Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.06.2018 12:20 WRM-RI.7013.23.2018 INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego na usługę pn.: „Aranżacja zieleni terenu nadrzecznego Brzozowica z zachowaniem i wprowadzeniem elementów bioróżnorodności, w ramach projektu pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin”
18.06.2018 12:18 WRM-RI.7013.26.2018 INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego na robotę budowlaną pn.: „Remont schodów z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Kultury w Będzinie”
14.06.2018 10:39 Ogłoszenie wyników konsultacji projektu uchwał w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Będzina miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Będzina
08.06.2018 12:13 WRM-RI.7013.26.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – robota budowlana pn.: „Remont schodów z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Kultury w Będzinie”
07.06.2018 15:15 WRM-RI.7013.23.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: „Aranżacja zieleni terenu nadrzecznego Brzozowica z zachowaniem i wprowadzeniem elementów bioróżnorodności, w ramach projektu pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin”
23.04.2018 12:57 ZKII.6330.2.2018 Afrykański Pomór Świń (ASF) - INFORMACJA
22.02.2018 10:42 0050.80.2018 Zarządzenie Nr 0050.80.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzania powszechnej akcji deratyzacji na terenie miasta Będzina w roku 2018
26.07.2017 14:48 Ważne informacje w związku ze zmianą nazw ulic w Będzinie

poprzednia 1 2