Rejestr zmian w biuletynie

25.09.2017

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego na robotę budowlaną pn.: „Budowa placu do kalisteniki wraz z zagospodarowaniem terenu”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym (zadania z zakresu spraw pracowniczych) w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym (zadania z zakresu informatyki) w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XL sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XL sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Uchwała XL.342.2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia14 września 2017"
Dotyczy dokumentu:
XL sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 1 do Uchwały XL.342.2017 Rady MiejskiejBędzina z dnia 14 września 2017"
Dotyczy dokumentu:
XL sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 2 do Uchwały XL.342.2017 Rady MiejskiejBędzina z dnia 14 września 2017"
Dotyczy dokumentu:
XL sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwala XL.342.2017.pdf" na "UchwałaXL.342.2017 Rady Miejskiej Będzina z dnia 14 września 2017"
Dotyczy dokumentu:
XL sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała XL.342.2017 Rady MiejskiejBędzina z dnia 14 września 2017" na "Uchwała XL.341.2017 RadyMiejskiej Będzina z dnia 14 września 2017"
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 15
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

21.09.2017

Dotyczy dokumentu:
XL sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Strategii i Inżynierii Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ulicy 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Wycinka drzew oraz uporządkowaniem terenu po wycince”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 21.09.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: usługa pn. Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Będzinie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o zarządzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Będzina w sprawie nadania statutu Teatrowi Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W dniu 20 września 2017 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

20.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.09.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 20.09.2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12.09.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12.09.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.399.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 12 września 2017"
Dotyczy dokumentu:
XLI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 1 - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 8 w Będzinie - informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 8 w Będzinie - informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 8 w Będzinie - informacje ogólne
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Siemońskiej 11
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU „Prowadzenie kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców Będzina, poświęconej promocji i ochronie zdrowia”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przewidziana do realizacji w Będzinie ulica Wolności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Teatr Dzieci Zagłębia - dane podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12.09.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12.09.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12.09.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.399.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 12 września 2017"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU „Dystrybucja unijnej żywności FEAD wśród najuboższych mieszkańców miasta”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego na usługę pn.: „Gminny Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Miasta Będzina”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego miasta Będzina na rok 2017 z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Prowadzenie kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców Będzina, poświęconej promocji i ochronie zdrowia”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna