Rejestr zmian w biuletynie

18.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 5
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Do Wykonawców 5"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 5
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Do Wykonawców 5
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 5
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 5
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Do Wykonawców 5
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 5
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Do Wykonawców 5"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 5
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Do Wykonawców 5"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa hali magazynowej z przeznaczeniem na halę produkcyjno-magazynową wyposażoną w instalację do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych przy ul. Zagórskiej 51 w Będzinie"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 17.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarzadzenie 0050.434.2016 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 14 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarzadzenie 0050.434.2016 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 14 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa hali magazynowej z przeznaczeniem na halę produkcyjno-magazynową wyposażoną w instalację do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych przy ul. Zagórskiej 51 w Będzinie"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH o wydaniu postanowienia o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa hali magazynowej z przeznaczeniem na halę produkcyjno-magazynową wyposażoną w instalację do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych przy ul. Zagórskiej 51 w Będzinie"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną, stanowiących własność Gminy Będzin, położonych w Będzinie przy ul. Rolniczej
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej Będzinie - Grodźcu przy ul. Chopina oznaczonej numerem geod. działki 6418/4 karta mapy 21 obręb Grodziec o pow. 4810 m2
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

17.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2017-2028
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt Budżetu Miasta na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarzadzenie 0050.425.2016 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 9 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Załącznik 1 do Zarzadzenia 0050.425.2016Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Załącznik 2 do Zarzadzenia 0050.425.2016Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Załącznik 3 do Zarzadzenia 0050.425.2016Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Załącznik 4 do Zarzadzenia 0050.425.2016Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Załącznik 5 do Zarzadzenia 0050.425.2016Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Załącznik 6 do Zarzadzenia 0050.425.2016Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Załącznik 7 do Zarzadzenia 0050.425.2016Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Załącznik 8 do Zarzadzenia 0050.425.2016Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Załącznik 9 do Zarzadzenia 0050.425.2016Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Załącznik 10 do Zarzadzenia 0050.425.2016Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarzadzenie 0050.426.2016 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 9 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 4 do Zarzadzenia 0050.426.2016Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 3 do Zarzadzenia 0050.426.2016Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 2 do Zarzadzenia 0050.426.2016Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 1 do Zarzadzenia 0050.426.2016Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarzadzenie 0050.425.2016 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 9 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Załącznik do Zarzadzenia 0050.425.2016 PrezydentaMiasta Będzina z dnia 9 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarzadzenie 0050.426.2016 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 9 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Załącznik do Zarzadzenia 0050.426.2016 PrezydentaMiasta Będzina z dnia 9 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE budowa sieci kanalizacji deszczowej, przewidziana do realizacji na działkach nr 132/1, 98 k.m.20, działkach nr 40, 74/3, 75 k.m.18, obręb Czeladź przy ulicy Bytomskiej, Kilińskiego, Boguckiego i Niwa w Czeladzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla usługi pn. Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Będzinie szansą dla młodych mieszkańców miasta na dobry start – utworzenie oddziału przedszkolnego przy SP nr 11 w Będzinie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla usługi pn. Wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu „e-Będzin – rozwój cyfrowych usług publicznych”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wyniki wyborów do Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -Wzmocnienie, renowacja i naprawa na Zamku w Bedzinie.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -Wzmocnienie, renowacja i naprawa na Zamku w Bedzinie.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf"
Dotyczy dokumentu:
NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek 50 lecie.pdf"
Dotyczy dokumentu:
NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wniosek 50 lecie.pdf
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WPISANIE AKTU ZGONU DO POLSKIEGO REJESRTU STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE WOJOWEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII.7820.78.2016 z dnia 18 października 2016 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 910 od km 0+058 do km 4+112 w m. Będzin od DK86 do granic miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE w sprawie zabezpieczonego skutera
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

16.11.2016

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -Wzmocnienie, renowacja i naprawa na Zamku w Bedzinie.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 4
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko głównej księgowej na 3/4 etatu do Żłobka Miejskiego nr 2 w Będzinie, przy ul. Jesionowej 11
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH W dniu 19 grudnia 2016 r. o godz. 10.30. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Będzinie odbędą się przetargi ustne nieograniczone na najem lokali użytkowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WPISANIE AKTU ZGONU DO POLSKIEGO REJESRTU STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WPISANIE AKTU URODZENIA DO POLSKIEGO REJESRTU STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAŚWIADCZENIE O MOŻNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIAZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA DO POLSKIEGO REJESTRU STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UZUPEŁNIENIE AKTU
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SPROSTOWANIE AKTU
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
WPISANIE DO POLSKICH KSIĄG STANU CYWILNEGO TREŚCI AKTU SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZWARCIA MAŁŻEŃSTWA POZA GRANICAMI KRAJU
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
NADANIE MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
USTALENIE LUB ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W AKCIE STANU CYWILNEGO I UZUPEŁNIENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
POWRÓT OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU PUBLICZNYM
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Rady Miejskiej w Będzinie dot. współpracy Gminy Będzin z organizacjami pozarządowymi
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: Dekoracja świąteczna Będzina 2016
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Prezydenta Miasta Będzina o planowanym wykorzystaniu syren alarmowych
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

15.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 3
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 3
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 3
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 3
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 15.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarzadzenia 0050.432.2016 PrezydentaMiasta Będzina z dnia 14 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.432.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 14 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.432.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 14 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarzadzenia 0050.433.2016 PrezydentaMiasta Będzina z dnia 14 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.433.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 14 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.433.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 14 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.438.2016 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Sosnowiec w sprawie powierzenia Gminie Sosnowiec przez Gminę Będzin wykonywania zadań publicznych w zakresie izby wytrzeźwień dla osób nietrzeźwych doprowadzonych do izby wytrzeźwień z terenu Gminy Będzin
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 4 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma"
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 4 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu za dzierżawę części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 7 karta mapy 51 obręb Będzin, położonej w Będzinie przy ulicy Żeromskiego z przeznaczeniem pod parking dla samochodów osobowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.11.2016

Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki położonej w Będzinie przy ul. Niecałej, oznaczonej numerem geodezyjny 32/3 karta mapy 1 obręb Będzin o pow. 351 m2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Będzinie – Grodźcu w rejonie ul. Mostowej, oznaczonej numerami geodezyjnymi działek 4708/4 o pow. 551 m2 i 4709/4 o pow. 236 m2 karta mapy 14 obręb Grodziec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.432.2016 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.11.2016 roku w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Będzina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.433.2016 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.11.2016 roku w sprawie zarządzenia konsultacji z Będzińską Radą Działalności Pożytku Publicznego w zakresie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Będzina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.431.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 14 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta - kompetencje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta - kompetencje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta MiastaBędzina za okres od 22 września 2016 r. do 26 października 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA IMION I NAZWISK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA IMION I NAZWISK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA IMION I NAZWISK
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA IMION I NAZWISK
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA IMION I NAZWISK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WYDANIE ODPISU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WYDANIE ODPISU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie odpisu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WYDANIE ODPISU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WYDANIE ODPISU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.11.2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna