Rejestr zmian w biuletynie

07.07.2014

Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Opracowanie publikacji podsumowującej efekty projektu Partycypacyjny Będzin do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Kalejdoskop historii – trasa ekspozycyjna pod Wzgórzem Zamkowym do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie. Etap I - Remont sali gimnastycznej do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Upiększanie miasta Będzin kwiatami do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Modernizacja placów zabaw do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 do katalogu Archiwum Zamówień Publicznych w menu przedmiotowym

30.06.2014

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wydrukowanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych w ramach projektu Partycypacyjny Będzin do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym

27.06.2014

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Remont sali gimnastycznej w Miejskim Zespole Szkół nr 2 w Będzinie przy ul. Rewolucjonistów 18 do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym

16.06.2014

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Wydrukowanie i dostarczenie publikacji podsumowującej efekty projektu Partycypacyjny Będzin do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym

06.06.2014

Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Dzienny Dom Pomocy Społecznej w menu podmiotowym (nowa nazwa MOPS - Dział Dziennego Domu Pomocy Społecznej)

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ...następna