Rejestr zmian w biuletynie

13.11.2016

Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki położonej w Będzinie przy ul. Niecałej, oznaczonej numerem geodezyjny 32/3 karta mapy 1 obręb Będzin o pow. 351 m2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA OGŁASZA Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Będzinie – Grodźcu w rejonie ul. Mostowej, oznaczonej numerami geodezyjnymi działek 4708/4 o pow. 551 m2 i 4709/4 o pow. 236 m2 karta mapy 14 obręb Grodziec
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.432.2016 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.11.2016 roku w sprawie zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Będzina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Nr 0050.433.2016 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.11.2016 roku w sprawie zarządzenia konsultacji z Będzińską Radą Działalności Pożytku Publicznego w zakresie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Będzina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.431.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 14 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta - kompetencje
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta - kompetencje
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Sprawozdanie z działalności Prezydenta MiastaBędzina za okres od 22 września 2016 r. do 26 października 2016 r."
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA IMION I NAZWISK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA IMION I NAZWISK
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek"
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA IMION I NAZWISK
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA IMION I NAZWISK
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA IMION I NAZWISK
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WYDANIE ODPISU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WYDANIE ODPISU
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie odpisu.pdf"
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WYDANIE ODPISU
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek
Dotyczy dokumentu:
WNIOSEK O WYDANIE ODPISU
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 9.11.2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.11.2016

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 1
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Załącznik do pisma Rb-ST-2
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 1
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma RB-Z"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma RB-UZ"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma Rb-ST-1"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma Rb-PDP-1"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma Rb-NDS-1"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma Rb-N-1"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma Rb-28S-1"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma Rb-27S-1"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma Rb-Z-1"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma Rb-UZ-1"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma Rb-ST-2"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma RB-ST"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma RB-PDP"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma RB-NDS"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma RB-N"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma RB-28S"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do pisma RB-27S"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Do Wykonawców 1"
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 1
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Do Wykonawców 1"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 1
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
SPROSTOWANIE INFORMACJI O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2 Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej MOPS w Będzinie oraz Schroniska dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta Będzina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

09.11.2016

Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej MOPS w Będzinie oraz Schroniska dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Usługa wynajmu powierzchni reklamowych oraz rozwieszania billboardów w ramach projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Będzinie szansą dla młodych mieszkańców miasta na dobry start – utworzenie oddziału przedszkolnego przy SP nr 11 w Będzinie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej MOPS w Będzinie oraz Schroniska dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej MOPS w Będzinie oraz Schroniska dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze", w której, znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 4.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.10.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.10.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.407.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 27 października 2016 "
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - „Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej MOPS w Będzinie oraz Schroniska dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta Będzina”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: usługa wynajmu powierzchni reklamowych oraz rozwieszania billboardów w ramach projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Będzinie szansą dla młodych mieszkańców miasta na dobry start – utworzenie oddziału przedszkolnego przy SP nr 11 w Będzinie”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

08.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Petycja dotycząca dokonania analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SIWZ wraz z załącznikami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SIWZ wraz z załącznikami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik nr 4 do SIWZ"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ wraz z załącznikami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "SIWZ + załączniki 1, 2, 3"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ wraz z załącznikami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.10.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.10.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.394.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 14 października 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.10.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.395.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 14 października 2016"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: Dekoracja świąteczna Będzina 2016
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: Dekoracja świąteczna Będzina 2016
Treść zmiany:
Dodano załącznik "0dpowiedź na pytanie 1-1.pdf"
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA DOTYCZĄCA PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

07.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Informacja o Wizji lokalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NADZÓR INWESTORSKI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wzmocnienie, renowacja i naprawa na Zamku w Będzinie: wybrzuszonych fragmentów kamiennego lica obwodowego muru zewnętrznego wraz z przyległymi przyporami od strony północno – wschodniej – I etap
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wzmocnienie, renowacja i naprawa na Zamku w Będzinie: wybrzuszonych fragmentów kamiennego lica obwodowego muru zewnętrznego wraz z przyległymi przyporami od strony północno – wschodniej – I etap
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wzmocnienie, renowacja i naprawa na Zamku w Będzinie: wybrzuszonych fragmentów kamiennego lica obwodowego muru zewnętrznego wraz z przyległymi przyporami od strony północno – wschodniej – I etap
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wzmocnienie, renowacja i naprawa na Zamku w Będzinie: wybrzuszonych fragmentów kamiennego lica obwodowego muru zewnętrznego wraz z przyległymi przyporami od strony północno – wschodniej – I etap
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.10.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.10.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarzadzenie 0050.411.2016 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 31 października 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.10.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarzadzenie 0050.411.2016 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 31 października 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26.10.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26.10.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26.10.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.405.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 26 października 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26.10.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.405.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 26 października 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26.10.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 1 do Zarzadzenia 0050.405.2016Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26 października 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26.10.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 2 do Zarzadzenia 0050.405.2016Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26 października 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26.10.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.406.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 26 października 2016"
Dotyczy dokumentu:
XXVI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXVI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała XXVI.197.2016 Rady Miejskiej Będzina zdnia 26 października 2016"
Dotyczy dokumentu:
XXVI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała XXVI.198.2016 Rady Miejskiej Będzina zdnia 26 października 2016"
Dotyczy dokumentu:
XXVI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik 1 do Uchwały XXVI.198.2016 RadyMiejskiej Będzina z dnia 26 października 2016"
Dotyczy dokumentu:
XXVI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik 2 do Uchwały XXVI.198.2016 RadyMiejskiej Będzina z dnia 26 października 2016"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU na stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU na stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU na stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Gimnazjum Nr 3 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gimnazjum Nr 3 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Statut Gimnazjum Nr 3 w Będzinie
Dotyczy dokumentu:
Gimnazjum Nr 3 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut Gimnazjum Nr 3 w Będzinie"

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna