Rejestr zmian w biuletynie

06.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Informacja o Wizji lokalnej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE NADZÓR INWESTORSKI
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wzmocnienie, renowacja i naprawa na Zamku w Będzinie: wybrzuszonych fragmentów kamiennego lica obwodowego muru zewnętrznego wraz z przyległymi przyporami od strony północno – wschodniej – I etap
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wzmocnienie, renowacja i naprawa na Zamku w Będzinie: wybrzuszonych fragmentów kamiennego lica obwodowego muru zewnętrznego wraz z przyległymi przyporami od strony północno – wschodniej – I etap
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wzmocnienie, renowacja i naprawa na Zamku w Będzinie: wybrzuszonych fragmentów kamiennego lica obwodowego muru zewnętrznego wraz z przyległymi przyporami od strony północno – wschodniej – I etap
Treść zmiany:
Dodano załącznik "informacja z otwarcia ofert.pdf"
Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wzmocnienie, renowacja i naprawa na Zamku w Będzinie: wybrzuszonych fragmentów kamiennego lica obwodowego muru zewnętrznego wraz z przyległymi przyporami od strony północno – wschodniej – I etap
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert.odt"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.10.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.10.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarzadzenie 0050.411.2016 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 31 października 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.10.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Zarzadzenie 0050.411.2016 Prezydenta MiastaBędzina z dnia 31 października 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26.10.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26.10.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26.10.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.405.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 26 października 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26.10.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.405.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 26 października 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26.10.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 1 do Zarzadzenia 0050.405.2016Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26 października 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26.10.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 2 do Zarzadzenia 0050.405.2016Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26 października 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26.10.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.406.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 26 października 2016"
Dotyczy dokumentu:
XXVI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXVI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała XXVI.197.2016 Rady Miejskiej Będzina zdnia 26 października 2016"
Dotyczy dokumentu:
XXVI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała XXVI.198.2016 Rady Miejskiej Będzina zdnia 26 października 2016"
Dotyczy dokumentu:
XXVI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik 1 do Uchwały XXVI.198.2016 RadyMiejskiej Będzina z dnia 26 października 2016"
Dotyczy dokumentu:
XXVI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załacznik 2 do Uchwały XXVI.198.2016 RadyMiejskiej Będzina z dnia 26 października 2016"
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU na stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU na stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU na stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Gimnazjum Nr 3 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Gimnazjum Nr 3 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Statut Gimnazjum Nr 3 w Będzinie
Dotyczy dokumentu:
Gimnazjum Nr 3 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Statut Gimnazjum Nr 3 w Będzinie"

04.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 3.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SIWZ wraz z załącznikami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SIWZ wraz z załącznikami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 17"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ wraz z załącznikami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 16"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ wraz z załącznikami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 15"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ wraz z załącznikami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 14"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ wraz z załącznikami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 13"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ wraz z załącznikami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 12"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ wraz z załącznikami
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
SIWZ wraz z załącznikami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 11"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ wraz z załącznikami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 10"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ wraz z załącznikami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 9"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ wraz z załącznikami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 8"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ wraz z załącznikami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "załącznik nr 7"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ wraz z załącznikami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "siwz + załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ wraz z załącznikami
Treść zmiany:
Dodano załącznik "siwz + załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Ogłoszenie o zamówieniu"
Dotyczy dokumentu:
SIWZ wraz z załącznikami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do obiektu handlowo-usługowego przy ulicy Świerczewskiego w Będzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Dotyczy zapytania ofertowego na usługę pn: prowadzenie zajęć dodatkowych dla wychowanków Integracyjnego Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie przedszkola miejscem do wszechstronnego rozwoju młodych mieszkańców miasta”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXVI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXVI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Uchwała XXVI.193.2016 Rady Miejskiej Będzina zdnia 26 października 2016"
Dotyczy dokumentu:
XXVI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 1 do Uchwały XXVI.193.2016 RadyMiejskiej Będzina z dnia 26 października 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.10.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.10.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.408.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 31 października 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.10.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Załącznik 1 do Zarzadzenia 0050.408.2016Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31 października 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.10.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Załącznik 2 do Zarzadzenia 0050.408.2016Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31 października 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.10.2016 r.
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Załączbik do Zarzadzenia0050.408.2016 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31 października 2016"na "Załącznik do Zarzadzenia 0050.408.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 31 października 2016"
Dotyczy dokumentu:
XXVI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXVI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
XXVI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik 2 do Uchwały XXVI.195.2016 RadyMiejskiej Będzina z dnia 26 października 2016"
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze inspektora do spraw drogownictwa w Referacie Inwestycji i Inżynierii Miejskiej Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko urzędnicze inspektora do spraw drogownictwa w Referacie Inwestycji i Inżynierii Miejskiej Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.11.2016

Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: Dekoracja świąteczna Będzina 2016
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przekazanie tekstu/petycji do wszystkich podległych szkół podstawowych (również tzw. Zespoły Szkół)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 6 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 6 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Statut Przedszkola miejskiego Nr 6 w Będzinie
Dotyczy dokumentu:
Przedszkole Miejskie Nr 6 w Będzinie - informacje podstawowe
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Statut Przedszkola miejskiego Nr 6 w Będzinie"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: usługa wynajmu powierzchni reklamowych oraz rozwieszania billboardów w ramach projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Będzinie szansą dla młodych mieszkańców miasta na dobry start – utworzenie oddziału przedszkolnego przy SP nr 11 w Będzinie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: usługa wynajmu powierzchni reklamowych oraz rozwieszania billboardów w ramach projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Będzinie szansą dla młodych mieszkańców miasta na dobry start – utworzenie oddziału przedszkolnego przy SP nr 11 w Będzinie”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: usługa wynajmu powierzchni reklamowych oraz rozwieszania billboardów w ramach projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Będzinie szansą dla młodych mieszkańców miasta na dobry start – utworzenie oddziału przedszkolnego przy SP nr 11 w Będzinie”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Do Wykonawców 1 - rozwieszanie billboardów.pdf"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: usługa wynajmu powierzchni reklamowych oraz rozwieszania billboardów w ramach projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Będzinie szansą dla młodych mieszkańców miasta na dobry start – utworzenie oddziału przedszkolnego przy SP nr 11 w Będzinie”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Do Wykonawców 1 - rozwieszanie billboardów.odt"
Dotyczy dokumentu:
XXVI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja dotycząca Wyceny sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Będzin, umożliwiająca przejęcie sieci na majątek Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia: usługa pn. Prowadzenie zajęć dodatkowych dla wychowanków Integracyjnego Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie przedszkola miejscem do wszechstronnego rozwoju młodych mieszkańców miasta”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CZELADŹ
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

02.11.2016

Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 2.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 2.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.412.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 2 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 2.11.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Załącznik do Zarzadzenia 0050.412.2016 PrezydentaMiasta Będzina z dnia 2 listopada 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie nr 0050.412.2016 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w formie bezprzetagowej na rzecz ich najemców stanowiących własność Gminy Będzin z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu i podanie do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych na sprzedaż
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 2.11.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.10.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.10.2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26.10.2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26.10.2016 r.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.406.2016 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 26 października 2016"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 27.10.2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 26.10.2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja o wyniku konkursu na cztery stanowiska urzędnicze - aplikant Straży Miejskiej w Będzinie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE WOJOWEWODY ŚLĄSKIEGO nr IFXIII.7820.78.2016 z dnia 18 października 2016 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 910 od km 0+058 do km 4+112 w m. Będzin od DK86 do granic miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.10.2016

Dotyczy dokumentu:
OGŁOSZENIE w sprawie zabezpieczonego skutera
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - „Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej MOPS w Będzinie oraz Schroniska dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta Będzina”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - „Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej MOPS w Będzinie oraz Schroniska dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta Będzina”
Treść zmiany:
Dodano załącznik " ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTUZAMÓWIENIA - „Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osóbniepełnosprawnych na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej MOPS wBędzinie oraz Schroniska dla Bezdomnych Mieszkańców MiastaBędzina”"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - „Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej MOPS w Będzinie oraz Schroniska dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta Będzina”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTUZAMÓWIENIA - „Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osóbniepełnosprawnych na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej MOPS wBędzinie oraz Schroniska dla Bezdomnych Mieszkańców MiastaBędzina”
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - „Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej MOPS w Będzinie oraz Schroniska dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta Będzina”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - „Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej MOPS w Będzinie oraz Schroniska dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta Będzina”
Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTUZAMÓWIENIA - „Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osóbniepełnosprawnych na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej MOPS wBędzinie oraz Schroniska dla Bezdomnych Mieszkańców MiastaBędzina”"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - „Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej MOPS w Będzinie oraz Schroniska dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta Będzina”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTUZAMÓWIENIA - „Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osóbniepełnosprawnych na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej MOPS wBędzinie oraz Schroniska dla Bezdomnych Mieszkańców MiastaBędzina”
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - „Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej MOPS w Będzinie oraz Schroniska dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta Będzina”
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - „Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej MOPS w Będzinie oraz Schroniska dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta Będzina”
Treść zmiany:
Dodano załącznik " ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTUZAMÓWIENIA - „Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osóbniepełnosprawnych na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej MOPS wBędzinie oraz Schroniska dla Bezdomnych Mieszkańców MiastaBędzina”"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - „Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej MOPS w Będzinie oraz Schroniska dla Bezdomnych Mieszkańców Miasta Będzina”
Treść zmiany:
Usunięto załącznik ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTUZAMÓWIENIA - „Zakup mikrobusa przystosowanego do przewozu osóbniepełnosprawnych na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej MOPS wBędzinie oraz Schroniska dla Bezdomnych Mieszkańców MiastaBędzina”

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna