Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.07.2018 16:04 WPFZ.271.51.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane pn.: Adaptacje sal na potrzeby utworzenia pracowni matematycznych w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse”
13.07.2018 11:49 WPFZ.271.48.2018 UNIEWAŻNIENIE DLA CZĘŚCI II i III ZAMÓWIENIA Dotyczy zapytania ofertowego pn. Adaptacje sal na potrzeby utworzenia pracowni matematycznych w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Szkoły Podstawowej nr 13 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse”
12.07.2018 15:06 WOŚ.7021.3.9.2018 Ogłoszenie przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna
11.07.2018 14:14 WPFZ.271.50.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa wyposażenia do Centrum Usług Społecznych w Będzinie w ramach projektu „Rozwój infrastruktury społecznej – Centrum Usług Społecznych w Będzinie”
11.07.2018 12:52 WPFZ.271.48.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI I i IV ZAMÓWIENIA Adaptacje sal na potrzeby utworzenia pracowni matematycznych w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Szkoły Podstawowej nr 13 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse”
10.07.2018 14:05 WPFZ.271.49.2018 UNIEWAŻNIENIE Dotyczy zapytania ofertowego pn. dostawa wyposażenia do Centrum Usług Społecznych w Będzinie w ramach projektu „Rozwój infrastruktury społecznej – Centrum Usług Społecznych w Będzinie”
10.07.2018 09:46 RPPIX.6220.2.2018 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
06.07.2018 12:13 WRM-RI.7013.26.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – robota budowlana pn.: „Remont schodów z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Kultury w Będzinie”
05.07.2018 12:23 WPSiDG.8030.19.2018 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Będzina w wieku 65+ na lata 2018 - 2020” w 2018 roku
05.07.2018 12:16 WPSiDG.8030.18.2018 Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców na terenie miasta Będzina na lata 2017 - 2019” w 2018 roku
02.07.2018 12:11 WPSiDG.8122.1.2018 Prezydent Miasta Będzina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta

1 2 następna