Rejestr zmian w biuletynie

04.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.11.2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarzadzenie 0050.452.2016 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 29 listopada 2016
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.452.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 29 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.457.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 30 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 25.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 25.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarzadzenie 0050.450.2016 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 25 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 25.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarzadzenie 0050.451.2016 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 25 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.453.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 30 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarzadzenia 0050.453.2016 PrezydentaMiasta Będzina z dnia 30 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.453.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 30 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarzadzenia 0050.453.2016 PrezydentaMiasta Będzina z dnia 30 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.457.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 30 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa hali magazynowej z przeznaczeniem na halę produkcyjno-magazynową wyposażoną w instalację do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych przy ul. Zagórskiej 51 w Będzinie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE o przejęciu na własność gminy skuter marki „TOROS F-16”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ z dnia 15 listopada 2016 r.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

02.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 25.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 25.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.450.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 25 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 25.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.451.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 25 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.11.2016 r.
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zarzadzenie 0050.452.2016 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 29 listopada 2016
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.452.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 29 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
SPROSTOWANIE INFORMACJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2 Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej MOPS w Będzinie oraz Schroniska dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta Będzina
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

30.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.453.2016 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2016 roku w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwado polskiego rejestru stanu cywilnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie zagranicznego aktumałżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego.pdf
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WPISANIE AKTU URODZENIA DO POLSKIEGO REJESRTU STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WPISANIE AKTU URODZENIA DO POLSKIEGO REJESRTU STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK O WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU URODZENIA DOPOLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO.pdf"
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WPISANIE AKTU URODZENIA DO POLSKIEGO REJESRTU STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WNIOSEK O WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU URODZENIA DOPOLSKICH KSIĄG STANU CYWILNEGO.pdf
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WPISANIE AKTU ZGONU DO POLSKIEGO REJESRTU STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WPISANIE AKTU ZGONU DO POLSKIEGO REJESRTU STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu dopolskiego rejestru stanu cywilnego.pdf"
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WPISANIE AKTU ZGONU DO POLSKIEGO REJESRTU STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu dopolskiego rejestru stanu cywilnego.pdf
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 22.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 22.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 22.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarzadzenie 0050.445.2016 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 22 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 22.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarzadzenie 0050.445.2016 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 22 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 23.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 23.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.449.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 23 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 15.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 15.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.440.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 15 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu usługi:Ochrona fizyczna mienia i osób w Muzeum Zagłębia w Będzinie.
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.438.2016 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Sosnowiec w sprawie powierzenia Gminie Sosnowiec przez Gminę Będzin wykonywania zadań publicznych w zakresie izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych do izby wytrzeźwień z terenu Gminy Będzin
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna