Rejestr zmian w biuletynie

29.05.2017

Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU DZIECI ZAGŁĘBIA IM. JANA DORMANA W BĘDZINIE Z SIEDZIBĄ PRZY UL. TEATRALNEJ 4, 42-500 BĘDZIN
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA TEATRU DZIECI ZAGŁĘBIA IM. JANA DORMANA W BĘDZINIE Z SIEDZIBĄ PRZY UL. TEATRALNEJ 4, 42-500 BĘDZIN
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.05.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.05.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.225.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 8 maja 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 23.05.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 23.05.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.235.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 23 maja 2017"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Rozbiórka ruin budynku administracyjnego, będących częścią byłej Cementowni „Grodziec” w Będzinie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Rozbiórka ruin budynku administracyjnego, będących częścią byłej Cementowni „Grodziec” w Będzinie”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wizji lokalnej.pdf"

26.05.2017

Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZADANIE PEŁNIENIE FUNKCJI ANIMATORA PODCZAS MIKROFESTYNU EDUKACYJNEGO ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁA ŚWIADOMEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO – PARTNERSKA WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU, PROJEKTANTÓW I ŚRODOWISK SPOŁECZNYCH W PROCESACH PLANISTYCZNYCH” REALIZOWANEGO W RAMACH II OSI PRIORYTETOWEJ, DZIAŁANIA 2.19 PO WER 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 23.05.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 23.05.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.235.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 23 maja 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 24.05.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 25.05.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 24.05.2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 23.05.2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 22.05.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Dotyczy zapytania ofertowego na na robotę budowlaną pn.: „Zaprojektowanie i budowa placu do kalisteniki wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powstańców Śląskich w Będzinie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE OBWIESZCZENIE Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Będzinie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Zaprojektowanie i budowa placu do kalisteniki wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powstańców Śląskich w Będzinie”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

25.05.2017

Dotyczy dokumentu:
XXXVI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXXVI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Rozbiórka ruin budynku administracyjnego, będących częścią byłej Cementowni „Grodziec” w Będzinie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja roczna o wykonaniu budżetu miasta Będzina za 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja roczna o wykonaniu budżetu miasta Będzina za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Informacja roczna o wykonaniu budżetu miastaBędzina za 2016 rok"
Dotyczy dokumentu:
Plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Będzinie informacja Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Będzinie informacja Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Plan sieci szkół podstawowych igimnazjów w Będzinie_informacja Prezydenta Miasta.pdf" na "Plan sieciszkół_informacja Prezydenta Miasta Będzina"
Dotyczy dokumentu:
Plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Będzinie informacja Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan sieci szkół_informacja Prezydenta MiastaBędzina.doc"
Dotyczy dokumentu:
Plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Będzinie informacja Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów wBędzinie_informacja Prezydenta Miasta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Będzinie informacja Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów wBędzinie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Będzinie informacja Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów wBędzinie.doc
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NAZWA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: WYKONANIE WIZUALIZACJI PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH DLA DWÓCH ZADAŃ REWITALIZACYJNYCH WRAZ Z WYDRUKIEM W FORMIE MAKIET I ICH DOSTAWĄ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU: „PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA BĘDZINA” WYŁONIONEGO W KONKURSIE PN. ŚLĄSKIE PROGRAMY REWITALIZACJI – WSPARCIE DLA GMIN, FINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 3 POTENCJAŁ BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH, DZIAŁANIE 3.1 SKUTECZNI BENEFICJENCI
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

24.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja roczna o wykonaniu budżetu miasta Będzina za 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Będzina w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Będzinie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

23.05.2017

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE podaję do publicznej wiadomości że w dniu 20.06.2017 r. o godz. 10 w Urzędzie Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, sala 101 odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przetwarzania odpadów wraz ze zmianą sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno - magazynową na części działki nr 3303/29 w Będzinie przy ul. Bory 53”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE zawiadamiam strony że w dniu 22.06.2017 r. o godz. 10 w Urzędzie Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, sala 101 odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie asortymentu produktów”, w Będzinie przy ul. Zagórskiej 51- dz. nr 57 k.m. 56
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE podaję do publicznej wiadomości że w dniu 22.06.2017 r. o godz. 10 w Urzędzie Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, sala 101 odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie asortymentu produktów”, w Będzinie przy ul. Zagórskiej 51- dz. nr 57 k.m. 56
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE zawiadamiam strony że w dniu 22.06.2017 r. o godz. 10 w Urzędzie Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, sala 101 odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie asortymentu produktów”, w Będzinie przy ul. Zagórskiej 51- dz. nr 57 k.m. 56
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE podaję do publicznej wiadomości że w dniu 22.06.2017 r. o godz. 10 w Urzędzie Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, sala 101 odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie asortymentu produktów”, w Będzinie przy ul. Zagórskiej 51- dz. nr 57 k.m. 56
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.05.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowo-Budżetowym Referat Podatków i Windykacji w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowo-Budżetowym Referat Podatków i Windykacji w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z postępowania 2 " Remont i dostosowanie pomieszczenia sali lekcyjnej na zieloną ekopracownię w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Będzinie"
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna