Rejestr zmian w biuletynie

13.04.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Petycje składane do Rady Miejskiej do katalogu Petycje w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Petycje składane do Prezydenta Miasta do katalogu Petycje w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie katalogu Petycje do menu przedmiotowego

01.04.2016

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Sprawy obywatelskie - Archiwum do katalogu Archiwum elektroniczne BIP w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Archiwum - Informacje i ogłoszenia do katalogu Informacje i ogłoszenia w menu przedmiotowym

30.03.2016

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Archiwum Zamówień Publicznych Menu przedmiotowego

29.03.2016

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Orlej 4 w Będzinie do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Będzin do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzenie PSZOK do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Dowóz dzieci do szkół i placówek wychowawczych do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ...następna