Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.06.2017 14:56 WOŚ.6220.1.2.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
06.06.2017 11:32 WOŚ.6131.1.15.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
01.06.2017 13:51 WOŚ.6131.1.3.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
01.06.2017 13:50 WOŚ.6131.1.21.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
31.05.2017 14:31 WOŚ.6220.1.3.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
30.05.2017 13:46 WKŚ.6220.1.2.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
24.05.2017 12:43 WOŚ.6131.1.16.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
23.05.2017 14:17 WKŚ.6220.1.24.2015 OBWIESZCZENIE podaję do publicznej wiadomości że w dniu 20.06.2017 r. o godz. 10 w Urzędzie Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, sala 101 odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przetwarzania odpadów wraz ze zmianą sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno - magazynową na części działki nr 3303/29 w Będzinie przy ul. Bory 53”
23.05.2017 14:14 WKŚ.6220.1.13.2015 OBWIESZCZENIE zawiadamiam strony że w dniu 22.06.2017 r. o godz. 10 w Urzędzie Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, sala 101 odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie asortymentu produktów”, w Będzinie przy ul. Zagórskiej 51- dz. nr 57 k.m. 56
23.05.2017 14:12 WKŚ.6220.1.13.2015 OBWIESZCZENIE podaję do publicznej wiadomości że w dniu 22.06.2017 r. o godz. 10 w Urzędzie Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, sala 101 odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie asortymentu produktów”, w Będzinie przy ul. Zagórskiej 51- dz. nr 57 k.m. 56
10.05.2017 15:32 WOŚ.6131.1.4.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a

1 2 3 4 5 6 następna