Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.12.2017 10:15 WRM.RSiIM.6733.12.2017 OBWIESZCZENIE o znaczeniu lokalnym pn: rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 3832/4 przy ul. Jedności w Będzinie
22.11.2017 11:53 WRM.RSiIM.6733.11.2017 OBWIESZCZENIE budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z przyłączami, przewidziana do realizacji na części działki nr 1864/48 k.m. 6 obręb Grodziec przy ulicy Barlickiego - Słowackiego w Będzinie
21.11.2017 10:31 WRM.RSiIM.6733.7.2017 OBWIESZCZENIE budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Odrodzenia 30, przewidziana do realizacji na części działki nr 759/4 i 756/2 k.m. 2, obręb Łagisza - ulica Odrodzenia w Będzinie
21.11.2017 10:09 WRM.RSiIM.6733.9.2017 OBWIESZCZENIE budowa gazociągu średniego ciśnienia zlokalizowanego przy ul. Odrodzenia 34, przewidziana do realizacji na części działki nr 759/4 i nr 760 k.m. 2 obręb Łagisza - ulica Pustkowie - Odrodzenia w Będzinie
21.11.2017 10:08 WRM.RSiIM.6733.8.2017 OBWIESZCZENIE budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Dąbrowskiej 2, przewidziana do realizacji na części działki nr 2394, 3824 k.m. 7 i części działki nr 2438, 2434/8 k.m. 4 obręb Łagisza - ulica Dąbrowska - Gzichowska w Będzinie
19.10.2017 14:26 WRM.RSiIM.6733.7.2017 OBWIESZCZENIE budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Odrodzenia
16.10.2017 08:56 WRM.RSiIM.6733.6.2017 OBWIESZCZENIE rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 6748/1 przy ul. Wolności
19.09.2017 12:02 WRM.RSiIM.6733.6.2017 OBWIESZCZENIE rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przewidziana do realizacji w Będzinie ulica Wolności
19.07.2017 10:47 WRM.RSiIM.6722.1.2017 Ogłoszenie/Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ulicy Wolności wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
18.07.2017 09:31 WRM.RSiIM.6733.4.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa kablowego ziemnego przyłącza elektroenergetycznego do budynku kościoła, przewidziana na działce nr 2108, 2109 i części działek nr 776, nr 2107, nr 2161/2k.m. 7 obręb Grodziec przy ul Chopina w Będzinie.,
07.07.2017 07:53 WRM.RSiIM.6733.5.2017 OBWIESZCZENIE budowa dwóch odcinków drogi wewnętrznej w sąsiedztwie krytej pływalni na osiedlu Ksawera, w pobliżu ulicy Siemońskiej i ul. Żwirki i Wigury w Będzinie

1 2 3 4 5 6 następna