Rejestr zmian w biuletynie

19.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.232.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Będzińskiej Rady Seniora oraz określenia wzoru formularza zgłoszeniowego kandydatów na członków Będzińskiej Rady Seniora.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZADANIE PEŁNIENIE FUNKCJI ANIMATORA PODCZAS MIKROFESTYNU EDUKACYJNEGO ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁA ŚWIADOMEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO – PARTNERSKA WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU, PROJEKTANTÓW I ŚRODOWISK SPOŁECZNYCH W PROCESACH PLANISTYCZNYCH” REALIZOWANEGO W RAMACH II OSI PRIORYTETOWEJ, DZIAŁANIA 2.19 PO WER 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18.05.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18.05.2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYM
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE „przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia Czeladź od granicy Będzina do ul. Handlowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17.05.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17.05.2017.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarzadzenie 0050.2286.2017 PrezydentaMiasta Będzina z dnia 17 maja 2017" na "Zarzadzenie 0050.228.2017Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17 maja 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16.05.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16.05.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.227.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 16 maja 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16.05.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.227.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 16 maja 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.05.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.05.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.226.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 8 maja 2017"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym Wydziału Księgowo-Budżetowego w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

16.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.05.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.05.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.226.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 8 maja 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.05.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.05.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.223.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 8 maja 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.05.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.224.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 8 maja 2017"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4200/III/83/2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE w sprawie wyznaczenia terminu do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE w sprawie wyznaczenia terminu do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.190. 2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2017 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz ich najemców, stanowiących własność Gminy Będzin, z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępca Dyrektora Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie informuje, że unieważnia nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępca Dyrektora
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna