Rejestr zmian w biuletynie

24.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12.04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12.04.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.201.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 12 kwietnia 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12.04.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 1 do Zarzadzenia 0050.201.2017Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12 kwietnia 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.04.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 1 do Zarzadzenia 0050.204.2017Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19 kwietnia 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.04.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 2 do Zarzadzenia 0050.204.2017Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19 kwietnia 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.04.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 3 do Zarzadzenia 0050.204.2017Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19 kwietnia 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.04.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 1 do Zarzadzenia 0050.205.2017Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19 kwietnia 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.04.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 2 do Zarzadzenia 0050.205.2017Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19 kwietnia 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.04.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 3 do Zarzadzenia 0050.205.2017Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19 kwietnia 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18.04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12.04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.163.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 31 marca 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.163.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 31 marca 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.164.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 31 marca 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.164.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 31 marca 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.165.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 31 marca 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.165.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 31 marca 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.173.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 31 marca 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.173.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 31 marca 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.174.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 31 marca 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.174.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 31 marca 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.175.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 31 marca 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.175.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 31 marca 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.176.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 31 marca 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.177.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 31 marca 2017"
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYM
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Czeladź
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

21.04.2017

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa wyposażenia Sali zajęć i kuchni, sprzętu AGD oraz pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych w ramach projektu „Aktywne maluchy = aktywni rodzice – utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim nr 1 w Będzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie postępowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: robota budowlana pn. Wykonanie placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 przy ulicy Turniejowej 5 w Będzinie w ramach projektu "Aktywne maluchy = aktywni rodzice - utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim nr 1 w Będzinie"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. „Wykonanie placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 przy ulicy Turniejowej 5 w Będzinie w ramach projektu "Aktywne maluchy = aktywni rodzice - utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim nr 1 w Będzinie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. „Wykonanie placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 przy ulicy Turniejowej 5 w Będzinie w ramach projektu "Aktywne maluchy = aktywni rodzice - utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim nr 1 w Będzinie"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Będzina na rok 2017 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

20.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny [WOr]
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Pełnomocnik Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referat Strategii i Inżynierii Miejskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Referat Inwestycji
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydział Organizacyjny [WOr]
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał - XXXIV Sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał - XXXIV Sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Druk XXXIV/2"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał - XXXIV Sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 1 do Druku XXXIV/2"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał - XXXIV Sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 2 do Druku XXXIV/2"
Dotyczy dokumentu:
Schemat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Będzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Schemat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Będzinie
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 19/2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 19/2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarządzenie Nr 19/2017 Prezydenta Miasta Będzina zdnia 18 kwietnia 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 19/2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarządzenie Nr 19/2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 18 kwietnia 2017
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników konsultacji w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Piotr Krzyżkiewicz
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Piotr Krzyżkiewicz
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2015 r."
Dotyczy dokumentu:
Piotr Krzyżkiewicz
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie majątkowe wg stanu na 31.12.2015 r.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta - kompetencje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta - kompetencje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta MiastaBędzina za okres od 30 marca 2017 r. do 19 kwietnia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze - Kierownika w Dziale Świadczeń Wychowawczych 500+ w Miejskim Osrodku Pomocy Społecznej w Będzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXXIV sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa wyposażenia pracowni do Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Będzinie w ramach konkursu: „Zielona Pracownia 2016” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.194.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 24 działek niezabudowanych, położonych w Będzinie w pobliżu ul. Siemońskiej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

19.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 19/2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 19/2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Będzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części hali na zakład przetwarzania przewodów i silników elektrycznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zlokalizowanego w Będzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.04.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.04.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.192.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 5 kwietnia 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 5.04.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.192.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 5 kwietnia 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do Zarzadzenia 0050.190.2017Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31 marca 2017
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2017 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarzadzenie 0050.190.2017 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 31 marca 2017
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.188.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 31 marca 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarzadzenia 0050.188.2017 PrezydentaMiasta Będzina z dnia 31 marca 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.189.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 31 marca 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarzadzenia 0050.189.2017 PrezydentaMiasta Będzina z dnia 31 marca 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.190.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 31 marca 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarzadzenia 0050.190.2017 PrezydentaMiasta Będzina z dnia 31 marca 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.191.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 31 marca 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarzadzenia 0050.191.2017 PrezydentaMiasta Będzina z dnia 31 marca 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2017 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.167.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 31 marca 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.167.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 31 marca 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 1 do Zarzadzenia 0050.167.2017Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31 marca 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2017 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 2 do Zarzadzenia 0050.167.2017Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31 marca 2017"
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał - XXXIV Sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze - referent w Dziale Finansowo Księgowym w Miejskim Osrodku Pomocy Społecznej w Będzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na cztery stanowiska urzędnicze - referent w Dziale Świadczeń Wychowawczych 500+ w Miejskim Osrodku Pomocy Społecznej w Będzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze - Kierownika w Dziale Świadczeń Wychowawczych 500+ w Miejskim Osrodku Pomocy Społecznej w Będzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze - Kierownika w Dziale Świadczeń Wychowawczych 500+ w Miejskim Osrodku Pomocy Społecznej w Będzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na cztery stanowiska urzędnicze - referent w Dziale Świadczeń Wychowawczych 500+ w Miejskim Osrodku Pomocy Społecznej w Będzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze - referent w Dziale Finansowo Księgowym w Miejskim Osrodku Pomocy Społecznej w Będzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze - referent w Dziale Finansowo Księgowym w Miejskim Osrodku Pomocy Społecznej w Będzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Prowadzenie zajęć dodatkowych z dogoterapii, wspomagających rozwój podopiecznych Żłobka Miejskiego nr 1 w Będzinie w ramach projektu „Aktywne maluchy = aktywni rodzice – utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku nr 1 w Będzinie”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: robota budowlana pn. Wykonanie placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 przy ulicy Turniejowej 5 w Będzinie w ramach projektu "Aktywne maluchy = aktywni rodzice - utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim nr 1 w Będzinie"
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: dostawa wyposażenia sali zajęć i kuchni, sprzętu AGD oraz pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych w ramach projektu „Aktywne maluchy = aktywni rodzice – utworzenie nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim nr 1 w Będzinie”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze do spraw drogownictwa w Referacie Strategii i Inżynierii Miejskiej Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na dwa stanowiska urzędnicze w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PSARY
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBIWESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

18.04.2017

Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZADANIE WYKONANIE WIZUALIZACJI PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH DLA DWÓCH ZADAŃ REWITALIZACYJNYCH WRAZ Z WYDRUKIEM W FORMIE MAKIET I ICH DOSTAWĄ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU: „PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA BĘDZINA” WYŁONIONEGO W KONKURSIE PN. ŚLĄSKIE PROGRAMY REWITALIZACJI – WSPARCIE DLA GMIN, FINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 3 POTENCJAŁ BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH, DZIAŁANIE 3.1 SKUTECZNI BENEFICJENCI.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZADANIE WYKONANIE WIZUALIZACJI PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH DLA DWÓCH ZADAŃ REWITALIZACYJNYCH WRAZ Z WYDRUKIEM W FORMIE MAKIET I ICH DOSTAWĄ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU: „PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA BĘDZINA” WYŁONIONEGO W KONKURSIE PN. ŚLĄSKIE PROGRAMY REWITALIZACJI – WSPARCIE DLA GMIN, FINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 3 POTENCJAŁ BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH, DZIAŁANIE 3.1 SKUTECZNI BENEFICJENCI.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Infirmacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Infirmacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZADANIE PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH I KONSULTACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁA ŚWIADOMEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO – PARTNERSKA WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU, PROJEKTANTÓW I ŚRODOWISK SPOŁECZNYCH W PROCESACH PLANISTYCZNYCH” REALIZOWANEGO W RAMACH II OSI PRIORYTETOWEJ, DZIAŁANIA 2.19 PO WER 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do składania ofert na zadanie pełnienie funkcji animatora podczas mikrofetynu edukacyjnego organizowanego w ramach projektu „SZKOŁA ŚWIADOMEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO – PARTNERSKA WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU, PROJEKTANTÓW I ŚRODOWISK SPOŁECZNYCH W PROCESACH PLANISTYCZNYCH” REALIZOWANEGO W RAMACH II OSI PRIORYTETOWEJ, DZIAŁANIA 2.19 PO WER 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze inspektora do spraw drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna