Rejestr zmian w biuletynie

27.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.12.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Będzina w 2018 roku z zakresu rozwoju sportu przez podmioty działające w formie stowarzyszenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Będzina w 2018 roku z zakresu rozwoju sportu przez podmioty działające w formie stowarzyszenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.508.2017.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o udzieleniu zamówienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych Miasta Będzina w 2018 roku z zakresu rozwoju sportu przez podmioty działające w formie stowarzyszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 21.12.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urszula Pluta-Kaźmierczyk - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Będzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Urszula Pluta-Kaźmierczyk - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Będzinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja do oświadczenia majątkowego złożonego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.12.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.12.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.12.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.499.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 13 grudnia 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.12.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.12.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarzadzenie 0050.493.2017 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 8 grudnia 2017"

22.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi cateringowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu badań i sporządzeniu wspólnej pisemnej opinii przez parę biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Świadczenie indywidualnych konsultacji osobom z problemem nadużywania alkoholu, uzależnionym od alkoholu, ryzykownie spożywającym alkohol i pijącym szkodliwie, w tym diagnozowanie pod kątem uzależnienia od alkoholu oraz świadczenie indywidualnych konsultacji dla członków rodzin z problemem alkoholowym”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno - Informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym na terenie miasta Będzina”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych dla osób z problemem nadużywania innych niż alkohol substancji psychoaktywnych oraz dla członków ich rodzin”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Muzeum Zagłębia w Będzinie - dane podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: usługa - Świadczenie opieki pielęgniarskiej nad dziećmi w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Będzina
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Strategii i Inżynierii Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ulicy 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

21.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.12.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.12.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.497.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 13 grudnia 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.12.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w odniesieniu do zadania 1 oraz zadania 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o unieważnieniu zadania nr 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (opublikowane)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (opublikowane)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (opublikowane)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Plan Audytu na 2012 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PLAN AUDYTU NA ROK 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.12.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18.12.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.12.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.12.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarzadzenie 0050.496.2017 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 13 grudnia 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12.12.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12.12.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.495.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 12 grudnia 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.12.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.12.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.489.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 8 grudnia 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.12.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.12.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.492.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 8 grudnia 2017"
Dotyczy dokumentu:
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Będzina na lata 2018 - 2028
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet Miasta Będzina na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLIV sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLIV sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała XLIV.392.2017 Rady Miejskiej Będzina zdnia 13 grudnia 2017"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa pn.: Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie procedur prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej i uzależnieniom
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert „Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu badań i sporządzeniu wspólnej pisemnej opinii przez parę biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert „Świadczenie indywidualnych konsultacji osobom z problemem nadużywania alkoholu, uzależnionym od alkoholu, ryzykownie spożywającym alkohol i pijącym szkodliwie, w tym diagnozowanie pod kątem uzależnienia od alkoholu oraz świadczenie indywidualnych konsultacji dla członków rodzin z problemem alkoholowym”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert „Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym na terenie miasta Będzina”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert „Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych dla osób z problemem nadużywania innych niż alkohol substancji psychoaktywnych oraz dla członków ich rodzin”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna