Rejestr zmian w biuletynie

21.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi cateringowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu badań i sporządzeniu wspólnej pisemnej opinii przez parę biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Świadczenie indywidualnych konsultacji osobom z problemem nadużywania alkoholu, uzależnionym od alkoholu, ryzykownie spożywającym alkohol i pijącym szkodliwie, w tym diagnozowanie pod kątem uzależnienia od alkoholu oraz świadczenie indywidualnych konsultacji dla członków rodzin z problemem alkoholowym”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno - Informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym na terenie miasta Będzina”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno – Informacyjnych dla osób z problemem nadużywania innych niż alkohol substancji psychoaktywnych oraz dla członków ich rodzin”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Muzeum Zagłębia w Będzinie - dane podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: usługa - Świadczenie opieki pielęgniarskiej nad dziećmi w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Będzina
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Strategii i Inżynierii Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ulicy 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

20.12.2017

Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Świadczenie specjalistycznej pomocy pracownikom Urzędu Miejskiego w Będzinie oraz funkcjonariuszom Straży Miejskiej przy czynnościach związanych z kontrolą oraz badaniem odpadów paleniskowych w celu weryfikacji spalania odpadów w piecach do ogrzewania budynków
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XLIV sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XLIV sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Uchwała XLIV.389.2017 Rady Miejskiej Będzina zdnia 13 grudnia 2017"
Dotyczy dokumentu:
XLIV sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Uchwała XLIV.390.2017 Rady Miejskiej Będzina zdnia 13 grudnia 2017"
Dotyczy dokumentu:
XLIV sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Uchwała XLIV.390.2017 Rady Miejskiej Będzina zdnia 13 grudnia 2017"
Dotyczy dokumentu:
XLIV sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Uchwała XLIV.391.2017 Rady Miejskiej Będzina zdnia 13 grudnia 2017"
Dotyczy dokumentu:
XLIV sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Uchwała XLIV.391.2017 Rady Miejskiej Będzina zdnia 13 grudnia 2017"
Dotyczy dokumentu:
XLIV sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Uchwała XLIV.392.2017 Rady Miejskiej Będzina zdnia 13 grudnia 2017"
Dotyczy dokumentu:
XLIV sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Uchwała XLIV.393.2017 Rady Miejskiej Będzina zdnia 13 grudnia 2017"
Dotyczy dokumentu:
XLIV sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Uchwała XLIV.393.2017 Rady Miejskiej Będzina zdnia 13 grudnia 2017"
Dotyczy dokumentu:
XLIV sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 7
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Utrzymanie i zarządzanie dwoma szaletami miejskimi położonymi przy ulicy Piłsudskiego i Potockiego w Będzinie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Będzinie - Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.12.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.12.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarzadzenie 0050.496.2017 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 13 grudnia 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12.12.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12.12.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.495.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 12 grudnia 2017"

19.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 6
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 6
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Do Wykoanwców 6"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 6
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Do Wykonawców 6"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 6
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dot.:" prace na podstawowych ciągach pasażerskich..."
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

18.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko radcy prawnego w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Miejski Zakład Budynków Mieszkalanych Sp. z o.o. - władze
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. - opis przedsiębiorstwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.12.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.12.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.498.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 13 grudnia 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 15.12.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.12.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.12.2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.12.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.12.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.489.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 8 grudnia 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.12.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.491.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 8 grudnia 2017"
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Podjazie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Krakowskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Krakowskiej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 3832/4 przy ulicy Jedności w Będzinie (ul. Graniczna gmina Psary), przewidziana do realizacji na części działki nr 378 i 3832/5 k.m. 1, obręb Łagisza w ulicy Jedności w Będzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z przyłączami, przewidziana do realizacji na części działki nr 1864/48 k.m. 6 obręb Grodziec przy ulicy Barlickiego - Słowackiego w Będzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE budowa gazociągu średniego ciśnienia zlokalizowanego przy ul. Odrodzenia 34, przewidziana do realizacji na części działki nr 759/4 i nr 760 k.m. 2 obręb Łagisza - ulica Pustkowie - Odrodzenia w Będzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Dąbrowskiej 2, przewidziana do realizacji na części działki nr 2394, 3824 k.m. 7 i części działki nr 2438, 2434/8 k.m. 4 obręb Łagisza - ulica Dąbrowska - Gzichowska w Będzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia kopert na usługi cateringowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje z otwarcia kopert na usługi opiekuńcze
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

15.12.2017

Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta - kompetencje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta - kompetencje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta MiastaBędzina za okres od 30 listopada 2017 r. do 13 grudnia 2017 r."
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta na Ipółrocze 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan pracy Komisji Polityki Społecznej Miasta na Ipółrocze 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Polityki Gospodarczej Miasta Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Polityki Gospodarczej Miasta Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej na Ipółrocze 2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan pracy Komisji Rewizyjnej Miasta na I półrocze2018 roku"
Dotyczy dokumentu:
Plan pracy Rady Miejskiej Będzina na I półrocze 2018 roku
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie
Dotyczy dokumentu:
Szkoła Podstawowa Nr 11 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie"
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Czechowska - Kopeć Członek Zarządu MZBM Sp. z o.o. w Będzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Agnieszka Czechowska - Kopeć Członek Zarządu MZBM Sp. z o.o. w Będzinie
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Oświadczenie majątkowe złożone w związku zodwołaniem ze stanowiska Członka Zarządu"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usługa pn.: Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie procedur prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej i uzależnieniom
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna