Rejestr zmian w biuletynie

11.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.380.2018 Prezydenta Miasta Będzina w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/470/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Będzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.380.2018 Prezydenta Miasta Będzina w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/470/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Będzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 1 - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 1 - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W BĘDZINIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W BĘDZINIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2.INFORMACJA WÓJT.doc"
Dotyczy dokumentu:
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W BĘDZINIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2A.doc"
Dotyczy dokumentu:
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W BĘDZINIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2B.doc"
Dotyczy dokumentu:
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W BĘDZINIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2C.doc"
Dotyczy dokumentu:
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W BĘDZINIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "2D.doc"
Dotyczy dokumentu:
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W BĘDZINIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3. INFORMACJA RADNY.doc"
Dotyczy dokumentu:
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W BĘDZINIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3A.doc"
Dotyczy dokumentu:
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W BĘDZINIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3B.doc"
Dotyczy dokumentu:
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W BĘDZINIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3C.doc"
Dotyczy dokumentu:
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W BĘDZINIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3D.doc"
Dotyczy dokumentu:
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W BĘDZINIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3E.doc"
Dotyczy dokumentu:
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA W BĘDZINIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "3F.doc"
Dotyczy dokumentu:
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 ROK - OGÓLNE INFORMACJE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 ROK - OGÓLNE INFORMACJE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "UCHWAŁA W SPRAWIE UTWORZENIA W MIEŚCIE BĘDZINODRĘBNYCH OBWODÓW GŁOSOWANIA"
Dotyczy dokumentu:
Petycja - Fotowoltaika analiza i rozważenie instalacji systemów fotowoltaicznych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.08.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.08.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.362.2018.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.08.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.08.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie Nr 0050.364.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.08.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.364.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.08.2018
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 0050.366.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie pn.: „ Budowa wiaty drewnianej przy ul. Brzozowickiej w Będzinie ”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Biurze Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

10.09.2018

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJE DLA WYBORCÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

07.09.2018

Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: Dekoracja świąteczna Będzina 2018. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: Dekoracja świąteczna Będzina 2018. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na pytania dotyczące zapytaniaofertowego Dekoracja świąteczna Będzina 2018..pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: Dekoracja świąteczna Będzina 2018. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Odpowiedź na pytania dotyczące zapytaniaofertowego Dekoracja świąteczna Będzina 2018.pdf"

06.09.2018

Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK -dec.środow -2018 — 09.2018.odt"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK -dec.środow -2018 — 09.2018.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach
Dotyczy dokumentu:
Wnioski i karty usług
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SIWZ wraz z załącznikami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
LIV sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
LIV sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 3.09.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 3.09.2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.08.2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Będzinie przy ul. Małobądzkiej, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 204/2 o pow. 611 m² karta mapy 47 obręb Będzin.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Królowej Jadwigi
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna