Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.03.2018 10:05 WOŚ 271.5.2018 UNIEWAŻNIENIE dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 28.02.2018 r. na zadanie pn: „Ochrona zieleni zabytkowego parku na Wzgórzu Zamkowym”
14.03.2018 14:28 WOŚ.271.4.2018 UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Bieżące utrzymanie wybiegu dla psów”
14.03.2018 12:34 BRM.0002.XLVII.2018 XLVII sesja Rady Miejskiej Będzina
08.03.2018 12:12 WPFZ.271.5.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: usługa transportowa do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”
05.03.2018 15:48 WPFZ.271.4.2018 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przedmiot zamówienia: usługa transportowa do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”
02.03.2018 13:06 WRM-RI.7013.6.2018 INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego na usługę pn.: „Wykonanie dwóch dokumentacji projektowych dla inwestycji zlokalizowanych na terenie miasta Będzina”
01.03.2018 14:45 WOŚ. 271.5.2018 Zaproszenie do składania ofert Przedmiot zamówienia: „Ochrona zieleni zabytkowego parku na Wzgórzu Zamkowym w Będzinie”
01.03.2018 09:53 IFXIII.7820.53.2017 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II, odc. od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86"
23.02.2018 10:47 WOŚ.271.4.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: „Bieżące utrzymanie wybiegu dla psów”
23.02.2018 09:15 0050.81.2018 Zarządzenie nr 0050.81.2018 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 22.02.2018 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz ich najemców, stanowiących własność Gminy Będzin, z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
22.02.2018 12:49 WPFZ.271.4.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: usługa transportowa do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse”

1 2 3 4 5 6 następna