Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.04.2018 13:15 WPSiDG.8141.11.1.2018 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem"
17.04.2018 13:53 WPFZ.271.8.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 8 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse”
17.04.2018 13:49 WPFZ.271.7.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse”
17.04.2018 13:08 0050.223.2018 Konsultacje projektów uchwał Rady Miejskiej Będzina w sprawie zmiany uchwał w sprawie opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Będzinie oraz ustalenia Regulaminu cmentarza komunalnego w Będzinie
17.04.2018 10:23 Informacja o przyznaniu nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
16.04.2018 16:25 WPFZ.271.6.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa pomocy dydaktycznych do Gimnazjum nr 1 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse”
16.04.2018 16:14 WRM-RSiIM.6324.5.2018 INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego na usługę pn.: „Wykonanie konserwacji (utrzymanie) koryta dwudzielnego rzeki Przemszy w km 37+580 – 38+300, tj. od kładki dla pieszych w ciągu ul. Mikołaja Reja do jazu piętrzącego wodę na potrzeby awaryjnego poboru wód powierzchniowych przez GPW S.A. - Stację Uzdatniania Wody w Będzinie, (zakres rzeczowy: 0,72 km)”
16.04.2018 15:23 OKREŚLENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ kwot wykonania usług transportowych w związku z realizacją projektu pn. „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”
16.04.2018 15:16 WPKSiKS.403.2.2018 Informacja o przyznaniu nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
16.04.2018 12:32 WPSiDG.8030.11.2018 Prezydent Miasta Będzina Ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2017 - 2019” w 2018 roku
16.04.2018 12:27 WPSiDG.8030.9.2018 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2017 - 2019”

1 2 3 następna