Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.07.2017 10:47 WRM.RSiIM.6722.1.2017 Ogłoszenie/Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ulicy Wolności wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
18.07.2017 09:31 WRM.RSiIM.6733.4.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa kablowego ziemnego przyłącza elektroenergetycznego do budynku kościoła, przewidziana na działce nr 2108, 2109 i części działek nr 776, nr 2107, nr 2161/2k.m. 7 obręb Grodziec przy ul Chopina w Będzinie.,
07.07.2017 07:53 WRM.RSiIM.6733.5.2017 OBWIESZCZENIE budowa dwóch odcinków drogi wewnętrznej w sąsiedztwie krytej pływalni na osiedlu Ksawera, w pobliżu ulicy Siemońskiej i ul. Żwirki i Wigury w Będzinie
20.06.2017 11:45 WRM.RSiIM.6733.3.2017 OBWIESZCZENIE rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przewidziana do realizacji w ulicy Odrodzenia (boczna) w Będzinie
07.06.2017 10:11 WRM.RSiIM.6733.5.2017 OBWIESZCZENIE budowa dwóch odcinków drogi wewnętrznej w sąsiedztwie krytej pływalni na osiedlu Ksawera w pobliżu ulicy Siemońskiej i ul. Żwirki i Wigury w Będzinie
06.06.2017 07:56 WRM.RSiIM.6733.4.2017 OBWIESZCZENIE budowa kablowego ziemnego przyłącza elektroenergetycznego do budynku kościoła przy ulicy Chopina w Będzinie
19.05.2017 10:21 WRM.RSiIM.6733.1.2017 OBWIESZCZENIE „przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia Czeladź od granicy Będzina do ul. Handlowej
17.05.2017 11:11 WRM.RSiIM.6733.3.2017 OBWIESZCZENIE rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ulicy Odrodzenia (boczna) w Będzinie
11.04.2017 14:32 WRM.RSiIM.6733.1.2017 OBWIESZCZENIE przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia Czeladź od granicy Będzina do ul. Handlowej
05.04.2017 08:28 WRM.RSiR.6733.5.2017 OBWIESZCZENIE pomnik upamiętniający Kopalnię Węgla Kamiennego „GRODZIEC” wraz z oświetleniem, przewidziany do realizacji na części działki nr 87/26 k.m.2, obręb Grodziec w Parku przy ulicy Konopnickiej w Będzinie
05.04.2017 08:24 WRM.RSiR.6733.4.2017 OBWIESZCZENIE budowa oświetlenia przejścia między ulicą Słowiańską a ulicą Nowopogońską w Czeladzi.

1 2 3 4 5 6 następna