Rejestr zmian w biuletynie

05.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 6.11.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Łukasz Komoniewski - Prezydent Miasta Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Łukasz Komoniewski - Prezydent Miasta Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja do oświadczenia majątkowego złożonegowedług stanu na dzień 31.12.2016 r."
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 2.11.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 25.10.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10.10.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10.10.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.437.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 10 października 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.10.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.10.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.452.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 30 października 2017"
Dotyczy dokumentu:
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - dane podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

03.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta - kompetencje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta - kompetencje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta MiastaBędzina za okres od 14 czerwca 2017 r. do 27 września 2017 r."

30.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.10.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.10.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 23.10.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzanie kryzysowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzanie kryzysowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Charakterystyka zagrożeń
Dotyczy dokumentu:
XLII sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLII sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Uchwały XLII.351.2017 RadyMiejskiej Będzina z dnia 18 października 2017"
Dotyczy dokumentu:
XLII sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Uchwała XLII.351.2017 Rady Miejskiej Będzina zdnia 18 października 2017"
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Strategii i Inżynierii Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze w Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Strategii i Inżynierii Miejskiej (zadania z zakresu energetyki), w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielne stanowisko ds. Audytu, w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLII sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLII sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załaćznik do Uchwały XLII.352.2017 RadyMiejskiej Będzina z dnia 18 października 2017"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLII sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NAZWA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Zagospodarowanie bulwarów rzeki Czarna Przemsza – etap I”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji fontann w rejonie ulicy Brzozowickiej w Będzinie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji fontann w rejonie ulicy Brzozowickiej w Będzinie”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "do wszystkich wykonawcow.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Petycja - obniżenie stawek opłaty targowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna