Rejestr zmian w biuletynie

28.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Noblistów Polskich w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu hal magazynowych z funkcją kompletowania i konfemcjonowania towaru w miejscowości Psary"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, Etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Dziale Kadr Administracji i Obsługi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11 Listopada 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Dziale Kadr Administracji i Obsługi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie przy ul. 11 Listopada 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stnowisko urzędnicze - audytor wewnętrzny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będznie przy ul. 11listopada 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: usługa pn. Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Będzinie”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

27.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Kontrola działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Kontrola działalności gospodarczej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rezygnacja"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie o rezygnacji
Dotyczy dokumentu:
p
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
p
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 21.09.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 21.09.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.408.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 21 września 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 25.09.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.409.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 25.09.2017 roku w sprawie zarządzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miejskiej Świetlicy Środowiskowej w Będzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU „Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU „Prowadzenie kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców Będzina, poświęconej promocji i ochronie zdrowia”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

26.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4200/III/168/2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.09.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.09.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.09.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.405.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 20 września 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.09.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.405.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 20 września 2017"
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego na robotę budowlaną pn.: „Budowa placu do kalisteniki wraz z zagospodarowaniem terenu”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym (zadania z zakresu spraw pracowniczych) w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym (zadania z zakresu informatyki) w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

25.09.2017

Dotyczy dokumentu:
XL sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XL sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Uchwała XL.342.2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia14 września 2017"
Dotyczy dokumentu:
XL sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 1 do Uchwały XL.342.2017 Rady MiejskiejBędzina z dnia 14 września 2017"
Dotyczy dokumentu:
XL sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 2 do Uchwały XL.342.2017 Rady MiejskiejBędzina z dnia 14 września 2017"
Dotyczy dokumentu:
XL sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwala XL.342.2017.pdf" na "UchwałaXL.342.2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 14 września 2017"
Dotyczy dokumentu:
XL sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała XL.342.2017 Rady MiejskiejBędzina z dnia 14 września 2017" na "Uchwała XL.341.2017 RadyMiejskiej Będzina z dnia 14 września 2017"
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 15
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna