Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.08.2018 08:42 WPSiDG.8030.19.2018 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU „Program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Będzina w wieku 65+ na lata 2018 – 2020"
16.08.2018 12:06 WRM-RI.7013.34.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – robota budowlana pn.: „Budowa wiaty drewnianej przy ul. Brzozowickiej w Będzinie”
14.08.2018 14:51 BK-RM.6220.5.2017 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
14.08.2018 10:08 0050.341.2018 Zarządzenie nr 0050.341.2018 Prezydenta Miasta Będzina w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie bezprzetargowej na rzecz jego najemcy, stanowiącego własność Gminy Będzin, z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu i podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży
09.08.2018 07:15 0050.340.2018 Zarządzenie nr 0050.340.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 07.08.2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym
08.08.2018 11:39 WRM-RI.7013.26.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Remont schodów z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Kultury w Będzinie”
07.08.2018 10:31 WGK-ROŚ.6220.1.22.2018.MC ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
03.08.2018 13:11 WPFZ.271.51.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Adaptacje sal na potrzeby utworzenia pracowni matematycznych w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 6 oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”
23.07.2018 10:04 0300-OP.063.23.2018 Informacja dla opłacających składki na ubezpieczenie społeczne rolników za III kwartał 2018 roku
12.07.2018 15:06 WOŚ.7021.3.9.2018 Ogłoszenie przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna
20.06.2018 11:00 Informacja śląskiego Urządu Wojewódzkiego dot. bilansu wodnego dla gmin

1 2 następna