Rejestr zmian w biuletynie

07.08.2015

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Dowóz dzieci do szkół i placówek wychowawczych do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym

30.06.2015

Treść zmiany:
Dodanie katalogu Referendum Ogólnokrajowe 6.09.2015 do menu przedmiotowego

25.06.2015

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Archiwum Muzeum Zagłębia do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Muzeum Zagłębia do katalogu PRZETARGI - Miejskie jednostki organizacyjne w menu przedmiotowym

11.06.2015

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Utworzenie oddziału przedszkolnego przy SP 11 w Będzinie do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym

08.06.2015

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Nabór na ławników sądowych 2016-2019 w menu przedmiotowym (nowa nazwa Nabór na ławników sądowych)
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Nabór na ławników sądowych 2016-2019 do menu przedmiotowego

02.06.2015

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

26.05.2015

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu Strona główna biuletynu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ...następna