Rejestr zmian w biuletynie

26.05.2017

Dotyczy dokumentu:
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZADANIE PEŁNIENIE FUNKCJI ANIMATORA PODCZAS MIKROFESTYNU EDUKACYJNEGO ORGANIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁA ŚWIADOMEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO – PARTNERSKA WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU, PROJEKTANTÓW I ŚRODOWISK SPOŁECZNYCH W PROCESACH PLANISTYCZNYCH” REALIZOWANEGO W RAMACH II OSI PRIORYTETOWEJ, DZIAŁANIA 2.19 PO WER 2014-2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 23.05.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 23.05.2017.
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zarzadzenie 0050.235.2017 Prezydenta Miasta Będzinaz dnia 23 maja 2017"
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 24.05.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 25.05.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 24.05.2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 23.05.2017.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 22.05.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UNIEWAŻNIENIE Dotyczy zapytania ofertowego na na robotę budowlaną pn.: „Zaprojektowanie i budowa placu do kalisteniki wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powstańców Śląskich w Będzinie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja z otwarcia ofert
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Unieważnienie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE OBWIESZCZENIE Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Będzinie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Zaprojektowanie i budowa placu do kalisteniki wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powstańców Śląskich w Będzinie”
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

25.05.2017

Dotyczy dokumentu:
XXXVI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
XXXVI sesja Rady Miejskiej Będzina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Rozbiórka ruin budynku administracyjnego, będących częścią byłej Cementowni „Grodziec” w Będzinie”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja roczna o wykonaniu budżetu miasta Będzina za 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja roczna o wykonaniu budżetu miasta Będzina za 2016 rok
Treść zmiany:
Dodano załącznik " Informacja roczna o wykonaniu budżetu miastaBędzina za 2016 rok"
Dotyczy dokumentu:
Plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Będzinie informacja Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Będzinie informacja Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Zmieniono tytuł załącznika z "Plan sieci szkół podstawowych igimnazjów w Będzinie_informacja Prezydenta Miasta.pdf" na "Plan sieciszkół_informacja Prezydenta Miasta Będzina"
Dotyczy dokumentu:
Plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Będzinie informacja Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan sieci szkół_informacja Prezydenta MiastaBędzina.doc"
Dotyczy dokumentu:
Plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Będzinie informacja Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów wBędzinie_informacja Prezydenta Miasta.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Będzinie informacja Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów wBędzinie.pdf
Dotyczy dokumentu:
Plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Będzinie informacja Prezydenta Miasta
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów wBędzinie.doc
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NAZWA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: WYKONANIE WIZUALIZACJI PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH DLA DWÓCH ZADAŃ REWITALIZACYJNYCH WRAZ Z WYDRUKIEM W FORMIE MAKIET I ICH DOSTAWĄ DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU: „PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA BĘDZINA” WYŁONIONEGO W KONKURSIE PN. ŚLĄSKIE PROGRAMY REWITALIZACJI – WSPARCIE DLA GMIN, FINANSOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 3 POTENCJAŁ BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH, DZIAŁANIE 3.1 SKUTECZNI BENEFICJENCI
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

24.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Informacja roczna o wykonaniu budżetu miasta Będzina za 2016 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew/a
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Będzina w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w Będzinie
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

23.05.2017

Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE podaję do publicznej wiadomości że w dniu 20.06.2017 r. o godz. 10 w Urzędzie Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, sala 101 odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przetwarzania odpadów wraz ze zmianą sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjno - magazynową na części działki nr 3303/29 w Będzinie przy ul. Bory 53”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE zawiadamiam strony że w dniu 22.06.2017 r. o godz. 10 w Urzędzie Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, sala 101 odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie asortymentu produktów”, w Będzinie przy ul. Zagórskiej 51- dz. nr 57 k.m. 56
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE podaję do publicznej wiadomości że w dniu 22.06.2017 r. o godz. 10 w Urzędzie Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, sala 101 odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie asortymentu produktów”, w Będzinie przy ul. Zagórskiej 51- dz. nr 57 k.m. 56
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE zawiadamiam strony że w dniu 22.06.2017 r. o godz. 10 w Urzędzie Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, sala 101 odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie asortymentu produktów”, w Będzinie przy ul. Zagórskiej 51- dz. nr 57 k.m. 56
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
OBWIESZCZENIE podaję do publicznej wiadomości że w dniu 22.06.2017 r. o godz. 10 w Urzędzie Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, sala 101 odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie asortymentu produktów”, w Będzinie przy ul. Zagórskiej 51- dz. nr 57 k.m. 56
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Do Wykonawców 2
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 19.05.2017.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowo-Budżetowym Referat Podatków i Windykacji w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAWIADOMIENIE Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w Wydziale Księgowo-Budżetowym Referat Podatków i Windykacji w Urzędzie Miejskim w Będzinie przy ul. 11 Listopada 20
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z postępowania 2 " Remont i dostosowanie pomieszczenia sali lekcyjnej na zieloną ekopracownię w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Będzinie"
Treść zmiany:
Zmiana lokalizacji dokumentu.

poprzednia ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... następna