Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.05.2017 09:12 Wykaz podmiotów którym w 2016 roku w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w kwocie przewyższającej łącznie 500 złotych
09.05.2017 14:25 Wykaz podmiotów - producentów rolnych, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
24.05.2016 12:11 Wykaz podmiotów którym w 2015 roku w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w kwocie przewyższającej łącznie 500 złotych
23.05.2016 14:49 Wykaz podmiotów - producentów rolnych, którym w 2015 roku udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
26.05.2015 12:54 Wykaz podmiotów - producentów rolnych, którym w 2014 roku udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
25.05.2015 14:48 Wykaz podmiotów, którym w 2014 roku w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
28.05.2014 11:01 Wykaz podmiotów - producentów rolnych, którym w 2013 roku udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
22.05.2014 11:44 Wykaz podmiotów, którym w 2013 roku w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
23.05.2013 11:44 Wykaz podmiotów, którym w 2012 roku w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
27.05.2011 08:57 Wykaz podmiotów, którym w 2010 roku w zakresie podatków lub opłat lokalnych udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
14.05.2010 12:33 Wykaz podmiotów, którym w 2009 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg podatkowych w kwocie przewyższającej 500 zł

1 2 następna