Rejestr zmian w biuletynie

02.03.2015

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Druk materiałów informacyjno - promocyjnych miasta Będzina do katalogu PRZETARGI - Miasto Będzin w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Referat Podatków i Windykacji [RPiW] do katalogu Wydział Księgowo Budżetowy [WKB] w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wydziały podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej [WAiKW] w menu podmiotowym (nowa nazwa Samodzielne Stanowisko ds. Audytu [A])
Treść zmiany:
Zmiana nazwy katalogu Samodzielne stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego [NW] w menu podmiotowym (nowa nazwa Stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego [KiNW])
Treść zmiany:
Przywrócenie podkatalogu Samodzielne stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego [NW] w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wydziały podległe I Wiceprezydentowi Miasta Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wydziały podległe I Wiceprezydentowi Miasta Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Wydziały podległe Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Spisu podmiotów
Treść zmiany:
Przeniesienie katalogu Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej [WPKSiKS] do katalogu Wydziały podległe Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta w menu podmiotowym

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ...następna