Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.09.2018 08:17 WRM.RSiIM.6733.13.2018 OBWIESZCZENIE Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku wielorodzinnego, przewidziana do realizacji na części działek nr 1864/47, 1864/40, 1864/35 k.m. 6, obręb Grodziec przy ulicy Norberta Barlickiego w Będzinie
20.08.2018 08:51 WRM.RSiIM.6733.12.2018 OBWIESZCZENIE budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków wielorodzinnych, przewidziana do realizacji przy ulicy Marii Konopnickiej i ulicy Stanisława Kempy w Będzinie
13.08.2018 09:04 WRM.RSiIM.6733.10.2018 OBWIESZCZENIE Przebudowa gazociągu n/c oraz przyłączy gazu w rejonie ul. Piłsudskiego, przewidziana do realizacji na części działki nr 16 k.m. 32 obręb Będzin przy ulicy Piłsudskiego/ul. Józefa Retingera w Będzinie
10.08.2018 07:54 WRM.RSiIM.6733.9.2018 OBWIESZCZENIE budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku wraz ze studnią kanalizacyjną, przewidziana do realizacji na części działki nr 5663/4 k.m. 18, obręb Grodziec przy ulicy Orkana w Będzinie
31.07.2018 10:48 WRM.RSiIM.6733.13.2018 OBWIESZCZENIE budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Barlickiego 20
24.07.2018 09:18 WRM.RSiIM.6733.12.2018 OBWIESZCZENIE budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków wielorodzinnych, przewidziana do realizacji przy ulicy Marii Konopnickiej i ulicy Stanisława Kempy w Będzinie
20.07.2018 09:59 WRM.RSiIM.6733.11.2018 OBWIESZCZENIE Budowa gazociągu stalowego podwyższonego średniego ciśnienia Dn500 przewidziana do realizacji przy ulicy Brzozowickiej w Będzinie
19.07.2018 07:53 WRM.RSiIM.6733.10.2018 Przebudowa gazociągu n/c oraz przyłączy gazu przy ulicy Piłsudskiego/ul. Józefa Retingera w Będzinie
12.07.2018 10:34 WRM.RSiIM.6733.9.2018 OBWIESZCZENIE budowa sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku wraz ze studnią kanalizacyjną, przewidziana do realizacji na części działki nr 5663/4 k.m. 18 obręb Grodziec przy ulicy Orkana w Będzinie.
04.07.2018 08:36 WRM.RSiIM.6733.7.2018 OBWIESZCZENIE budowa linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z zabudową stanowiska słupowego oświetlenia ulicznego przy ulicy Pokoju w Będzinie
26.06.2018 12:05 WRM.RSiIM.6733.8.2018 OBWIESZCZENIE budowa bezobsługowej stacji bazowej transmisji danych BT_26011_Będzin_Grodziec - budowa wieży kratowej z zainstalowanymi antenami sektorowymi łączności mikrofalowej oraz modułami RRH, posadowienie szaf sprzętowych na konstrukcji wsporczej wraz z ogrodzeniem, przewidziana do realizacji na części działek nr 725/24, 730, 731 k.m. 4 obręb Grodziec przy ul. Wojska Polskiego w Będzinie

1 2 3 4 5 6 następna