Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.04.2018 12:32 WPSiDG.8030.11.2018 Prezydent Miasta Będzina Ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2017 - 2019” w 2018 roku
16.04.2018 12:27 WPSiDG.8030.9.2018 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2017 - 2019”
16.04.2018 09:46 WOŚ.271.9.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: „Bieżące utrzymanie placów zabaw i wybiegu dla psów”
10.04.2018 14:34 0050.207.2018 Zarządzenie Nr 0050.207.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10.04.2018 roku poddać konsultacj w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/396/2018 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24.01.2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Będzina na lata 2018-2022i
10.04.2018 11:37 0050.96.2018 PREZYDENT MIASTA BĘDZINA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za dzierżawę terenu składającego się z części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 7 km. 51 oraz 23/14 km. 50 obręb Będzin, położonej w Będzinie przy ulicy Żeromskiego z przeznaczeniem pod parking strzeżony dla samochodów osobowych
03.04.2018 14:46 BK-RM.6220.8.15.2017 Informacja Burmistrza Miasta Czeladź
22.02.2018 10:42 0050.80.2018 Zarządzenie Nr 0050.80.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie miasta Będzina w roku 2018
17.10.2017 09:33 Afrykański Pomór Świń (ASF) - INFORMACJA
04.10.2017 14:30 Nr XLI/346/2017 Uchwała Nr XLI/346/2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 września 2017 roku w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie w części dotyczącej lokalizacji i zakresu działania nowej Filii nr 3 Dworzec
26.07.2017 14:48 Ważne informacje w związku ze zmianą nazw ulic w Będzinie

poprzednia 1 2