Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.09.2018 11:54 WRM-RSiIM.271.13.2018 PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: wyłapywanie, transport do schroniska i zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Będzina
05.09.2018 09:34 WPSiDG.8030.26.2018 Prezydent Miasta Będzina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Będzina na rok 2018 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Prowadzenie kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców Będzina, poświęconej promocji i ochronie zdrowia”
04.09.2018 14:51 WO.271.1.48.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Remont i dostosowanie pomieszczenia sali lekcyjnej na zieloną ekopracownię w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Będzinie”
04.09.2018 14:18 WPFZ.271.52.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa mebli do Szkoły Podstawowej nr 4, 6, 8, 9, 10 i 13 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
04.09.2018 08:38 WRM-RI.7013.34.2018 INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie pn.: „ Budowa wiaty drewnianej przy ul. Brzozowickiej w Będzinie ”
31.08.2018 13:43 Informacja Prezydenta Miasta Będzina o planowanym wykorzystaniu syren alarmowych
31.08.2018 12:29 WRM-RSiIM.271.13.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie, transport do schroniska i zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Będzina
29.08.2018 13:46 WRM-RSiIM.271.12.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: Dekoracja świąteczna Będzina 2018. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
28.08.2018 09:12 BRM.0002.LIV.2018 LIV sesja Rady Miejskiej Będzina
24.08.2018 12:30 WRM-RI.7013.34.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – robota budowlana pn.: „Budowa wiaty drewnianej przy ul. Brzozowickiej w Będzinie”
24.08.2018 12:05 WRM-RI.7013.34.2018 INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego na robotę budowlaną pn.: „Budowa wiaty drewnianej przy ul. Brzozowickiej w Będzinie”

1 2 3 4 5 6 następna