Rejestr zmian w biuletynie

18.12.2016

Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za dzierżawę części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 7 karta mapy 51 obręb Będzin, położonej w Będzinie przy ulicy Żeromskiego z przeznaczeniem pod parking dla samochodów osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: Dekoracja świąteczna Będzina 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekty uchwał - XXVIII Sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.12.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.480.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 13 grudnia 2016"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Usługa przygotowania opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) oraz wzoru umowy (art. 36 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wdrożenie zintegrowanego systemu cyfrowych usług publicznych oraz przeszkolenie kadry w ramach projektu „e-Będzin – rozwój cyfrowych usług publicznych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

17.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Wyniki przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż drewna
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

16.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla Usługi opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój komunikacji rowerowej w Będzinie - etap I”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki położonej w Będzinie przy ul. Niecałej, oznaczonej numerem geodezyjny 32/3 karta mapy 1 obręb Będzin o pow. 351 m2
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Będzinie – Grodźcu w rejonie ul. Mostowej, oznaczonej numerami geodezyjnymi działek 4708/4 o pow. 551 m2 i 4709/4 o pow. 236 m2 karta mapy 14 obręb Grodziec
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Świerczewskiego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

15.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXVIII sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXVIII sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE zawiadamiam strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa hali magazynowo-produkcyjnej, działka 4594 k.m. 14 Będzin, ul. Mickiewicza 56A”.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa hali magazynowo-produkcyjnej, działka 4594 k.m. 14 Będzin, ul. Mickiewicza 56A”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.12.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarzadzenie 0050.470.2016 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 13 grudnia 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.12.2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarzadzenie 0050.470.2016 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 13 grudnia 2016
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.12.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarzadzenie 0050.464.2016 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 9 grudnia 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 6.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 6.12.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.458.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 6 grudnia 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina przypomina, że do 31 stycznia 2017 roku należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.453.2016 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2016 roku w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.412.2016 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w formie bezprzetagowej na rzecz ich najemców stanowiących własność Gminy Będzin z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu i podanie do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych na sprzedaż
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... następna