Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.05.2018 12:05 WRM.RSiIM.6733.6.2018 OBWIESZCZENIE budowa linii kablowej dla zasilania przyłączy przy ulicy Wolności
24.05.2018 12:03 WRM.RSiIM.6733.5.2018 OBWIESZCZENIE budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wod-kan. do projektowanego budynku mieszkalnego w zabudowie wielorodzinnej przy ulicy Królowej Jadwigi w Będzinie
09.04.2018 09:36 WRM.RSiIM.6733.4.2018 OBWIESZCZENIE budowa stacji bazowej o nazwie SOS0505 operatora sieci telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o.
12.03.2018 09:00 OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ulicy Wolności wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
12.03.2018 08:55 OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
07.03.2018 10:42 WRM.RSiIM.6733.2.2018 OBWIESZCZENIE budowa odcinka sieci elektroenergetycznej, napowietrzno-kablowej niskiego napięcia, przewidziana do realizacji przy ulicy Hugona Kołłątaja w Będzinie
02.03.2018 08:28 WRM.RSiR.6722.1.2017 OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec przy ulicy Wolności wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
02.03.2018 08:26 WRM.RSiR.6722.1.2016 OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
28.02.2018 11:54 WRM.RSiIM.6733.4.2018 OBWIESZCZENIE Budowa stacji bazowej o nazwie SOS0505 operatora sieci telefonii komórkowej P4
13.02.2018 14:11 WRM.RSiIM.6733.1.2018 Obwieszczenie o wydanej decyzji o lokalizacji celu publicznego budowa sieci wodociągowej z przyłączem do projektowanego budynku przy ul. Wolności.
02.02.2018 08:24 WRM.RSiIM.6733.2.2018 OBWIESZCZENIE budowa odcinka sieci elektroenergetycznej, napowietrzno-kablowej niskiego napięcia - Grodziec w ulicy Hugona Kołłątaja w Będzinie

1 2 3 4 5 6 następna