Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.10.2017 14:38 WOŚ.271.1.26.2017 Zaproszenie do składania ofert Przedmiot zamówienia: „Pielęgnacja lasów komunalnych”
06.10.2017 13:16 WOŚ.271.1.22.2017 Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 27.09.2017 r. pn "Pielęgnacja lasów komunalnych".
29.09.2017 10:14 WOŚ.271.1.22.2017 Zaproszenie do składania ofert Przedmiot zamówienia: „Pielęgnacja lasów komunalnych”
29.09.2017 09:08 RI.7013.4.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: „Zaprojektowanie ścieżki przyrodniczej wraz z altaną edukacyjną na terenie zlokalizowanym w rejonie ulicy Brzozowickiej w Będzinie”
29.09.2017 08:38 WPFZ.271.27.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Usługa pn. Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Będzinie”
28.09.2017 11:03 RPPII.6220.006.2015 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu hal magazynowych z funkcją kompletowania i konfemcjonowania towaru w miejscowości Psary"
28.09.2017 10:54 DOOŚ-dśI.4210.6.2017.ADK.10 Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, Etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86"
27.09.2017 08:30 0050.409.2017 Zarządzenie Nr 0050.409.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 25.09.2017 roku w sprawie zarządzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miejskiej Świetlicy Środowiskowej w Będzinie
22.09.2017 09:07 0050.408.2017 Konsultacje projektu „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”
21.09.2017 10:36 WRM-RI.7013.14.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Wycinka drzew oraz uporządkowaniem terenu po wycince”
21.09.2017 10:01 WPFZ.271.27.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: usługa pn. Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Będzinie”

1 2 3 4 5 6 następna