENIE Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. „Wykonanie placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 przy ulicy Turniejowej 5 w Będzinie w ramach projektu "Aktywne maluchy = aktywni rodzice - utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim nr 1 w Będzinie"

1 2 następna