Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.10.2017 09:16 IFXIII.7820.53.2017 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIWEGO nr IFXIII.7820.53.2017
20.10.2017 11:06 WRM-RI.7013.30.2017 INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego na robotę budowlaną pn.: „Budowa odcinka nr 1 drogi w sąsiedztwie krytej pływalni na os. Ksawera w Będzinie”
19.10.2017 09:05 WRM-RI.7013.23.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Zagospodarowanie bulwarów rzeki Czarna Przemsza – etap I”
18.10.2017 10:09 WRM-RI.7013.23.2017 UNIEWAŻNIENIE Dotyczy zapytania ofertowego na usługę pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Zagospodarowanie bulwarów rzeki Czarna Przemsza – etap I”
17.10.2017 13:47 BGN-I.6840.0003.2017 Starosta Będziński ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
17.10.2017 09:33 Afrykański Pomór Świń (ASF) - INFORMACJA
17.10.2017 09:26 Nr RPPIX.6220.007.2017 OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Platforma Logistyczna FM Logistic – zespół zabudowy magazynów wysokiego składowania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
16.10.2017 15:53 RPPII.6220.007.2017 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Platforma Logistyczna FM Logistic – zespół zabudowy magazynów wysokiego składowania wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"
13.10.2017 12:34 WRM-RI.7013.14.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Wycinka drzew oraz uporządkowaniem terenu po wycince”
13.10.2017 08:52 0050.435.2017 Zarządzenie nr 0050.435.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10.10.2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu mieszkalnego w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu.
12.10.2017 11:35 WRM-RI.7013.30.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Budowa odcinka nr 1 drogi w sąsiedztwie krytej pływalni na os. Ksawera w Będzinie”

1 2 następna