Rejestr zmian w biuletynie

10.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

09.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Wyniki przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż drewna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta - kompetencje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta - kompetencje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta MiastaBędzina za okres od 27 października 2016 r. do 30 listopada 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 6.12.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 6.12.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.459.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 6 grudnia 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 6.12.2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarzadzenie 0050.455.2016 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 6 grudnia 2016
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 6.12.2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.454.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 30 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarzadzenie 0050.454.2016 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 30 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarzadzenie 0050.455.2016 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 30 listopada 2016"

08.12.2016

Dotyczy dokumentu:
XXVII sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXVII sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Akty prawa miejscowego - 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestr Uchwał Rady Miejskiej - 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXVII sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXVII sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXVII sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości stawek i zwolnień od środków transportowych oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina w 2017 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości stawek i zwolnień od środków transportowych oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina w 2017 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości stawek i zwolnień od środków transportowych oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina w 2017 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości stawek i zwolnień od środków transportowych oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina w 2017 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości stawek i zwolnień od środków transportowych oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina w 2017 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości stawek i zwolnień od środków transportowych oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina w 2017 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości stawek i zwolnień od środków transportowych oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina w 2017 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości stawek i zwolnień od środków transportowych oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina w 2017 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości stawek i zwolnień od środków transportowych oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina w 2017 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości stawek i zwolnień od środków transportowych oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina w 2017 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości stawek i zwolnień od środków transportowych oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina w 2017 r
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IN-1 Informacja w sprawie podatku odnieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości stawek i zwolnień od środków transportowych oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina w 2017 r
Treść zmiany:
Dodano załącznik "IN-1 Informacja w sprawie podatku odnieruchomości.docx"
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości stawek i zwolnień od środków transportowych oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina w 2017 r
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości stawek i zwolnień od środków transportowych oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina w 2017 r
Treść zmiany:
Dodano załącznik "DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości.docx"
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości stawek i zwolnień od środków transportowych oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina w 2017 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości stawek i zwolnień od środków transportowych oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina w 2017 r
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości stawek i zwolnień od środków transportowych oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina w 2017 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości stawek i zwolnień od środków transportowych oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina w 2017 r
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXVII/201/2016 Rady Miejskiej Będzina zdnia 30 listopada 2016r."
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości stawek i zwolnień od środków transportowych oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina w 2017 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości stawek i zwolnień od środków transportowych oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina w 2017 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości stawek i zwolnień od środków transportowych oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina w 2017 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości stawek i zwolnień od środków transportowych oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina w 2017 r
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości stawek i zwolnień od środków transportowych oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina w 2017 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości stawek i zwolnień od środków transportowych oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina w 2017 r
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Uchwała Nr XXVII/2032/2016 RadyMiejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2016r." na "Uchwała NrXXVII/203/2016 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2016r."
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości stawek i zwolnień od środków transportowych oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina w 2017 r
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości stawek i zwolnień od środków transportowych oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina w 2017 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości stawek i zwolnień od środków transportowych oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina w 2017 r
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXVII/2032/2016 Rady Miejskiej Będzinaz dnia 30 listopada 2016r."
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości stawek i zwolnień od środków transportowych oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina w 2017 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości stawek i zwolnień od środków transportowych oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina w 2017 r
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości stawek i zwolnień od środków transportowych oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina w 2017 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości stawek i zwolnień od środków transportowych oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina w 2017 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości stawek i zwolnień od środków transportowych oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina w 2017 r
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała Nr XXVII/202/2016 Rady Miejskiej Będzina zdnia 30 listopada 2016r."
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości stawek i zwolnień od środków transportowych oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina w 2017 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Określenie wysokości stawek i zwolnień od środków transportowych oraz wzory formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina w 2017 r
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

07.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Będzina”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Będzina”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 1 do Uchwały w spr. zmiany uchwałyXV_120_2015.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/2015 Rady Miejskiej Będzina z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Będzina”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie asortymentu produktów” w Będzinie przy ul. Zagórskiej 51- dz. nr 57 k.m. 56.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie asortymentu produktów” w Będzinie przy ul. Zagórskiej 51- dz. nr 57 k.m. 56.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Jerzy Tomzik - Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Jerzy Tomzik - Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja do oświadczenia majątkowego złożonegowedług stanu na dzień 31.12.2015"
Dotyczy dokumentu:
Ewa Konderak - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 13 im. Juliana Tuwima ul. Skalskiego 4, Będzin
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ewa Konderak - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 13 im. Juliana Tuwima ul. Skalskiego 4, Będzin
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja do oświadczenia majątkowego złożonegowedług stanu na dzień 31.12.2015"
Dotyczy dokumentu:
Maciej Borkowski - Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Maciej Borkowski - Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja do oświadczenia majątkowego złożonegowedług stanu na dzień 31.12.2015"
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Liwiński - Członek Zarządu MPWiK w Będzinie Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Andrzej Liwiński - Członek Zarządu MPWiK w Będzinie Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja do oświadczenia majątkowego złożonegowedług stanu na dzień 31.12.2015"
Dotyczy dokumentu:
Rafał Pietrzyk - Prezes Zarządu Dyrektor ds. Zarządzania i Organizacji - MPWiK Sp. z o.o. w Będzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rafał Pietrzyk - Prezes Zarządu Dyrektor ds. Zarządzania i Organizacji - MPWiK Sp. z o.o. w Będzinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja do oświadczenia majątkowego złożonegowedług stanu na dzień 31.12.2015"
Dotyczy dokumentu:
Leszek Wyderka - Członek Zarządu MZBM Sp. z o.o. w Będzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Leszek Wyderka - Członek Zarządu MZBM Sp. z o.o. w Będzinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja do oświadczenia majątkowego złożonegowedług stanu na dzień 31.12.2015"
Dotyczy dokumentu:
Daria Paterek - Wiceprezydent Miasta Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Daria Paterek - Wiceprezydent Miasta Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja do oświadczenia majątkowego złożonegowedług stanu na dzień 31.12.2015"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarzadzenia 0050.452.2016 PrezydentaMiasta Będzina z dnia 29 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.11.2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do Zarzadzenia 0050.452.2016Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29 listopada 2016
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.452.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 29 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarzadzenia 0050.452.2016 PrezydentaMiasta Będzina z dnia 29 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 22.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 22.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarzadzenie 0050.447.2016 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 22 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 22.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarzadzenia 0050.447.2016 PrezydentaMiasta Będzina z dnia 22 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.427.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 9 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarzadzenia 0050.427.2016 PrezydentaMiasta Będzina z dnia 9 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłączy gazu dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na działkach nr 92/20, 92/24, 92/25, 92/27, 92/28, 92/29, 92/30, 92/31, 92/32, 1864/37, 6221/6, przewidziana do realizacji na działkach nr 85, 92/15 k.m. 2 obręb Grodziec i nr 1864/18, 1864/37 k.m. 6 obręb Grodziec przy ulicy Konopnickiej i w części ul. Barlickiego w Będzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 6697/2, przewidziana do realizacji na części działki nr 2474/2 k.m. 9 obręb Grodziec w ulicy Boleradz w Będzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4200/IV/191/2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4200/IV/190/2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

05.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.11.2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarzadzenie 0050.452.2016 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 29 listopada 2016
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.452.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 29 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.457.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 30 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 25.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 25.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarzadzenie 0050.450.2016 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 25 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 25.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarzadzenie 0050.451.2016 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 25 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.453.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 30 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarzadzenia 0050.453.2016 PrezydentaMiasta Będzina z dnia 30 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.453.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 30 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarzadzenia 0050.453.2016 PrezydentaMiasta Będzina z dnia 30 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.457.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 30 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa hali magazynowej z przeznaczeniem na halę produkcyjno-magazynową wyposażoną w instalację do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych przy ul. Zagórskiej 51 w Będzinie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o przejęciu na własność gminy skuter marki „TOROS F-16”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ z dnia 15 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna