Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.09.2017 14:54 BRM.0002.XL.2017 XL sesja Rady Miejskiej Będzina
11.09.2017 16:28 WRM-RSIiM.272.8.2017 INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego na usługę pn.: „Gminny Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Miasta Będzina”
11.09.2017 09:30 WPSiDG.8030.19.2017 Prezydent Miasta Będzina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Będzina na rok 2017 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Prowadzenie kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców Będzina, poświęconej promocji i ochronie zdrowia”
04.09.2017 16:41 WPSiDG.8141.11.6.2017 Ogłoszenie wyników konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii pn. „Przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas II i III gimnazjum oraz klas VI i VII szkół podstawowych dotyczących substancji psychoaktywnych w tym dopalaczy oraz członków ich rodzin"
04.09.2017 16:34 WPSiDG.8030.18.2017 Ogłoszenie wyników konkursu z zakresu zdrowia publicznego w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców na terenie miasta Będzina na lata 2017 – 2019"
04.09.2017 14:43 WRM-RI.7013.23.2017 Informacja dot. postępowania na usługę "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenu bulwarów nad Czarną Przemszą w rejonie Brzozowica w Będzinie.
01.09.2017 13:54 SKO-OŚ-428/70/2194/17/RN Decyzja SKO-OŚ-428/70/2194/17/RN dotycząca "Rozbudowy hali magazynowej z przeznaczeniem na halę produkcyjno - magazynową wyposażoną w instalację do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych przy ul. Zagórskiej 51 w Będzinie"
01.09.2017 09:16 WRM-RI.7013.22.2017 INFORMACJA dotyczy zapytania ofertowego na robotę budowlaną pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Joselewicza w Będzinie”
30.08.2017 10:10 WRM-RI.7013.11.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Budowa placu do kalisteniki wraz z zagospodarowaniem terenu”
28.08.2017 13:25 WRM.RSiIM.272.8.2017 Zaproszenie do złożenia oferty przedmiotem zamówienia jest opracowanie "Gminnego Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Miasta Będzina"
28.08.2017 09:00 WPKSiKS.402.10.1.2017 Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Będzina w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Będzinie

1 2 3 4 5 6 następna