Rejestr zmian w biuletynie

22.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: Dekoracja świąteczna Będzina 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dostawa pn.: Dekoracja świąteczna Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dostawa pn.: Dekoracja świąteczna Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z postępowania"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dostawa pn.: Dekoracja świąteczna Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z postępowania"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dostawa pn.: Dekoracja świąteczna Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dostawa pn.: Dekoracja świąteczna Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie dekoracja zmiana.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dostawa pn.: Dekoracja świąteczna Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie dekoracja zmiana.odt"
Dotyczy dokumentu:
XXVIII sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.449.2016 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 23.11.2016 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu tychże lokali
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.440.2016 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 15.11.2016 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych- garaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu tychże lokali
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

21.12.2016

Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dostawa pn.: Dekoracja świąteczna Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dostawa pn.: Dekoracja świąteczna Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie dekoracja.odt"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dostawa pn.: Dekoracja świąteczna Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zapytanie dekoracja.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dostawa pn.: Dekoracja świąteczna Będzina
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytanie dekoracja.odt
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dostawa pn.: Dekoracja świąteczna Będzina
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zapytanie dekoracja.pdf
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: Dekoracja świąteczna Będzina 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: Dekoracja świąteczna Będzina 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z postępowania"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: Dekoracja świąteczna Będzina 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Protokół z postępowania"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: Dekoracja świąteczna Będzina 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części hali na zakład przetwarzania przewodów i silników elektrycznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zlokalizowanego w Będzinie przy ul. Kościuszki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII.7820.78.2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dyżury Radnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Dotyczy zapytania ofertowego na usługę pn: przeprowadzenie szkolenia nauczyciela w zakresie Biofeedback I stopień w ramach projektu „Będzińskie przedszkola miejscem do wszechstronnego rozwoju młodych mieszkańców miasta” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: Dekoracja świąteczna Będzina 2016
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: Świadczenie opieki pielęgniarskiej nad dziećmi w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Będzina. Będzina 2016
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ z dnia 6 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

20.12.2016

Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPORZĄDZENIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA BĘDZINA ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPORZĄDZENIE PROJEKTÓW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA BĘDZINA ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.12.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarzadzenie 0050.480.2016 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 13 grudnia 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.12.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.464.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 9 grudnia 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 6.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 6.12.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.458.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 6 grudnia 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarzadzenie 0050.455.2016 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 30 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał - XXVIII Sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał - XXVIII Sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Druk nr XXVIII.11.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na dwa stanowiska urzędnicze - aplikant Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy Placu Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej 3
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o przejęciu na własność gminy skuter marki „TOROS F-16”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH W dniu 19 grudnia 2016 r. o godz. 10.30. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie odbędą się przetargi ustne nieograniczone na najem lokali użytkowych.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż inwestycyjnej nieruchomości niezabudowanej o pow. 8590 m2, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Cieszkowskiego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

19.12.2016

Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za dzierżawę części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 7 karta mapy 51 obręb Będzin, położonej w Będzinie przy ulicy Żeromskiego z przeznaczeniem pod parking dla samochodów osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: Dekoracja świąteczna Będzina 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał - XXVIII Sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.12.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.480.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 13 grudnia 2016"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Usługa przygotowania opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) oraz wzoru umowy (art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wdrożenie zintegrowanego systemu cyfrowych usług publicznych oraz przeszkolenie kadry w ramach projektu „e-Będzin – rozwój cyfrowych usług publicznych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna