Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.07.2017 12:45 WOr.2110.12.2017 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20 (samodzielne stanowisko ds. audytu)
14.07.2017 09:37 WOr.2110.11.2017 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze do spraw budownictwa w Referacie Inwestycji Wydziału Rozwoju Miasta.
07.07.2017 13:06 WOr.2110.10.2017 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
21.06.2017 14:59 WOr.2110.8.2017 Informacja o wyniku konkursu na dwa stanowiska urzędnicze - aplikant Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy Placu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3
30.05.2017 14:11 WOr.2110.9.2017 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowo-Budżetowym, w Referacie Podatków i Windykacji, w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
22.05.2017 13:47 WOr.2110.7.2017 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym Wydziału Księgowo-Budżetowego, w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
28.04.2017 10:51 WOr.2110.5.2017 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze do spraw drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
12.04.2017 08:43 WOr.2110.6.2017 Informacja o wyniku konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Miasta Będzina w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20