Rejestr zmian w biuletynie

19.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.232.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Będzińskiej Rady Seniora oraz określenia wzoru formularza zgłoszeniowego kandydatów na członków Będzińskiej Rady Seniora.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZADANIE PEŁNIENIE FUNKCJI ANIMATORA PODCZAS MIKROFESTYNU EDUKACYJNEGO ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁA ŚWIADOMEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO – PARTNERSKA WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU, PROJEKTANTÓW I ŚRODOWISK SPOŁECZNYCH W PROCESACH PLANISTYCZNYCH” REALIZOWANEGO W RAMACH II OSI PRIORYTETOWEJ, DZIAŁANIA 2.19 PO WER 2014-2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18.05.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18.05.2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYM
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE „przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia Czeladź od granicy Będzina do ul. Handlowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17.05.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17.05.2017.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Zarzadzenie 0050.2286.2017 PrezydentaMiasta Będzina z dnia 17 maja 2017" na "Zarzadzenie 0050.228.2017Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17 maja 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16.05.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16.05.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.227.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 16 maja 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 16.05.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.227.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 16 maja 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.05.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.05.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.226.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 8 maja 2017"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora w Referacie Finansowym Wydziału Księgowo-Budżetowego w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

16.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.05.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.05.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.226.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 8 maja 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.05.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.05.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.223.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 8 maja 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.05.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.224.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 8 maja 2017"
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Nr 4200/III/83/2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE w sprawie wyznaczenia terminu do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE w sprawie wyznaczenia terminu do wypowiedzenia się w zakresie zebranego materiału dowodowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.190. 2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.03.2017 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz ich najemców, stanowiących własność Gminy Będzin, z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o unieważnieniu naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępca Dyrektora Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie informuje, że unieważnia nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępca Dyrektora
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna