Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.06.2017 11:49 WRM-RI.7013.20.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Budowa placu zabaw przy ul. Krętej w Będzinie”
20.06.2017 08:04 WGMiK.6840.2.2017 OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH
16.06.2017 12:33 WKŚ.6220.1.24.2015 Obwieszczenie o odwołaniu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, zaplanowanej na dzień 20.06.2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Będzine w sali 101.
13.06.2017 14:25 WRM-RI.7013.16.2017 INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego na robotę budowlaną pn.: „Rozbiórka ruin budynku administracyjnego, będących częścią byłej Cementowni „Grodziec” w Będzinie”
09.06.2017 12:41 0050.260.2017 Zarządzenie nr 0050.260.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 09.06.2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu tychże lokali
08.06.2017 15:05 WRM-RI.7013.16.2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na robotę budowlaną pn.: „Rozbiórka ruin budynku administracyjnego, będących częścią byłej Cementowni „Grodziec” w Będzinie”
07.06.2017 12:19 BRM.0002.XXXVII.2017 XXXVII sesja Rady Miejskiej Będzina
05.05.2017 11:17 PROTOKÓŁ Komisji Konsultacyjnej z dnia 4 maja 2017 roku z przebiegu konsultacji z mieszkańcami Miasta Będzina w sprawie wejścia Miasta Będzina w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego
21.04.2017 08:29 WO.271.2.16.2017 UNIEWAŻNIENIE Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. „Wykonanie placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 przy ulicy Turniejowej 5 w Będzinie w ramach projektu "Aktywne maluchy = aktywni rodzice - utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim nr 1 w Będzinie"
18.04.2017 15:31 WRM.RSiR.271.10.2017 Infirmacja o wyborze najkorzystniejszej oferty