Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.04.2017 14:43 BZK.5520.7.2017 O G Ł O S Z E N I E Prezydent Miasta Będzina poszukuje osób posiadających prawa do samochodu osobowego marki OPEL ASTRA
25.04.2017 11:57 BK-RM.6220.3.2017 OBWIESZCZENIE w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasta Będzin"
21.04.2017 13:21 WO.271.2.14.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa wyposażenia Sali zajęć i kuchni, sprzętu AGD oraz pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych w ramach projektu „Aktywne maluchy = aktywni rodzice – utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim nr 1 w Będzinie
21.04.2017 12:07 WO.271.2.18.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: robota budowlana pn. Wykonanie placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 przy ulicy Turniejowej 5 w Będzinie w ramach projektu "Aktywne maluchy = aktywni rodzice - utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim nr 1 w Będzinie"
21.04.2017 08:29 WO.271.2.16.2017 UNIEWAŻNIENIE Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. „Wykonanie placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 przy ulicy Turniejowej 5 w Będzinie w ramach projektu "Aktywne maluchy = aktywni rodzice - utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim nr 1 w Będzinie"
20.04.2017 10:42 WOŚ.7000.1.2.2017 Ogłoszenie wyników konsultacji w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
18.04.2017 15:57 WRM.RSiR.271.16.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZADANIE WYKONANIE WIZUALIZACJI PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH DLA DWÓCH ZADAŃ REWITALIZACYJNYCH WRAZ Z WYDRUKIEM W FORMIE MAKIET I ICH DOSTAWĄ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU: „PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA BĘDZINA” WYŁONIONEGO W KONKURSIE PN. ŚLĄSKIE PROGRAMY REWITALIZACJI – WSPARCIE DLA GMIN, FINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 3 POTENCJAŁ BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH, DZIAŁANIE 3.1 SKUTECZNI BENEFICJENCI.
18.04.2017 15:31 WRM.RSiR.271.10.2017 Infirmacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
18.04.2017 15:17 WRM.RSiR.271.15.2017 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZADANIE PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH I KONSULTACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁA ŚWIADOMEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO – PARTNERSKA WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU, PROJEKTANTÓW I ŚRODOWISK SPOŁECZNYCH W PROCESACH PLANISTYCZNYCH” REALIZOWANEGO W RAMACH II OSI PRIORYTETOWEJ, DZIAŁANIA 2.19 PO WER 2014-2020
18.04.2017 14:49 WRM.RSiR.271.14.2017 Zaproszenie do składania ofert na zadanie pełnienie funkcji animatora podczas mikrofetynu edukacyjnego organizowanego w ramach projektu „SZKOŁA ŚWIADOMEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO – PARTNERSKA WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU, PROJEKTANTÓW I ŚRODOWISK SPOŁECZNYCH W PROCESACH PLANISTYCZNYCH” REALIZOWANEGO W RAMACH II OSI PRIORYTETOWEJ, DZIAŁANIA 2.19 PO WER 2014-2020
13.04.2017 11:36 WPKSiKS.403.2.2017 Informacja o przyznaniu nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

1 2 następna