Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.04.2018 15:04 WKŚ.6220.1.22.2015 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
23.04.2018 14:59 WOŚ.6220.1.9.2018 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
12.04.2018 14:04 WOŚ.6220.1.7.2018 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
12.04.2018 12:16 WKŚ.6220.1.16.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
08.12.2017 13:05 WOŚ.6220.1.9.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
07.12.2017 14:48 WOŚ.6220.1.6.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
08.11.2017 13:32 WKŚ.6220.1.2.2017 O B W I E S Z C Z E N I E podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji z dnia 17.10.2017 r. Nr WKŚ.6220.1.2.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa technologii produkcji opakowań do kontaktu z żywnością o linię produkcji opakowań papierowych z pulpy w zakładzie Huhtamaki Foodservice Poland Sp. z o.o. w Czeladzi przy ul. Handlowej 20”
09.10.2017 08:34 WOŚ.6220.1.6.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
05.10.2017 15:33 WOŚ.6220.1.2.2017 O B W I E S Z C Z E N I E podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Punkt skupu złomu w Będzinie przy ul. Gzichowskiej 115
11.09.2017 11:07 WOŚ.6131.1.52.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
11.09.2017 11:06 WOŚ.6131.1.51.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a

1 2 3 4 5 6 następna