Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.11.2017 15:29 WRM-RI.7013.33.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 30 000 EURO - Zakup wraz z dostawą choinki świątecznej.
13.11.2017 15:12 WRM-RSiM.271.000012.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 30 000 EURO - usługa pn.: Dekoracja świąteczna Będzina 2017
02.11.2017 14:54 WRM-RI.7013.29.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – na zadanie pn.: „Zakup ławek parkowych”. Przedmiotem zamówienia jest zakup 13 szt. ławek parkowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego
02.11.2017 14:52 WRM-RI.7013.30.2017 INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego na robotę budowlaną pn.: „Budowa odcinka nr 1 drogi w sąsiedztwie krytej pływalni na os. Ksawera w Będzinie”
02.11.2017 14:51 RI.7013.4.2017 INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego na usługę pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji fontann w rejonie Brzozowica w Będzinie”
30.10.2017 11:14 BK-RM.6220.8.2.2017 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ
30.10.2017 09:40 WRM-RI.7013.23.2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NAZWA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Zagospodarowanie bulwarów rzeki Czarna Przemsza – etap I”
26.10.2017 11:00 WRM-RI.7013.14.2017 INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego na robotę budowlaną pn.: „Wycinka drzew wraz z uporządkowaniem terenu po wycince”
26.10.2017 08:32 RI.7013.4.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji fontann w rejonie ulicy Brzozowickiej w Będzinie”
25.10.2017 10:50 WRM-RI.7013.30.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Budowa odcinka nr 1 drogi w sąsiedztwie krytej pływalni na os. Ksawera w Będzinie”.
23.10.2017 09:16 IFXIII.7820.53.2017 OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIWEGO nr IFXIII.7820.53.2017

1 2 3 4 5 6 następna