Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.12.2017 12:58 WRM-RI.7013.27.2017 INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego pn.: „Zakup wraz z dostawą urządzeń przeznaczonych na wybiegi dla psów”
08.12.2017 08:42 WPFZ.271.35.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zakup i dostawa oprogramowania, sprzętu informatycznego wraz z pracami instalacyjnymi w ramach projektu pn. „e-Będzin – rozwój cyfrowych usług publicznych”
07.12.2017 13:39 BRM.0002.XLIV.2017 XLIV sesja Rady Miejskiej Będzina
04.12.2017 11:30 WRM-RI.7013.27.2017 Zapytanie ofertowe zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na zadanie pn: „Zakup wraz z dostawą urządzeń przeznaczonych na wybiegi dla psów”.
29.11.2017 13:52 WPFZ.271.35.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa oprogramowania, sprzętu informatycznego wraz z pracami instalacyjnymi w ramach projektu pn. „e-Będzin – rozwój cyfrowych usług publicznych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie: 2.1 - Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych
29.11.2017 12:14 WRM-RSiIM.271.7.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Utrzymanie i zarządzanie dwoma szaletami miejskimi położonymi przy ulicy Piłsudskiego i Potockiego w Będzinie
29.11.2017 09:12 BK-RM.6220.8.6.2017 Zawiadomienie Burmistrza Miasta Czeladź
28.11.2017 12:24 WOŚ.7021.3.3.2017 Wyniki przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż drewna
27.11.2017 15:48 Nr RPPIX.6220.007.2017 OBWIESZCZENIE obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Platforma Logistyczna FM Logistic – zespół zabudowy magazynów wysokiego składowania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
24.11.2017 09:49 WRM-RI.7013.23.2017 INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Zagospodarowanie bulwarów rzeki Czarna Przemsza – etap I”
23.11.2017 12:45 BRM.0002.XLIII.2017 XLIII sesja Rady Miejskiej Będzina

1 2 3 4 5 6 następna