Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.08.2017 09:20 WRM-RI.7013.23.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu bulwarów nad Czarną Przemszą w rejonie Brzozowica w Będzinie”
17.08.2017 08:27 Prezydent Miasta Będzina przypomina, że do 30 września 2017 roku należy dokonać wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
16.08.2017 08:37 RGM.7150.1.2.2017 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W dniu 20 września 2017 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
11.08.2017 13:04 WO.271.2.35.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie oraz wyposażenia pracowni i sprzętu multimedialnego do Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Będzinie w ramach konkursu: „Zielona Pracownia 2017” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
11.08.2017 08:44 0050.349.2017 Zarządzenie nr 0050.349.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 07.08.2017 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu tego lokalu
10.08.2017 12:32 WRM-RI.7013.22.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Joselewicza w Będzinie”
10.08.2017 12:16 WRM-RI.7013.22.2017 UNIEWAŻNIENIE Dotyczy zapytania ofertowego na na robotę budowlaną pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Joselewicza w Będzinie”
26.07.2017 14:48 Ważne informacje w związku ze zmianą nazw ulic w Będzinie