Rejestr zmian w biuletynie

08.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Gimnazjum Nr 1 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gimnazjum Nr 1 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gimnazjum Nr 1 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gimnazjum Nr 1 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gimnazjum Nr 1 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gimnazjum Nr 1 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.01.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.01.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.01.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.8.2017 Prezydenta Miasta Będzina zdnia 5 stycznia 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.12.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarzadzenie 0050.492.2016 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 30 grudnia 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.12.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.484.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 14 grudnia 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.01.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 4.01.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 3.01.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 4.01.2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.5.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.01.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert biorących udział w konkursie na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Będzina w dziedzinie kultury fizycznej w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.6.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.01.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert biorących udział w konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury w 2017 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.12.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.490.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 29 grudnia 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.12.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.491.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 29 grudnia 2016"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII.7820.78.2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DLA ZADANIA CYKL OGŁOSZEŃ PRASOWYCH W PRASIE O ZASIĘGU CONAJMNIEJ LOKALNYM DLA MIASTA BĘDZINA NA TEMAT PROJEKTU „PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA BĘDZINA”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DLA ZADANIA CYKL OGŁOSZEŃ PRASOWYCH W PRASIE O ZASIĘGU CONAJMNIEJ LOKALNYM DLA MIASTA BĘDZINA NA TEMAT PROJEKTU „PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA BĘDZINA”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan kontroli w Urzędzie Miejskim w Będzinie, jednostkach organizacyjnych gminy oraz spółkach ze 100% udziałem Miasta Będzina na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - brutto
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - brutto
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o wartości sprzedaży napojówalkoholowych"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - brutto
Treść zmiany:
Usunięto załącznik oświadczenie o wartości sprzedaży 2016 druk.doc
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych - brutto
Treść zmiany:
Usunięto załącznik oświadczenie o wartości sprzedaży 2016 druk.pdf
Dotyczy dokumentu:
XXVII sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXVII sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała XXVII.205.2016 Rady Miejskiej Będzina zdnia 30 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
XXVII sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała XXVII.206.2016 Rady Miejskiej Będzina zdnia 30 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
XXVII sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 1 do Uchwały XXVII.206.2016 RadyMiejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
XXVII sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 2 do Uchwały XXVII.206.2016 RadyMiejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.2.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.1.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie zarządzenia konsultacji z Będzińską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.1.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie zarządzenia konsultacji z Będzińską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Świadczenie specjalistycznej pomocy upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Będzinie oraz funkcjonariuszom Straży Miejskiej przy czynnościach związanych z kontrolą oraz badaniem odpadów paleniskowych powstałych w gospodarstwach domowych w celu weryfikacji spalania w paleniskach domowych odpadów
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

04.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 3.01.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 3.01.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarzadzenie 0050.1.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 3 stycznia 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 3.01.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarzadzenie 0050.2.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 3 stycznia 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 3.01.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.12.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.489.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 29 grudnia 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.12.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.488.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 27 grudnia 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.12.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.489.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 29 grudnia 2016"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowo-Budżetowym Referat Podatków i Windykacji w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowo-Budżetowym Referat Podatków i Windykacji w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO z dnia 30.12.2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.01.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.12.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.493.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 30 grudnia 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.12.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.493.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 30 grudnia 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.12.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarzadzenia 0050.493.2016 PrezydentaMiasta Będzina z dnia 30 grudnia 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.12.2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.12.2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna