Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.07.2018 08:28 WRM-RI.7013.26.2018 INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego na robotę budowlaną pn.: „Remont schodów z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Kultury w Będzinie”
03.07.2018 14:34 WRM-RI.7013.23.2018 INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego na usługę pn.: „Aranżacja zieleni terenu nadrzecznego Brzozowica z zachowaniem i wprowadzeniem elementów bioróżnorodności, w ramach projektu pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin”
02.07.2018 15:00 WPSiDG.8030.17.2018 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Będzina w wieku 65+ na lata 2018 – 2020"
02.07.2018 14:58 WPSiDG.8030.16.2018 OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców na terenie miasta Będzina na lata 2017 – 2019"
27.06.2018 15:30 WOŚ.271.13.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE dot. „Programu ochrony środowiska dla miasta Będzina na lata 2014 – 2017 z perspektywą do 2020 roku", za lata 2016-2017 Zadanie 1, „Programu ochrony środowiska dla miasta Będzina na lata 2018 – 2020 z perspektywą do roku 2024” - Zadanie 2
27.06.2018 15:25 WPFZ.271.49.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa wyposażenia do Centrum Usług Społecznych w Będzinie w ramach projektu „Rozwój infrastruktury społecznej – Centrum Usług Społecznych w Będzinie”
25.06.2018 11:44 WRM-RI.7013.28.2018 INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego na robotę budowlaną pn.: „Budowa chodnika przy ul. Brzozowickiej w Będzinie”
25.06.2018 09:47 BRM.0002.LIII.2018 LIII sesja Rady Miejskiej Będzina
22.06.2018 13:18 WPFZ.271.44.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa mebli oraz wyposażenia do Centrum Usług Społecznych w Będzinie w ramach projektu „Rozwój infrastruktury społecznej – Centrum Usług Społecznych w Będzinie”
22.06.2018 11:53 WPFZ.271.48.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane pn.: Adaptacje sal na potrzeby utworzenia pracowni matematycznych w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Szkoły Podstawowej nr 13 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse”
22.06.2018 11:48 WRM-RI.7013.23.2018 INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego na usługę pn.: „Budowa infrastruktury biwakowej, w ramach projektu pn.: „Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Będzin”

1 2 3 4 5 6 następna