Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.08.2017 13:05 WKŚ.6220.1.3.2017 O B W I E S Z C Z E N I E podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Wdrożenie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek przewodów wentylacyjnych o innowacyjnym połączeniu kołnierzowym dzięki zakupowi zaawansowanej linii technologicznej”
17.08.2017 10:17 WOŚ.6220.1.2.2017 Postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
17.08.2017 10:16 WOŚ.6220.1.7.2016 Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
10.08.2017 13:23 WOŚ.6131.1.30.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
07.08.2017 16:07 WKŚ.6220.1.13.2015 O B W I E S Z C Z E N I E podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 03.08.2017 r. decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie asortymentu produktów”, w Będzinie przy ul. Zagórskiej 51- dz. nr 57 k.m. 56”
28.07.2017 08:51 WOŚ.6131.1.32.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
26.07.2017 13:36 WKŚ.6220.1.24.2015 OBWIESZCZENIE podaję do publicznej wiadomości o wydanej na wniosek „YOKO” Sp. z o. o. ul. Sadowa 81, 41-303 Dąbrowa Górnicza decyzji z dnia 24.07.2017 r. Nr WKŚ.6220.1.24.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Instalacja do przetwarzania odpadów wraz ze zmianą sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno - magazynową na części działki nr 3303/29 w Będzinie przy ul. Bory 53”
26.07.2017 11:45 WOŚ.6131.1.38.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
26.07.2017 11:44 WOŚ.6131.1.37.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
24.07.2017 10:45 WOŚ.6131.1.26.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
06.07.2017 13:14 WKŚ.6220.1.13.2015 OBWIESZCZENIE zawiadamiam strony o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie asortymentu produktów”, w Będzinie przy ul. Zagórskiej 51- dz. nr 57 k.m. 56

1 2 3 4 5 6 następna