Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.07.2017 14:48 Ważne informacje w związku ze zmianą nazw ulic w Będzinie
26.07.2017 11:55 RGM.7150.1.1.2017 OGŁOSZENIE - ODWOŁUJE Pierwszy przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 9 sierpnia 2017 r. na godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie na najem lokalu użytkowego przy ul. 1 Maja 2 w Będzinie
25.07.2017 10:19 Informacja Prezydenta Miasta Będzina o planowanym wykorzystaniu syren alarmowych
14.07.2017 13:01 WO.271.2.31.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "ZIELONA PRACOWNIA" w budynku SP nr 11 w ramach dofinansowania z WFOŚi GW w Katowicach.
14.07.2017 12:42 WO.271.2.32.2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "ZIELONA PRACOWNIA" w budynku MZS nr 3 w Będzinie w ramach dofinansowania z WFOŚi GW w Katowicach.
14.07.2017 11:10 Nr0050.307.2017 Zarządzenie nr 0050.307.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10.07.2017 w spr. przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu tego lokalu.
14.07.2017 10:40 WRM-RI.7013.22.2017 Zapytanie ofertowe zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 Euro - robota budowlana pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Joselewicza w Będzinie".
12.07.2017 13:10 WRM-RI.1013.20.2017 Informacja o wyborze oferty na robotę budowlaną pn.: „Budowa placu zabaw przy ul. Krętej w Będzinie
07.07.2017 08:27 RGM.7150.1.1.2017 OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH I GARAŻY